ânătorul de mine M 270 „Sublocotenent Ion Ghiculescu” a primit primul pavilion al navei, odată cu intrarea în serviciul Forțelor Navale Române, în cadrul unei ceremonii care a avut loc miercuri, 27 septembrie, în portul britanic Rosyth, Scoția, în prezența locțiitorului șefului Statului Major al Forțelor Navale, contraamiral de flotilă Marcel Neculae, a reprezentanților autorităților militare ale Regatului Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord, a reprezentanților șantierului naval constructor Babcock și a membrilor echipajului navei.

Odată cu primirea pavilionului de către comandantul navei, vânătorul de mine M 270 „Sublocotenent Ion Ghiculescu” a devenit pământ românesc, conform legislației naționale, și a intrat în serviciul Forțelor Navale Române, în conformitate cu Regulamentul Serviciului la Bordul Navelor Militare.

Vânătorul de mine M 270 „Sublocotenent Ion Ghiculescu”, fost HMS Blyth în Marina Regală Britanică, este primul dintre cele două vânătoare de mine prevăzute să fie livrate prin acordul de tip guvern la guvern, încheiat între România și Regatul Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord, este o navă militară interoperabilă cu structurile NATO, face parte din clasa Sandown, are un deplasament de 600 de tone, lungimea de 52,5 metri, lățimea de 10,9 metri, pescajul de 2,3 metri și este dotat cu capabilități de luptă contra minelor marine (MCM).

Echipajul navei, format din 40 de marinari militari și comandat de locotenent-comandor Denis Giubernea, a parcurs un proces de instruire în comun cu partenerul britanic, în vederea cunoașterii și operării echipamentelor de la bordul navei, aplicării procedurilor specifice luptei contra minelor, în vederea aducerii navei în condiții de siguranță în țară și pentru a fi în măsură să execute misiunile viitoare care îi vor fi încredințate. În perioada următoare, marinarii militari de la bordul vânătorului de mine 270 „Sublocotenent Ion Ghiculescu” vor desfășura activități pentru instruire, evaluare, certificare și pentru executarea marșului spre portul militar Constanța, unde va ajunge până la sfârșitul acestui an.

Prin înzestrarea cu vânătorul de mine M 270 „Sublocotenent Ion Ghiculescu”, Forțele Navale Române contribuie semnificativ la executarea misiunilor specifice din zona de responsabilitate, pentru a consolida mediul de securitate regională, precum și pentru a participa alături de partenerii NATO în cadrul grupărilor navale permanente. Totodată, vânătorul de mine M 270 „Sublocotenent Ion Ghiculescu” este o platformă care va consolida profilul operațional al Forțelor Navale Române din perspectiva transformării structurale și calitative, în vederea adaptării la evoluția mediului de securitate și realizării interoperabilității cu forțele aliate și partenere.”, transmite șeful Statului Major al Forțelor Navale, viceamiral Mihai Panait.

***

Programul „Vânător de mine” a primit în luna mai a anului 2023 aprobarea Parlamentului României și cuprinde trei subcomponente: un acord guvern la guvern cu Regatul Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord, care are ca obiectiv cele două vânătoare de mine din clasa Sandown modernizate, suportul logistic inițial cu constructorul platformelor navale Babcock International Group și un contract de achiziție cu compania Atlas Elektronik UK, operatorul economic certificat de Marina Regală a Regatului Unit al Marii Britanii şi al Irlandei de Nord, pentru sistemele autonome de cercetare și încărcăturile de distrugere aferente sistemului SeaFox de luptă contra minelor, instalate la bordul navelor din clasa Sandown.

Pentru executarea misiunilor principale, cele două vânătoare de mine preluate de la Marina Regală Britanică vor fi modernizate și dotate cu un sonar de înaltă definiție pentru cercetarea submarină și căutarea de mine, precum și cu sistemul SeaFox de neutralizare a minelor de la distanță, prin utilizarea de drone subacvatice telecomandate, care sunt capabile să se deplaseze în diferite locații submerse, prin intermediul unui sonar de orientare integrat. Acest sistem SeaFox poate fi utilizat pentru neutralizarea minelor marine sau pentru misiuni de inspecție, de identificare și de instruire.

În valoare totală de 150.000.000 de euro (fără TVA), programul „Vânător de mine” va crește capacitatea Forțelor Navale Române de a acționa eficient pentru contracararea pericolului de mine actual, în scopul protejării căilor de navigație și a infrastructurii critice existente sau în stadiu de dezvoltare din zona de responsabilitate.

Biroul informare și relații publice