HAWK

HAWK

MAPN ÎI RĂSPUNDE LUI ION STAN:

“Electromecanica” a pierdut în faţa Grupului UTI contractul de reconfigurare a rachetelor HAWK
 *  Deputatul Stan a afirmat, în vară, că MApN a lansat o licitaţie “cu caiet de sarcini dedicat, astfel încât UTI să fie singurul ofertant pentru upgradare la nivel C3 a rachetelor HAWK
*  UTI: “Afirmaţia că s-a licitat upgradarea rachetelor HAWK şi VOLHOV este eronată”

Asocierea “Defence Engineering SA – SC Interactive Systems & Business Consulting SRL”, prima dintre aceste societăţi aparţinând Grupului UTI, a câştigat, în faţa unui consorţiu din care făcea parte şi “Electromecanica” Ploieşti, licitaţia pentru “realizarea unei configuraţii intermediare a rachetelor HAWK, care presupune integrarea echipamentelor HAWK PIP III într-un sistem C3 (Comandă-Control-Comunicaţii), rezultând HAWK PIP IIIR”, după cum ne-au spus reprezentanţii Ministerului Apărării Naţionale (MApN), răspunzând, astfel, unor acuzaţii aduse în această vară de deputatul Ion Stan, vicepreşedintele Comisiei de Control al SRI.
În data de 13 iunie 2012, la câteva zile după alegerile locale, Ion Stan a avut, în şedinţa Camerei Deputaţilor, patru declaraţii politice stupefiante cu privire la siguranţa naţională.

Cu această ocazie, Ion Stan a spus că Grupul UTI, deţinut de omul de afaceri Tiberiu Urdăreanu, ar urmări să achiziţioneze “Romarm” şi că şeful Departamentului Armamente din cadrul MApN şi superiori ai aces-tuia ar fi lansat o licitaţie “cu caiet de sarcini dedicat, astfel încât UTI să fie singurul ofertant pentru upgradare la nivel C3 a rachetelor HAWK (care ar trebui upgradate C4)”. Domnia sa adaugă: “În plus, în aranjamentul contractual este prevăzută şi upgradarea C3 a rachetelor VOLHOV (n.r. rachete ruseşti), care sunt din fabricaţie la nivelul C3!”.

Contactaţi de noi, reprezentanţii MApN au subliniat că, în prezent, nu se pune problema modernizării rachetelor sol-aer din compunerea sistemului HAWK PIP III, programul de modernizare la configuraţia HAWK XXI fiind amânat pentru perioada de după anul 2018, din motive financiare.
Sursele citate ne-au spus că, în acest context, “se are în vedere doar revitalizarea şi recertificarea acestora cu agenţia NAMSA (NATO Maintenance and Supply Agency – actual, NATO Supply Agency), activităţi care s-ar fi putut efectua cu «Electromecanica» numai dacă s-ar fi semnat contractul de modernizare cu producătorul american, iar «Electromecanica» ar fi beneficiat de transferul tehnologic respectiv”.

Potrivit oficialilor din MApN, ministerul de resort a luat decizia de realizare a programului de modernizare a rachetelor în cauză în două etape: una pentru realizarea unei configuraţii intermediare, care presupune integrarea echipamentelor HAWK PIP III într-un sistem C3 (Comandă-Control-Comunicaţii), rezultând HAWK PIP IIIR şi o a doua etapă pentru realizarea configuraţiei finale, respectiv HAWK XXI, după anul 2018, care se efectuează numai cu producătorul american “Raytheon”, ca autoritate de proiectare a rachetelor sol-aer din compunerea sistemului.

Pentru prima dintre aceste proceduri a avut loc o licitaţie, care a fost câştigată de asocierea “Defence Engineering SA – SC Interactive Systems & Business Consulting SRL”.

În răspunsul transmis de MApN către ziarul BURSA se arată că, în urma atribuirii procedurii, nu au exis-tat contestaţii, că lotul referitor la rachetele VOLHOV nu a fost atribuit şi că asocierea din care a făcut parte “Electromecanica” nu a depus ofertă pentru contractul referitor la acest tip de rachete.

Şi reprezentanţii Direcţiei de Comunicare Corporatistă din cadrul Grupului UTI susţin că licitaţia organizată de MApN nu a vizat modernizarea rachetelor, “ci interfaţarea sistemelor existente în dotarea armatei române (HAWK şi VOLHOV) cu sistemul de comandă şi control al Forţelor Aeriene şi realizarea unui sistem de comandă şi control la nivel intermediar, bazat pe o soluţie soft-ware furnizată de NATO. Aşadar, afirmaţia că s-a licitat upgradarea rachetelor HAWK şi VOLHOV este eronată”.

Sursele citate ne-au mai spus că documentaţia de achiziţie a fost publicată în sistemul electronic de achiziţii publice şi că licitaţia a fost deschisă, adăugând: “UTI este o companie de înaltă tehnologie, capabilă de a participa împreună cu alte companii din România şi/sau în cooperare cu companii strategice din industria de apărare europeană la realizarea unui sistem de rachete. Prezenţa companiilor româneşti trebuie să asigure confortul necesar pentru client că poate să-şi asigure mentenanţa şi independenţa aprovizionării operative”.

Cu privire la modernizarea sistemului de rachete HAWK, Ion Stan a declarat: “Pentru upgradarea rachetelor HAWK, de la varianta PIP II la varianta interoperabilă NATO PIP III, a fost convenit, la nivel guvernamental, un program comun româ-no-olandez cu asistenţa producătorului american RAYTHEON IDS, fiind nominalizată în acest sens Uzina «Electromecanica» din Ploieşti, singurul operator din România autorizat şi în prezent pentru proiectarea, fabricarea, modernizarea şi mentenanţa rachetelor.

Miza celor 100-150 milioane, la cât se ridică valoarea iniţială a ofertei de modernizare, a stârnit imediat interesele căpuşelor industriei de apărare şi ale sugativelor politice protectoare. În anul 2005, deşi Ministerul Economiei alocase fondurile pentru modernizarea rachetelor, s-a încercat scoaterea din rol a Uzinei «Electromecanica» şi constituirea, în parteneriat public-privat, a unei aşa-zise societăţi mixte, SC «Agelsis» SA, în care 51 din active să revină la doi directori ai «Electromecanica» şi unei a treia persoane, care reprezenta o companie interesată în dezmembrarea şi preluarea «Romarm». Această intenţie frauduloasă şi ilegală, deoarece legislaţia română interzice firmelor private să opereze în domeniul rachetelor de uz militar, a fost stopată.

Cineva din conducerea Ministerului Apărării Naţionale, supărat şi nervos că nu i-a reuşit combinaţia, a dispus scoaterea rachetelor din custodia Uzinei «Electromecanica» şi depozitarea lor într-o unitate militară, unde nu sunt cele mai propice condiţii tehnice de conservare.

În mod îndoielnic ca oportunitate şi ilegal procedural, aranjamentul guvernamental iniţial a fost modificat, fiind schimbat atât partenerul extern, cât şi operatorul intern, în locul Uzinei «Electromecanica» fiind desemnat un alt partener industrial român. Un partener fără specialişti, fără pregătire de fabricaţie, fără facilităţi SDV-istice, fără bancuri de tes-tare şi verificare şi, mai cu seamă, fără autorizare de operare în mentenanţa şi modernizarea ra-chetelor”.

Reprezentanţii MApN ne-au confirmat că pachetul de echipamente HAWK PIP III, achiziţionat de la Guvernul Olandei, a fost lăsat în custodie societăţii “Electromecanica”, în baza a două contracte, semnate cu Ministerul Apărării Naţionale în anii 2005 şi 2006, având ca obiect furnizarea de servicii de descărcare, luare în primire, trierea, depozitarea şi pregătire în vederea modernizării sistemului de rachete HAWK la configuraţia HAWK XXI.

Sursele citate au adăugat: “Modernizarea era prevăzută a se realiza cu producătorul original al sistemului, respectiv compania americană «Raytheon», iar revitalizarea şi recertificarea rachetelor sol-aer erau prevăzute a se realiza cu participarea SC «Electromecanica» SA, în urma unui transfer tehnologic şi know-how, asociat contractului de modernizare, de la producătorul american. Având în vedere că programul de modernizare a sistemului de rachete HAWK la configuraţia HAWK XXI a fost amânat după anul 2018 din motive financiare, nu se mai justifica plata contractelor de menţinere a echipamentelor importate din Olanda, în custodie la SC «Electromecanica» SA Ploieşti”.

În prezent, echipamentele sunt păstrate în depozitele MApN, după cum ne-au spus reprezentanţii MApN, care ne-au precizat că, în acest mod, costurile sunt mult mai mici, iar condiţiile de depozitare sunt corespunzătoare cerinţelor tehnice impuse de fabricant.

EMILIA OLESCU

Răspunsul transmis de UTI către Ziarul BURSA menţionează: “În urma solicitării Direcţiei Industria de Apărare şi Probleme Speciale, înregistrată cu nr.107479 din 3 august 2011, adresată companiilor din industria de apărare din România, printre care şi «UTI Defense and Security Engineering», prin care s-au solicitat propuneri de îmbunătăţire a cadrului legislativ în industria de apărare, precum şi justificarea/fundamentarea susţinerii proiectelor propuse, UTI şi-a exprimat sprijinul în vederea dezvoltării industriei de apărare, precum şi interesul de a prelua CN «Romarm» SA.

În răspunsul adresat Direcţiei Industria de Apărare şi Probleme Speciale, UTI a menţionat următoarele: «UTI este interesat de preluarea CN “Romarm” SA şi propune ca firmele componente care prezintă interes strategic pentru Ministerul Apărării Naţionale să fie considerate privatizări strategice, ca şi în cazul SC ICPSP SA. Celelalte companii din cadrul “Romarm” pot fi privatizate prin vânzarea de active.

UTI poate prelua întreaga companie, procesul de privatizare fiind astfel eficient şi rapid. Statul poate păstra un procent de acţiuni (25-40%), menţinându-se, astfel, interesul pentru finanţarea sectorului apărării, asigurarea controlului asupra menţinerii capacităţilor din industria de apărare, dar şi asigurarea managemetului privat, conform cererii FMI.

De altfel, UTI are experienţă reuşită a achiziţionarii fos-tului Institut de Cercetare Proiectare Sisteme de Producţie, îndeplinindu-şi în totalitate obligaţiile asumate prin contractul de privatizare»”.

Sursa: Bursa