Destinul Armatei este legat de destinul României. Instituția apărării naționale, subordonată exclusiv voinței poporului, este întru totul angajată în misiunea sacră de garantare și apărare a valorilor statului român.

În fiecare zi, militarii sunt angrenați în sarcini și activități care servesc îndeplinirii acestei misiuni. Există însă o zi în calendar dedicată instituției apărării, în care militarii activi, precum și colegii lor ieșiți din activitate își reconfirmă public voința de a rămâne strâns legați de destinul armatei.

Prin valențele sale istorice și conotațiile prezentului, ziua de 25 octombrie rămâne un reper în calendarul marilor aniversări naționale.

Ziua Armatei României este un prilej al rememorării luptelor, eroismului și victoriei din 25 octombrie 1944, în cel de-Al Doilea Război Mondial. După succesele din Campania de Vest împotriva trupelor hitleristo-horthyste, militarii români au rearborat, în glorie, flamurile tricolore ale drapelului pe ultimele teritorii eliberate, în zona localităților Carei și Satu Mare. Eliberarea a fost plătită cu sângele miilor de soldați care au căzut vitejeşte în luptele de la Sfântu Gheorghe, Târgu Mureş, Oarba de Mureş, Păuliş, Turda, Cluj-Napoca, Oradea, Satu Mare şi Carei. Ne închinăm cu respect acestor eroi, ca și tuturor eroilor români ai luptelor din cea doua conflagrație mondială. Cu toții au luptat pentru eliberarea teritoriului național, pentru toți păstrăm în suflet respect și considerație.

Simbolismul aniversării excede semnificațiile istorice ale datei de 25 octombrie 1944. Ziua Armatei României este un prilej de a omagia jertfa eroilor militari din toate timpurile, inclusiv pe eroii prezentului care au căzut la datorie apărând valorile naționale și ale instituției militare.

La 25 octombrie, aducem un gând pios de recunoștință militarilor care au plătit cu viața apărând interesele naționale departe de hotare, în teatrele multinaționale de operații. De Ziua Armatei onorăm memoria tuturor eroilor României. Toți sunt sfinți ai neamului.

Sărbătoarea Armatei este, totodată, un prilej de a aduce în atenția societății valorile instituției apărării naționale și voința militarilor de a pune patria mai presus de orice. Armata, pilonul trainic al statului, își reafirmă devotamentul față de România și poporul român. Menținerea stabilității regionale și globale, în acest prezent frământat de provocări, este un obiectiv pe care, alături de aliați și parteneri, îl urmărim permanent.

Subliniem efortul celor care poartă cu mândrie, în prezent, uniforma armatei. În acest moment, suntem angrenați în executarea unor sarcini complexe, menite să păstreze rolul statului de furnizor de securitate în plan național și în context regional. Responsabilitatea ce ne revine, în aceste vremuri dificile, este uriașă.

Stimați colegi, suntem într-un an care va rămâne înscris în istoria universală ca fiind perioada în care Federația Rusă a declanșat un război sângeros împotriva Ucrainei. Pacea în Europa care, de altfel, dădea semne de slăbiciune, s-a disipat la data de 24 februarie, odată cu acțiunile ofensive brutale, ilegale și injuste ale regimului de la Moscova împotriva poporului vecin. Este însă și anul în care marile proiecte ale contemporaneității, NATO și UE, au afirmat voința fermă de a apăra valorile umanității în baza cărora s-au constituit.

Reconfigurarea defensivă rapidă a NATO pe flancul estic a condus la întărirea posturii de descurajare și apărare în această zonă a Europei. Măsurile de răspuns ale Armatei României și creșterea în relevanță a prezenței NATO în țara noastră au avut ca rezultat consolidarea capacității naționale de apărare, inclusiv pe componenta creșterii capacității de reacție a structurii naționale de forțe, precum și consolidarea scutului aliat în țara noastră și în regiunea Mării Negre. Rezultatele cooperării militare în context aliat, din ultimele decenii, sunt acum vizibile în planul instruirii comune a forțelor și în cel al dezvoltării infrastructurii necesare pregătirii pentru luptă.

Vom continua, în ritm accelerat, consolidarea capacității proprii de apărare, iar statele aliate vor crește consistența efectivelor și capabilităților în România. Suntem în plin proces de punere în fapt a solidarității NATO. Amprenta prezenței aliate este noul normal al prezentului și va rămâne o componenta a posturii colective pentru apărarea teritoriului României, ca parte integrantă a teritoriului aliat.

Tot acest efort complex s-a realizat grație devotamentului, perseverenței și spiritului dumneavoastră de sacrificiu. Sunt multe zile în calendarul acestui an în care ați fost departe de familii.

Traversăm, însă, o perioadă când garda trebuie să rămână sus și puternică, pavăză a poporului pe care îl slujim. Vă încurajez să mențineți cadența, să abordați îndeplinirea sarcinilor zilnice, dar și proiectele cu termen mai larg într-o manieră diferită de cea pe care o avem pe timp de pace în țară și în teatrele de operații. Măsura față de performanța armatei o dă poporul român. Prin ceea ce facem trebuie să păstrăm atitudinea societății față de armată acolo unde ne este locul, în topul încrederii față de instituțiile românești. Prin tot ceea ce facem trebuie să servim cât mai bine deviza Armatei României: Pro Patria Semper.

Dragi camarazi, de Ziua Armatei României, vă transmit mulțumiri pentru modul în care v-ați îndeplinit misiunile încredințate! Asigurându-vă de întreaga mea considerație, vă doresc sănătate, putere, succese profesionale și împliniri în plan personal!

La mulți ani Armatei României! Glorie eternă Eroilor Neamului!

Ş E F U L S T A T U L U I M A J O R A L A P Ă R Ă R I I

General Daniel PETRESCU