În contextul exercitării de către România a Preşedinției Consiliului Uniunii Europene, în zilele de 17 şi 18 ianuarie a avut loc, la Bucureşti, Reuniunea directorilor politici din ministerele apărării ale statelor membre ale Uniunii Europene.

Fotografie de grup a participanților la Reuniunea directorilor politici din ministerele apărării ale statelor membre ale Uniunii Europene - foto Valentin Ciobîrcă

Fotografie de grup a participanților la Reuniunea directorilor politici din ministerele apărării ale statelor membre ale Uniunii Europene – foto Valentin Ciobîrcă

Agenda discuțiilor a cuprins teme importante referitoare la securitatea şi apărarea Uniunii Europene, printre care cooperarea între UE şi NATO, în special în cadrul exercițiilor comune, viitorul apărării europene, evoluțiile şi perspectivele Cooperării structurate permanente (PESCO).

Astfel, în prima zi a reuniunii, reprezentanții statelor membre, împreună cu oficiali ai Uniunii Europene şi reprezentanți ai Alianței Nord-Atlantice, au discutat despre lecțiile desprinse din cadrul exercițiului de gestionare a crizelor UE HEX-ML 18 (PACE) – desfăşurat anul trecut, şi au analizat posibilitatea îmbunătățirii mecanismelor europene de răspuns la situații de criză, precum şi consolidării cooperării UE-NATO în general şi în cadrul exercițiilor în particular.

A doua zi a lucrărilor a fost dedicată viitorului apărării europene, discuțiile pornind de la progresele în domeniu înregistrate în cursul anului trecut şi având ca obiectiv analizarea opțiunilor de creştere a capacității Uniunii de a acționa ca generator de securitate şi sporire a autonomiei strategice a UE. În context, oficialii europeni au discutat despre implementarea coerentă şi coordonată a inițiativelor lansate sub egida Politicii de securitate şi apărare comună (PSAC), printre care se numără Cooperarea structurată permanentă (PESCO), Procesul anual de revizuire coordonată a apărării (CARD) şi Fondul european de apărare (EDF).

De altfel, o sesiune specială a fost dedicată Cooperării structurate permanente, în cadrul căreia directorii politici au avut un schimb de opinii cu privire la procesele de identificare, evaluare şi selectare a proiectelor derulate sub egida PESCO .

Reuniunea de la Bucureşti – la care au luat parte reprezentanți ai celor 28 de state membre ale UE, ai Serviciului European de Acțiune Externă (EEAS), Agenției Europene de Apărare (EDA), Comisiei Europene şi ai NATO – a constituit un bun prilej de pregătire a Reuniunii informale a miniştrilor apărării din țările membre ale UE, care va avea loc, în zilele de 30 şi 31 ianuarie, la Palatul Parlamentului din Capitală.

Biroul de presă