Ministerul Apărării Naționale, prin Departamentul pentru armamente, a inițiat pe data de 1 martie 2018 procedura specifică de achiziție aferentă programului de înzestrare esențial „Corveta multifuncțională”, având ca obiectiv atribuirea unui acord-cadru destinat achiziției a patru corvete și a suportului logistic inițial aferent acestora, așa cum este descris în H.G. 48/2018.

Corveta 264 Contraamiral Eustatiu Sebastian

Corveta 264 Contraamiral Eustatiu Sebastian

 Procedura se derulează conform unui  calendar estimat prezentat, într-o primă formă, în cadrul documentației de atribuire publicată pe site-ul C.N. Romtehnica S.A.

După finalizarea etapei de calificare, comisia de evaluare, stabilită de Departamentul pentru armamente, a derulat cu fiecare candidat calificat runde succesive de dialog, care au avut ca obiectiv identificarea unei soluții tehnice și comerciale optime, care să satisfacă necesitățile operaționale ale Forțelor Navale Române, urmărindu-se, totodată, menținerea caracterului concurențial al procedurii de achiziție.

  Procedura specifică de achiziție se află în acest moment în etapa de evaluare a ofertelor depuse în data de 2 octombrie 2018, în faza analizării ofertelor tehnice, ofertele financiare urmând să fie deschise de comisia de evaluare numai după finalizarea evaluării ofertelor tehnice.

  Având în vedere caracterul complex al achiziției, diversitatea tipurilor de nave ofertate și soluțiile tehnice prezentate de fiecare candidat, pentru evaluarea acestora comisia de evaluare a transmis o serie de solicitări de clarificări, în baza prevederilor HG 48/2018, care precizează că „autoritatea contractantă are dreptul de a solicita clarificări și precizări referitoare la ofertele finale”.

Tot în textul HG, se stipulează că „termenul de răspuns la solicitările de clarificări va fi de cel mult 5 zile lucrătoare de la primirea acestora”.

Astfel, derularea procedurilor de clarificare a impus modificarea calendarului, noul termen estimat pentru finalizarea procedurii fiind 15 noiembrie 2018.

Biroul de presă