La Viena au început luni lucrările celei de-a 61-a sesiuni a Subcomitetului Ştiinţific şi Tehnic (STSC) al Comitetului ONU pentru utilizarea paşnică a spaţiului cosmic (COPUOS), care vor continua până pe 9 februarie. Pentru următorii doi ani, preşedinţia subcomitetului a fost preluată de România, a anunţat cosmonautul Dumitru Prunariu, fost preşedinte al Agenţiei Spaţiale Române.

STSC se reuneşte în fiecare an timp de două săptămâni pentru a discuta chestiuni legate de aspectele ştiinţifice şi tehnice ale activităţilor spaţiale. Printre subiectele de discuţie se numără vremea spaţială, obiectele din apropierea Pământului, utilizarea tehnologiei spaţiale pentru dezvoltarea socio-economică sau pentru sprijinirea gestionării dezastrelor, sistemele globale de navigaţie prin satelit şi durabilitatea pe termen lung a activităţilor spaţiale.

Comitetul pentru utilizarea paşnică a spaţiului cosmic a fost înfiinţat de Adunarea Generală a ONU în 1959 pentru a guverna explorarea şi utilizarea spaţiului cosmic în beneficiul întregii umanităţi: pentru pace, securitate şi dezvoltare. Comitetul a fost însărcinat să revizuiască cooperarea internaţională în utilizarea paşnică a spaţiului cosmic, să studieze activităţile spaţiale care ar putea fi întreprinse de Naţiunile Unite, să încurajeze programele de cercetare spaţială şi să studieze problemele juridice care decurg din explorarea spaţiului cosmic.

Comitetul are două organisme subsidiare: Subcomitetul ştiinţific şi tehnic şi Subcomitetul juridic, ambele înfiinţate în 1961. Comitetul raportează Comisiei a patra a Adunării Generale a ONU, care adoptă o rezoluţie anuală privind cooperarea internaţională în utilizarea paşnică a spaţiului cosmic.

Preşedinţia comitetului şi subcomitetelor revine o dată la zece ani, pentru un mandat de doi ani, prin rotaţie, câte unui reprezentant al grupurilor regionale din cadrul ONU, unde sunt analizate candidaturile propuse de statele membre şi este aleasă cea mai competentă persoană în domeniul spaţial şi în funcţionarea comitetului de specialitate al ONU. Grupul statelor est-europene, din care face parte şi România, a analizat şi aprobat candidatura doamnei Ulpia Elena Botezatu, specialistă în cadrul Agenţiei Spaţiale Române, la postul de preşedinte al Subcomitetului Ştiinţific şi Tehnic al Comitetului ONU pentru utilizarea paşnică a spaţiului cosmic, candidatura fiind confirmată prin consens de cele 107 state membre ale COPUOS.

România a mai deţinut atât preşedinţia Subcomitetului Ştiinţific şi Tehnic, cât şi a Comitetului în întregul lui prin cosmonautul Dumitru-Dorin Prunariu, fost preşedinte al Agenţiei Spaţiale Române, şi prin Marius Ioan Piso, de asemenea fost preşedinte al Agenţiei Spaţiale Române.