Traian Basescu si Gabriel Oprea

Traian Basescu si Gabriel Oprea

Stimaţi telespectatori, vorba aia, iaca ce a apărut azi în Cotidianul:

Romavia RA, regia de transport aerian special aflată în subordinea Ministerului Apărării Naţionale, a fost falimentată cu largul concurs chiar al celui care trebuia să beneficieze de aceste servicii speciale de transport aerian, nimeni altul decât Traian Băsescu, preşedintele României. Băsescu a aplicat şi în acest caz, la o scară mai mică, exact acelaşi procedeu pe care l-a folosit şi în cazul marelui furt strategic împotriva României numit “Dosarul Flota”. Dacă atunci Băsescu şi-a pus paravan un “shogun”, acum el s-a folosit de o “izmană”, respectiv de fostul şef al MApN în guvernarea Boc, Gabriel Oprea, supranumit “generalul-izmană”, actualmente recuperat, cu izmene cu tot, de premierul Ponta! Cotidianul.ro a dezvăluit printr-o serie de articole, în exclusivitate, începând cu 17 martie 2011, afacerile scandaloase în care Băsescu a băgat Romavia, una dintre fostele cele mai sigure şi bune companii aeriene româneşti. Acum, cotidianul.ro vă prezintă constatările experţilor Curţii de Conturi a României în urma auditului efectuat la Romavia RA care confirmă, prin cifre seci, dar şi prin analize pertinente ale acestora, ceea ce redactorii cotidianul.roau dezvăluit de aproape doi ani de zile.

Situaţie economică gravă

Din datele financiare aferente anului 2011 rezultă o situaţie economică gravă (s.n.) a ROMAVIA RA caracterizată prin:

– gradul foarte redus de acoperire a cheltuielilor regiei din venituri proprii de numai 12,5 la sută, diferenţa de 87,5 la sută fiind acoperită din subvenţii de la bugetul de stat prin bugetul MapN;

– grad de îndatorare excesiv, datoriile înregistrate de regie la 31 decembrie 2011 sunt în sumă totală de 57.980.999 lei (13.674.764 euro) din care datorii către bugetul general consolidat în sumă de 2.856.000 lei (673.585 euro), datorii faţă de instituţiile de credit în sumă de 35.484.000 lei (8.368.868 euro) şi datorii faţă de terţi în sumă de 19.641.000 lei (4.632.311 euro).

La ordinul lui Băsescu, Oprea a falimentat Romavia

Această situaţie economică a fost determinată de:

– restrângerea activităţii de transport aeronautic:

  • începând cu luna octombrie 2010, Romavia RA nu mai are o poziţie strategică la nivel naţional prin faptul că nu mai deţine exclusivitatea în organizarea, pregătirea şi executarea zborurilor speciale. Mai mult, din luna octombrie a anului 2010 şi până în prezent nu a fost emis nici un ordin al ministrului Apărării Naţionale prin care Romavia RA să fie desemnată să efectueze zboruri speciale; @ uzura fizică şi morală a aparatelor proprii de zbor a condus la scoaterea acestora din uz sau neobţinerea licenţelor de zbor;
  • lipsa resurselor financiare pentru închirierea de aeronave a condus la suspendarea Cerificatului de Operator Aerian pentru Romavia în prima parte a anului 2011. Abia în iulie 2011 Romavia RA a închiriat o aeronavă de tip BAE pentru a efectua zboruri de tip charter.

– efectuarea de cheltuieli nejustificate din punct de vedere al economicităţii:

  • supradimensionarea cu personal a departamentelor din cadrul Romavia RA. În 2011 s-au plătit onorarii brute în sumă de 527.000 lei pentru persoane aflate la pensie şi reîncadrate pe bază de convenţii civile în cadrul departamentului tehnic, în condiţiile în care veniturile obţinute din serviciile de întreţinere şi reparaţii prestate terţilor de acest departament nu acoperă nici salariile angajaţilor permanenţi.

– achiziţia nejustificată a unor servicii prin:

  • contractele de asistenţă juridică încheiată cu SCA Dănilă, Petre şi asociaţii, pentru care s-au plătit onorarii în sumă de 27.000 lei, respectiv cu Cabinetul de avocatură Popovici Dumitru, pentru care s-au plătit onorarii în sumă de 48.000 lei fără TVA, în condiţiile în care regia are angajat un consilier juridic;
  • contractul de consultanţă încheiat cu SC Condor Company SRL Iaşi, având ca obiect “”negocierea unui contract între BAE Systems şi beneficiar” pentru care s-au plătit 8.000 lei în condiţiile în care regia dispune de o direcţie pentru marketing şi vânzări, şi contractul de prestării servicii încheiat cu aceeaşi societate comercială având ca obiect efectuarea “unei activităţi de căutare în toată lumea a unei aeronave de tipul BAE 146-300 sau AVRO RJ 100 în vederea închirierii acesteia de către beneficiar”;
  • contract de confidenţialitate, încheiat cu Toyo Aviation SRL Bucureşti şi SCA Deleanu Vasile, având ca scop identificarea unei surse de finanţare pentru finalizarea investiţiei ”Hangar întreţinere aeronave cu facilităţi tehnice”;
  • contract de hangarare (depozitare) încheiat cu Ion Ţiriac Air SRL Bucureşti, având ca obiect prestarea de servicii de hangarare în funcţie de disponibilitatea hangarului aparţinând Ion Ţiriac Air SRL pentru o aeronavă de tip BAE 146/AVRO RJ, S/E2062, în vederea executării de către Romavia RA a unor controale periodice;
  • menţinerea în vigoare a contractului pentru medic, cu deciziile de prelungire aferente, înlocuit ulterior cu decizia pentru asistent medical, pentru achiziţia de servicii de “medicină aeronautică în vederea menţinerii certificatului de operator aerian al companiei”, în condiţiile în care certificatul de operator aerian al companiei era suspendat;
  • acordarea de prime salariaţilor în sumă de 74.000 lei, în condiţiile în care în anul 2011 MApN a subvenţionat cheltuielile regiei în proporţie de 90 la sută iar activitatea de zbor a regiei a fost foarte redusă;
  • angajarea unei investiţii “Hangar întreţinere aeronave cu facilităţi tehnice”, pentru care nu a fost asigurată sursa de finanţare, fapt care a condus la realizarea parţială a proiectului, abandonarea lucrărilor în anul 2010 şi creşterea gradului de îndatorare a regiei. Prin neasigurarea resurselor financiare pentru finalizarea investiţiei sau pentru conservarea lucrărilor deja executate, există riscul deteriorării iremediabile a acestora, situaţie ce ar produce regiei pierderi de 8.070.000 lei, reprezentând plăţi efectuate până în prezent.

Datorii către Mac Aviation Ltd

Regia nu a procedat la scoaterea din evidenţa contabilă a creanţelor în sumă de 3.645.000 lei (859.670 euro), reprezentând clienţi incerţi sau în litigiu care figurează în faliment. Nu a înregistrat în evidenţa contabilă datoria de 1.563.000 (368.632 euro) lei faţă de MAC AVIATION LTD în contul “clienţi diverşi”. Nu a înregistrat în contabilitate cheltuieli de executare silită în sumă de 327.000 lei (77.123 euro), datorate de regie în baza unor hotărâri pronunţate de instanţele de judecată.

Autor: Gabriel Mihai

Sursa: Cotidianul

 

– Iulian Iamandi –