Romania-Polonia

Romania-Polonia

Obiectivele acestui Acord sunt amplificarea dialogului politico – militar, crearea unor relaţii directe de parteneriat între categoriile de forţe şi instituţiile militare de învăţământ. Documentul reflectă statutul celor două ţări membre NATO şi UE şi va permite încheierea de înţelegeri tehnice specifice pe diverse domenii.

În acest context, ministrul Mircea Duşa a declarat că acest Acord “va duce la implementarea proiectelor şi programelor concrete de cooperare la nivelul Ministerului Apărării Naţionale cuprinse în Planul de Acţiune”. Totodată, oficialul român a apreciat că rundele de consultări bilaterale la nivelul secretarilor de stat din ministerele apărării au fost benefice şi are convingerea că există deja premisele unei colaborări intensificate între cele două instituţii pe care, în calitate de ministru, o va susţine.

Cooperarea între România şi Republica Polonă va consta în misiuni de pace, umanitare, dar şi dezvoltarea la nivel tehnico – militar a activităţii celor trei categorii de forţe. Un alt element cuprins în Acord va fi educaţia militară, în contextul procesului de instruire şi formare profesională, mai ales a personalului din forţele aeriene. Cercetarea în domeniul tehnologiei pentru apărare este şi ea cuprinsă în document.

Cele două delegaţii au avut un schimb de opinii pe tema operaţiunilor NATO şi UE. În domeniul Politicii de Securitate şi Apărare Comună a UE, a fost discutată experienţa implicării active a celor două ţări în misiunile civile şi militare în curs de derulare sau cele programate a se desfăşura în perioada următoare.

Biroul de Presă al M.Ap.N.