Steagul să lucească, steagul, pentru el trăim!

Cu acest vers din cântecul ostăşesc Drum bun, doresc a deschide pentru dumneavoastră, dragi cititori, rubricuţa de poveşti frumoase cu iz de praf de puşcă, ulei de armă şi postav. Astăzi, de-a lungul şi de-a latul ţării, şi nu numai, sărbătorim Ziua Drapelului Naţional, în toate garnizoanele din ţară având loc diverse manifestări în care cheia de boltă este arborarea ceremonială a tricolorului.

Dar haideţi să vedem împreună motivul pentru care noi sărbătorim astăzi tricolorul românesc. La 26 iunie 1848, guvernul provizoriu revoluţionar instalat la Bucureşti promulgă, ca prim decret al său, instituirea drapelului ţării. Acest drapel avea culorile albastru, galben şi roşu iar pe acesta stătea scris DREPTATE FRĂŢIE. Scrierea era făcută în alfabet româno-chirilic de tranziţie, adică un alfabet ce purta încă simbolurile vechilor cazanii dar folosea litere latine acolo unde similitudinile nu erau atât de uşor de identificat. Din cauza faptului că decretul nu stipula mai multe detalii, atât în litografiile de epocă cât şi un drapel original al gărzii orăşeneşti din Slatina, culorile au fost dispuse orizontal, cu albastrul superior, galbenul la mijloc şi roşul inferior, urmărind modelul drapelelor militare existente până la acea dată pentru unităţi.

Drapelul dorobanţilor de Slatina

Drapelul gărzii orăşeneşti de Slatina (reconstituire)

Inscripţia, în transliterare, semnifică: Frăţie Dreptate; Judeţul Oltu; Oraşul Slatina.

Din acest motiv, o lună mai târziu, este enunţată o descriere mai amănunţită, în care era stipulată în clar dispunerea culorilor pe verticală, cu albastrul la lance şi roşul flotant.

Drapelul model 1848 vertical

Drapelul model 1848 vertical (reconstituire)

Acest drapel însă va dispărea, ca însemn legal, odată cu înfrângerea revoluţiei, fiind readoptate vechile drapele. Totuşi trebuie menţionat faptul că tricolorul este mult mai vechi în uzanţe. Primele drapele militare valahe îl folosesc cu culorile dispuse orizontal, cu roşul în partea superioară de la primirea primelor drapele moderne, iar cele moldave folosesc un drapel roşu cu o cruce albastră pe acesta. Drapelul de stat cu dispunerea orizontală a culorilor, fără alte adaosuri, devine drapel de stat odată cu constituţia de la 1866 şi rămâne astfel în uz până în 1948 când este montată stema republicii pe acesta. Odată cu prima constituţie post-1989, România revine la drapelul naţional, tricolorul simplu, aşa cum este şi astăzi şi, este speranţa personală, să nu mai sufere vreodată altă modificare!

Şi, dacă tot am ajuns la epoca zilelor noastre, ne permitem să adăugăm istoriei o imagine ce arată purtarea drapelului ca simbol naţional de importanţă maximă şi prin aceasta să onorăm eroii noştri din Forţele pentru Operaţii Speciale.

11655951_1026647840687479_264795652_oTrăiască Tricolorul Românesc!

Am onoarea!

Surse:

http://www.unibuc.ro/studies/Doctorate2014Decembrie/ANDONIE%20CORNELIU%20-%20Drapelele%20armatei%20romane%201838-1994/DRAPELELE%20ARMATEI%20ROMANE%20(1834-1994).%20REZUMAT.pdf

https://flagspot.net/flags/ro-wal48.html#army

– drd. Emil Boboescu –