Scormonind prin cărţulii vechi am dat de Istoricul Regimentului al III-lea Nr. 22 Infanterie.

În acest istoric am găsit o poezie uitată scrisă de căpitanul Fl. Negreanu din respectivul regiment.

Că tot trecu Ziua Culturii Române, m-am gândit să o redau în rândurile de mai jos.

 

Vitejilor din Douăzeci şi doi

(Morţi pentru Întregirea Neamului)

 

Voi ce-aţi luptat la Zsiberg, Mărăşti şi la hotar.

Împărtăşind oştirea cu gloria străbună,

Voi ce-aţi pierit în valul potopului barbar,

Voi veţi trăi de-a pururi, cât Patria română!

 

Cu-al vostru sânge aţi scris în cartea veşniciei

O pagină de aur. Măreţele amintiri,

Ce-or prea mări onoarea şi fala României,

Slăvind-o ‘ntre popoare, întregii omeniri.

 

Din viaţă efemeră, a voastră stea apuse,

Dar altele – luceferi – răsar în amintirea

Sublimei vitejii, ce’n lumea-ntreag’ apuse!

Dar moartea glorioasă se naşte nemurirea!

 

Eroilor, voi mândri, fii bravi ai României,

Ce-aţi stins cu-al vostru sânge potop de foc duşman;

Azi Ţara vă înalţă în lumea veşniciei,

De gloria eternă a bravului Român.

unif1912trupa1xn9

 

Am onoarea!

/O

– drd. Emil Boboescu –