MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE
Direcţia Informare şi Relaţii Publice

Nr. 13
15 ianuarie 2012

PRECIZARE

      Aurel A. Frăţilă a urmat cursurile Secţiei Aeronave a Academiei Tehnice
Militare, din Bucureşti, în perioada 1990-1996, în anul 1993
acordându-i-se gradul de locotenent.
      După absolvire a fost repartizat la o escadrilă de aviaţie a Forţelor
Aeriene ca inginer pentru exploatare, funcţie pe care a ocupat-o între
25 mai şi 15 iunie 1996, dată la care a fost trecut în rezervă.
      Pe timpul întregii activităţi desfăşurate în M.Ap.N., Aurel A. Frăţilă
nu a participat la misiuni în străinătate.

Biroul de Presă al M.Ap.N.