Gepard Arcul de Triumf 1 Decembrie 2013

Gepard Arcul de Triumf 1 Decembrie 2013

Modernizarea apararii antiaeriene a Armatei Române a început să se desfășoare în mod practic începând cu sfârșitul anilor 1990, înregistrându-se progrese în modernizarea apărării antiaeriene la nivel de batalion și brigadă prin achiziția tunurilor antiaeriene GDF-003, sistemelor GUN STAR NIGHT, radarelor TCP-SHORAR, sistemului Gepard,  la care se adaugă desigur modernizarea sistemului de supraveghere radar realizat prin achiziția unui număr de 5 radare FPS-117 cu rază lungă de acțiune și a 19 radare TPS-79 cu rază medie de acțiune și achiziția a 8 sisteme de rachete HAWK PIP III din Olanda.

Din păcate după 2004 procesul de modernizare al apărării antiaeriene a fost drastic diminuat rezumându-se la modernizarea radarelor FPS-117, incheierea livrării radarelor TPS-79R, revitalizarea sistemelor Gepard, modificarea unui număr de 100 rachete A-94 (pg.4).

La începutul anilor 2000 programele de perspectivă (pg.65) pentru îmbunătățirea dotarii apărării antiaeriane a armatei erau reprezenatate de modernizarea tunurilor AA M436, achiziția sistemelor Oerlikon GDF-003 și dotarea a două divizioane cu sisteme Gepard.

GDF-003 AAA 1 Decembrie 2011

GDF-003, 1 Decembrie 2011

Completarea modernizării apărării antiaeriene urma să fie realizată prin dotarea cu 16 sisteme SHORAD, 6 sisteme HAWK XXI și 4 sisteme AA cu rază lungă de acțiune H/SAM.

Pentru a doua etapă, primul pas a fost făcut prin achiziția rachetelor antiaeriene HAWK, Armata Română inițiind demersurile pentru dotarea cu un nou tip de rachetă undeva în 1999-2000.

Alegerea  HAWK a fost făcută publică în 2002, pentru ca în 2004 să se semneze contractul de achiziție din Olanda a 8 sisteme HAWK PIP III, anul următor ajungând în țară, inițial fiind preconizat ca până în 2007 să fie aduse la standardul HAWK XXI, proiect a cărui valoare era estimat la 150 milioane euro, termen ce nu a fost respectat fiind decalat pentru 2018.

La acest moment se pare că Ministerul Apărării dorește realizarea unei soluții de modernizare alternativă a sistemului HAWK.

HAWK, Ziua Porţilor Deschise la Baza 90 Transport Aerian (2013)

HAWK, Ziua Porţilor Deschise la Baza 90 Transport Aerian (2013)

Achiziția sistemelor SHORAD și VSHORAD a fost aproape de materializare în 2009 prin achiziția sistemelor de proveniență franceză VL-MICA și Mistral, afacere care la acel moment a generat un scandal de presă, suma vehiculată pentru acest program fiind evaluată la 250 milioane euro.

Această sumă putea fi suplimentată cu alte 150 milioane euro într-o fază ulterioară.

Numărul de sisteme comandate inițial ar fi fost cel mai probabil în număr de 6 potrivit Buletinului Contractelor DpA emis în 2010 , interesul României față de aceste sisteme pare a fi destul de vechi, în perioada 2004-2006 unele surse vorbind de intenția Armatei Române de a echipa cele două fregate T22 cu rachete anti-aeriene VL-MICA .

F-222 Regina Maria, Ziua Marinei 2013

F-222 Regina Maria, Ziua Marinei 2013

Achiziția sistemelor SHORAD a eșuat, lipsa resurselor determinând Ministerul Apărării să amâne programul și să caute soluții alternative.

 SAM KUB, BIAS 2014

SAM KUB, BIAS 2014

Intr-un studiu din 2011 publicat în Buletinul de Teorie Militară al Statului Major al Forțelor Terestre  pe tema modernizării structurilor de artilerie și rachete anti-aeriene ale Forțelor Terestre se concluziona că soluția optimă pentru modernizarea acestora ar fi producerea de către industria națională de apărare în continuare a rachetelor A-94, A-95 și modernizarea sistemelor OSA-AKM și KUB în cooperare cu firme din afara țării, iar în ultima fază achiziția unor sisteme occidentale moderne SHORAD și HIMAD care să înlocuiască vechile echipamente.

KUB, BIAS 2014

KUB, BIAS 2014

Tot în 2011, Agenția de Cercetare și Tehnologii Militare a emis o cerere de informații privind oferirea de soluții pentru modernizarea sistemelor de rachete OSA și KUB, avându-se în vedere prelungirea resursei, modernizarea sistemelor de cercetare și dirijare a focului, integrarea unei noi rachete sistemului KUB, find chiar dat exemplul rachetei RIM-7 Sparrow.

Până în prezent singura acțiune concretă în direcția modernizării sistemelor SA-6 și SA-8 făcută publică, este acea a achiziționării unui număr de 9 sisteme IFF mod 4 ce au fost integrate complexului SAM-8 (pg.4).

ACTTM a publicat de curând o cerere de informații pentru posibila achiziție a unor sisteme de rachete anti-aeriene cu rază lungă de acțiune, de-a lungul timpului au curs zvonuri despre intenția României de a se dota cu sisteme Aster, Patriot, MEADS, Barak-8 sau David’s Sling.

Gepard BIAS 2014

Gepardul “Lucky”, BIAS 2014

Intr-o analiză a publicației Review of the Air Force Academy , publicație editată de Academia Forțelor Aeriene „Henri Coandă” pe tema situației actuale a apărării anti-aeriene și a posibilităților de modernizare a acesteia, în privința dotării cu rachete sol-aer cu rază lungă de acțiune Armata Română avea 3 opțiuni: sistemul Patriot, sistemul MBDA Aster 30 și Barak-8NG.

Dintre acestea, Patriot PAC-2 ar avea cele mai mari șanse de achiziție, fiind favorizat de prezența „Scutului Anti-Rachetă”, de comonalitatea cu acesta și de prețul cel mai scăzut grație disponibilității la mâna a doua, cea mai bună opțiune din punct de vedere tehnic fiind considerată achiziția MBDA Aster 30.

Posibilul viitor, Patriot

Posibilul viitor, Patriot

Până la introducerea în dotare a sistemelor HSAM în mod inevitabil vor fi folosite complexele S-75 Dvina M3.

In cadrul simpozionului „Modernizarea apărărării anti aeriene, preocupare de bază a Statului Major al Forțelor Aeriene”  una dintre temele luate în discuție a fost cea a găsirii soluțiilor pentru menținerea în serviciu a sistemelor S-75 Dvina, a căror resursă potrivit unor surse ar expira în jurul anului 2015, până la intrarea în dotare a noilor sisteme de rachete anti-aeriene cu rază lungă de acțiune, sistemele S-75 beneficiind chiar și de un upgrade prin integrarea unei interfețe de comandă-control-comunicații.

Pe termen scurt-mediu (5-10 ani), modernizarea apărării anti-aeriene se va limita cel mai probabil la upgrade-uri ale sistemelor de rachete aflate în dotare (CA-95, SA-6, SA-8, HAWK), și posibil introducerea în dotare a unui nou sistem HSAM, pe termen lung (10-20 de ani), in mod inevitabil vechile sisteme mai sus amintite vor trebui înlocuite de alte complexe noi, un foarte important aspect ce ar putea prefigura viitoarea dotare a apărării anti-aeriene a Armatei Române este cel al solutiei alese pentru modernizarea sistemelor HAWK și a sistemelor anti-aeriene ce vor echipa fregatele T22.

– David Victor –