Prezentarea galeriilor foto de la Paradă continuă cu defilarea instituţiilor militare de învăţământ.

 

Primul detaşament este cel al Academiei Tehnice Militare, fiind format din studenţi, băieţi şi fete, pregătiţi pentru structurile din sistemul de apărare, ordine publică şi securitate naţională, viitori ofiţeri ingineri specialişti în exploatarea şi logistica sistemelor integrate de armament. Comandantul detaşamentului este căpitanul Ion IORDACHE.

 Urmează studenţii Academiei Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu” din Sibiu, conduşi de căpitanul Daniel DOROBANŢU.

Demnă continuatoare a primei şcoli de ofiţeri ce lua fiinţă, prin Poruncă Domnească, la 13 iunie 1847, Academia Forţelor Terestre pregăteşte ofiţeri de comandă pentru toate armele şi specialităţile militare aparţinând Forţelor Terestre.

Absolvenţii Academiei sunt capabili să-şi asume răspunderea îndeplinirii misiunilor specifice şi să poată exercita, în strânsa lor conexiune, rolurile de lider militar, luptător, specialist militar, educator şi cetăţean în slujba naţiunii, devotat valorilor supreme: Patrie, Onoare, Datorie.

 Detaşamentul Academiei Forţelor Aeriene “Henri Coandă”, format din studenţi ai anilor I, II şi III, este comandat de locotenentul-comandor Oliver CIUICĂ.

La 1 aprilie 2012, învăţământul militar din Forţele Aeriene a sărbătorit împlinirea a 100 de ani de la înfiinţarea, la Cotroceni, a primei şcoli militare de aviaţie din România.

În compunerea blocului de paradă sunt viitori ofiţeri ai Forţelor Aeriene Române, piloţi din Ministerul Apărării Naţionale şi din Ministerul Administraţiei şi Internelor, controlori de trafic, artilerişti, rachetişti antiaerieni, radiolocatorişti ce se pregătesc în Academia Forţelor Aeriene din Braşov.

 Detaşamentul studenţilor Academiei Navale „Mircea cel Bătrân” este comandat de locotenent-comandorul George TUDOR.

De-a lungul celor 140 de ani de existenţă, academia şi-a demonstrat valoarea în domeniul formării ofiţerilor de marină şi a specialiştilor.

Academia Navală continuă tradiţia Şcolii Speciale pentru Subofiţerii şi Ofiţerii din Corpul Flotilei, instituţie înfiinţată prin Decizie Ministerială, la data de 17 noiembrie 1872, prima structură de învăţământ românească destinată formării cadrelor de marină.

Astăzi, Academia Navală ”Mircea cel Bătrân” este o instituţie emblematică de învăţământ superior de marină, care face parte din sistemul de pregătire profesională al Forţelor Navale Române, în concordanţă cu standardele NATO şi UE de competitivitate şi performanţă.

Trece acum detaşamentul elevilor Colegiului Militar Liceal ,,Dimitrie Cantemir” din Breaza,comandat de căpitanul Cristian POPA.

Colegiul din Breaza este o instituţie prestigioasă de învăţământ preuniversitar a Armatei României, cu peste un secol de existanţă, ce ocupă, în urma punctajului evaluării externe, primul loc la categoria licee.

Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar (ARACIS) i-a acordat colegiului cantemirist titlul de „Şcoala Europeană – 2012” şi calificativul „EXCELENT”, pentru întreaga activitate de pregătire desfăşurată.

– Iulian Iamandi –