comandor av. (r.) Dumitru Berbunsci, schitat de Mircea Cristea

comandor av. (r.) Dumitru Berbunsci, schitat de Mircea Cristea

51 de ani ar fi împlinit astăzi cel ce a fost comandor av. (r.) Dumitru BERBUNSCHI, pe numele lui de aerodrom “Foozie“, născut de Ziua Armatei Române, prilej de dublă sărbătorire, acum doar de aducere aminte, a ceea ce-a fost Foozie, a ceea ce-a fost Armata României…

51 de ani este una din vârstele maturităţii intelectuale totale, o vârstă la care toţi cei ce au curajul de-a crea dispun de limpezimea viziunii şi de greutatea experienţei, experienţa de-o viaţă ce atârnă greu şi dă forme speciale creaţiilor de orice fel. Foozie a fost un creator, un dăltuitor în piatra imaterială a vorbelor, un vrăjitor al peniţei, un pictor de cuvinte de o sensibilitate cu totul aparte, ce a lăsat peisaje de o rară frumuseţe pe şevaletul colii albe de hârtie, rămase în urma lui pentru acele momente când amintirile devin grele

Grele ne sunt amintirile acum, pentru că Foozie a plecat mult prea repede dintre noi, a ars precum un meteor prin aerul dens al atmosferei vieţuirii, dar dâra pe care-a lăsat-o nu s-a şters, estompată de marea schimbătoare a văzduhului, ci s-a solidificat într-un traseu de lumină ce ne risipeşte întunericul în nopţile fără lună ale sufletelor noastre. Imaginea lui ne încălzeşte blând trupurile animate de scânteia vieţii ce s-a stins în trupul lui, precum o făceau vorbele lui rostite pe acea tonalitate inimitabilă, vorbe ce acum rezonează prin cavernele minţii, ca un ecou al vremurilor când nu eram atât de singuri…

Să nu-l uităm pe Foozie – nici el nu ne-ar fi uitat pe noi…

 

Preluat integral de pe:

Povesti de Aerodrom