Interviu cu generalul de brigadă Tudorică Petrache, comandant al Brigăzii Multinaționale din Sud-Estul Europei (SEEBRIG), Tyrnavos/Larissa, Grecia:

Domnule general de brigadă, acum circa o jumătate de an ați preluat comanda SEEBRIG (structură militară destinată pentru operaţii în sprijinul păcii la care participă Albania, Bulgaria, Grecia, FYROM, România și Turcia, cu nucleu permanent de comandament, unitățile luptătoare și de sprijin staționate fiecare în țările de origine și comanda rotațională între națiunile membre, pe termen determinat). Ce a reprezentat acest moment pentru dumneavoastră?

Am fost onorat să preiau comanda acestei structuri multinaționale într-un loc cu istorie milenară, în inima Tessaliei. Pentru mine, aceasta reprezintă mai mult decât o realizare profesională, fiind o oportunitate de a influența evoluția SEEBRIG într-un moment în care viitorul se prefigurează deosebit de dinamic şi imprevizibil.

General de Brigadă Tudorică Petrache

General de Brigadă Tudorică Petrache

Având în vedere CV-ul dumneavoastră, în care figurează la loc de cinste funcții de conducere în tea- trele de operații, comanda unei brigăzi importante a Armatei României (Brigada 2 Vânători de Munte Brașov) și funcția de locțiitor pentru operații și instrucție a șefului Statului Major al Forțelor Terestre române, numirea dumneavoastră la comanda acestei structuri multinaționale regionale este un semnal că SEEBRIG se pregătește de o nouă misiune în teatrele de operații?

SEEBRIG este un proiect al Procesului Reuniunilor Miniştrilor Apărării din Sud-Estul Europei (SEDM), iar participarea brigăzii la operații reale este decisă la nivel politico-militar de națiunile participante. Comandamentul SEEBRIG a fost evaluat și certificat de NATO, în anul 2004, și a participat fără pierderi la misiunea din Afganistan, în anul 2006, probându- și viabilitatea.

Din nefericire, după 20 de ani de existență și două iterații ale unui Proces de Revizuire Strategică, SEDM nu a reușit să își cristalizeze viziunea strategică despre viitorul brigăzii într-un cadru conceptual clar, cu obiective și termene precise. Intenționez să abordez acest subiect la viitoarele reuniuni ale forului de conducere politico-militar al SEEBRIG.

Care sunt provocările cu care vă confruntați în noua funcție, în afara numărului redus de personal al comandamentului (nucleu de stat major) și faptului că acesta provine din regiunea balcanică, încă marcată de conflicte vechi de sute de ani? Cum abordaţi în practică aceste provocări?

Nu numai numărul redus de personal este o provocare, dar uneori și calitatea acestuia și faptul că, în contextul situației actuale de securitate pe flancul estic al NATO, în afară de România și Bulgaria, națiunile membre nu reușesc să își îndeplinească în totalitate obligațiile privind încadrarea posturilor asumate.

Retragerea Italiei din SEEBRIG, în anul 2015, a lăsat goluri de personal și capabilități neacoperite încă. Trebuie avut în vedere şi că structura brigăzii a fost gândită acum aproape două decenii și nu mai corespunde cerinţelor actuale. Până la rezolvarea acestor deficite de personal și capabilităţi, pe care le voi aduce în atenția forului de conducere politico-militar al SEEBRIG, sunt necesare măsuri de optimizare a întrebuinţării resurselor pe care le am la dispoziţie.

În termeni de resurse de personal, deficitele pot fi parţial acoperite cu realocarea temporară a sarcinilor funcţiilor neîncadrate către alţi militari din structură. În termeni de timp, o inițiativă pentru creșterea eficienței lucrului în comandament, în curs de implementare, este reducerea numărului de zile nelucrătoare la nivelul comandamentului prin uniformizarea numărului de sărbători legale – zile libere de care beneficiază personalul diferitelor națiuni.

Deși până acum nu toate naţiunile membre au răspuns pozitiv la această inițiativă, mă aștept să urmeze exemplul contingentului românesc. De asemenea, pentru o mai bună cunoaștere reciprocă a tradițiilor militare ale armatelor cu reprezentanți în SEEBRIG, am instituit practica prezentărilor naționale, de Ziua Forțelor Armate, pentru fiecare națiune membră, cu intenția de a consolida contribuția noastră la depășirea vechilor divergențe care încă se manifestă în regiune.

Cum vedeţi viitorul SEEBRIG și care sunt prioritățile dumneavoastră?

SEEBRIG trebuie să continue să se dezvolte și, în același timp, să se mențină ca o structură adaptabilă, motivată și deschisă la idei noi. În termeni militari, rolul SEEBRIG rămâne același – încurajarea multiculturalismului și întărirea prieteniei și cooperării politice și militare în regiune, conform dorinței națiunilor membre de a avea o structură militară capabilă să asigure pacea și stabilitatea în regiune și în afaraacesteia.

În acest context, consider că prioritare sunt instruirea pentru dezvoltarea capabilităților individuale și creșterea interoperabilității între cele șase națiuni membre, aliații NATO și parteneri, pentru a fi pregătiți să ne îndeplinim misiunea și să clădim o cultură instituțională în care oamenii să se simtă conforta- bil și motivați să își împărtășească cunoștințele în mod productiv.

Pentru o structură militară ca SEEBRIG, la care participă cinci națiuni membre NATO și una parteneră, interoperabilitatea este un aspect important. Cum vedeți interoperabilitatea în cadrul SEEBRIG?

Acest subiect l-am abordat pe larg în articolul meu din revista anuală a SEEBRIG, Stars Informer, ediția 2017, disponibilă cititorilor din toată lumea în format electronic, pe website- ul www.seebrig.org. În esență, domeniul interoperabilității este unul în care este mereu loc de mai bine, iar SEEBRIG nu face excepție.

În afara integrării celor trei dimensiuni definitorii pentru interoperabilitatea unităților și subunităților componente ale SEEBRIG (tehnică, procedurală și umană), interoperabilitatea internă trebuie să meargă mână în mână cu interoperabilitatea cu aliații NATO și partenerii.

În viziunea mea, pentru atingerea acestui deziderat, esențiale sunt exercițiile în comun de tip CPX, CAX, FTX, LIVEX. Intenția mea este de a crește numărul exercițiilor la care participă SEEBRIG, în special a celor în teren.

Exercițiile în care unitățile și subunitățile celor șase națiuni membre sunt în teren pentru a se instrui împreună sunt mult mai eficiente decât exercițiile pe hartă, deoarece numai astfel putem învăța cum să luptăm ca unitate multinațională şi putem încuraja dialogul despre capabilități și limitări, în ciuda diferențelor în ceea ce privește tehnica și echipamentul militar.

Orice lider trebuie să aloce timp pentru construirea relațiilor și a încrederii, precum și a unei înțelegeri comune profunde a structurii pe care o conduce. Pentru a facilita această înțelegere în profunzime, vom organiza un seminar al comandanților de unități și subunități din cadrul SEEBRIG în luna aprilie 2018.

Știu că interoperabilitatea tehnică este un subiect fierbinte, dar este important să identificăm soluții eficiente și, mai ales, realizabile. Până la urmă, singura provocare pentru atingerea interoperabilității este costul. Totul are un preț, iar dacă vrem ca SEEBRIG să poată participa la operații în sprijinul păcii mandatate de ONU sau OSCE și conduse de NATO sau UE este obligatoriu să avem echipamente interoperabile, să ne instruim la nivelul cerințelor misiunii și să acțiunăm ca o echipă.

Ați menționat câteva activități pe care intenționați să le desfășurați în viitor. Ne puteți oferi mai multe detalii privind activitățile SEEBRIG în anul 2018?

Cel mai important reper al activității SEEBRIG în acest an este, desigur, exercițiul periodic al structurii – SEVEN STARS 18, un exercițiu de tip CPX/CAX cu o tematică complexă (operații în sprijinul păcii, umanitare și de asistență în urma producerii unui dezastru natural) la care am invitat să participe, în afara structurilor afiliate SEEBRIG, un număr de 36 de structuri militare și organizații civile, pentru a avea un mediu de instruire integrat militar şi civil, în concordanță cu conceptul abordării integrate a operațiilor de răspuns în situații de criză.

De asemenea, SEEBRIG va participa la exercițiile SEESIM 18 (sub egida SEDM), SERBIA 18 (sub egida NATO/ EADRCC), TRIDENT JAGUAR 18 (cu NRDC-GR), DACIAN LANCE 18 (cu MND-SE HQ).

Tot în acest an, comandamentul SEEBRIG va executa vizite de evaluare la unitățile și subunitățile afiliate din trei state membre, între care și România. În ţara noastră, vom desfășura vizita de evaluare în perioada 21-25 mai 2018, la structuri subordonate Brigăzii 9 Mecanizată Mărăşeşti, Batalionul 341 Infanterie Constanța, compania cercetare, compania geniu şi un pluton de transport.

Cunosc unitățile românești și consider că această activitate de evaluare va fi încă un prilej de a demonstra partenerilor noștri valoarea și înaltul nivel de pregătire al unităților afiliate SEEBRIG din România.

Interviu realizat de locotenent-colonel Daniel Natu

Sursa: Trustul de Presă al Ministerului Apărării Naționale