Ministerul Apărării Naționale în parteneriat cu Spitalul Universitar de Urgență Militar Central „Dr. Carol Davila” și cu Serviciul de Telecomunicații Speciale anunță începerea proiectului cu titlul „Eficientizarea și îmbunătățirea calității serviciilor oferite de rețeaua medicală militară prin crearea la nivel național a unui sistem integrat de comunicații, arhivare și prelucrare a investigațiilor medicale multimedia (MILMACS), în cadrul Sistemului Informatic de Telemedicină al Apărării (SITA)”, cod SMIS 154595.

Proiectul MILMACS își propune îmbunătățirea calității și eficienței serviciilor medicale acordate în cadrul rețelei medicale a MApN, prin dezvoltarea unei soluții complete de management al fluxului de imagini, videoclipuri și documente medicale multimedia rezultate în urma investigațiilor medicale de care beneficiază pacienții spitalelor militare.

Proiectul va fi implementat în cele 14 unități medico-militare din subordinea Ministerului Apărării Naționale, fiind dezvoltat în beneficiul pacienților care solicită servicii medicale și al cadrelor medicale și pacienți de zi cu zi care solicită servicii medicale.

Principalele rezultate urmărite prin implementarea proiectului vizează:

a) colaborarea eficientă și cu ușurință între specialiștii din domeniul sănătății, prin instrumentele puse la dispoziție de sistem, precum și stocarea documentelo medicale și informațiilor sensibile într-o manieră care să asigure securitatea și siguranța lor;

b) asigurarea unor capacitatăți de întâlnire virtuală în timp real, colaborativă, pentru medicii și specialiștii din domeniul medical în cadrul consultațiilor pe care le acordă;

c) asigurarea accesului pacienților, din orice locație, la Registrul Electronic Medical Multimedia, pentru a-și putea vizualiza rezultatele investigațiilor proprii, indiferent de unde au fost efectuate acestea în rețeaua sanitară militară, inclusiv pentru a le putea pune la dispoziția altor specialiști, în conformitate cu prevederile legale privind „a doua opinie”;

d) includerea în cadrul sistemului a unor aplicații de telemedicină care utilizează tehnologii de imagistică și multimedia specifice unor domenii medicale cum ar fi medicina de urgență, tele-mamografia, tele-radiologia, tele-dermatologia, tele-neurologia, tele-EEG, tele-AVC, tele-cardiologia, tele-oftalmologia sau tele-oncologia;

e) utilizarea platformei sistemului ca o resursă bogată pentru studii clinice de cercetare, precum și în scopuri academice.

Perioada de implementare a proiectului este de 11 luni, respectiv între data 31 ianuarie 2023 și data 31 decembrie 2023, aceasta cuprinzând și perioada de desfășurare a activităților proiectului înainte de semnarea Contractului de Finanțare, conform regulilor de eligibilitate a cheltuielilor.

Proiectul este cofinanțat prin Programul Operațional Competitivitate, Axa prioritară II, Prioritatea de investiții 2c. – Consolidarea aplicațiilor TIC pentru e-guvernare, e-învățare, e-incluziune, e-cultură, e-sănătate, Obiectiv specific OS 2.4 – „Creșterea gradului de utilizare a internetului”, iar valorarea totală a acestuia este de 148.000.602,50 lei din care 141.697.370,43 lei reprezintă valoarea eligibilă nerambursabilă din fonduri europene (FEDR/FC/FSE/ILMT) și din Bugetul Național.

Biroul de presă