Univarsitatea Naţională de Apărare

Univarsitatea Naţională de Apărare

Dragi cititori! Astăzi, chiar cu riscul de a mă repeta, readuc în atenţia domniilor voastre următorul ordin de zi:

„La chemarea ţării pentru dezrobirea Ardealului răpit prin dictatul de la Viena, aţi răspuns cu însufleţire şi credinţă în izbânda dreptăţii neamului românesc.

Tineri şi bătrâni aţi pornit spre hotarele sfinte ale patriei şi cu pieptul vostru aţi făcut zăgaz de neînfrânt duşmanului care vroia să ajungă la Carpaţi. […] Zdrobit de focul năpraznic al artileriei şi de necontenitele voastre asalturi, inamicul a fost izgonit din Ardealul scump.

Prin ploi, noroaie şi drumuri desfundate, zi şi noapte aţi luptat cu un duşman dârz şi hotărât şi l-aţi învins. Azi, când avantgărzile trec pe pământ străin pentru desăvârşirea înfrângerii definitive a duşmanului, gândul meu se îndreaptă către voi cu dragoste şi admiraţie pentru faptele voastre de arme.

Peste veacuri veţi fi slăviţi, voi, ofiţeri şi ostaşi care aţi eliberat Ardealul”.

Generalul (r.) Marin Dragnea aminteşte celor prezenţi de sacrificiile ostaşilor români din al doilea război mondial, dar şi din teatrele de operaţii Irak şi Afganistan

Generalul (r.) Marin Dragnea aminteşte celor prezenţi de sacrificiile ostaşilor români din al doilea război mondial, dar şi din teatrele de operaţii Irak şi Afganistan

Ordin de Zi nr. 392 din 27 octombrie 1944, comandantul Armatei a 4-a, general de corp de armată Gheorghe Avramescu

Acest ordin de zi arată finalul campaniei de eliberare a Transilvaniei din anul 1944, punct ce este marcat ca Ziua Armatei Române, datorită faptului că, la 25 octombrie 1944, în oraşul Carei, intrau trupele române.

Nu voi mai dezvolta tot istoricul operaţiilor din acele zile, pentru aceasta stând mărturie lucrarea umilului vostru scrib din anul anterior. Totuşi, mă simt obligat a readuce în atenţia domniilor voastre acest moment, important atât în istoria armatei noastre cât şi în istoria noastră naţională.

În acest an, printre manifestările ample desfăşurate în ţară dintre care nu pot aminti decât iniţiativa “Ştafetei Veteranilor”, ce a parcurs traseul Armatei Române în campania mai sus menţionată, sau “Ziua Armatei României în şcoli”, subsemnatul şi cu colegul de condei Iulian Iamandi, am participat la un important eveniment desfăşurat la Mormântul Ostaşului Necunoscut. Fratele Iamandi, la aparat, subsemnatul, cu casca pe cap.

Istoricul militar Emil Boboescu

Istoricul militar Emil Boboescu

Mai bine-zis, Oficiul Naţional pentru Cultul Eroilor a organizat o ceremonie de depunere, la Mormântul Ostaşului Necunoscut din Parcul Carol I, a unei urne cu pământ adus de grupul de alpinişti români „Acţiunea Montană” de la Kîzburun-Baksan, Republica Kabadrino-Balkariia, Federaţia Rusă, comemorând astfel cei 820 de eroi ai Diviziei 2 Munte căzuţi în Caucazul de Nord în anul 1942.

Urna de pământ, un tub de obuz sigilat, a fost apoi depusă în Monumentul Eroilor Neamului, unde se mai află începând de anul trecut patru urne similare cu pământ adus de la Stalingrad, Odesa, Sevastopol şi Ţiganca, aduse de membrii Asociaţiei “Tradiţia Militară”, dintre care face parte şi acelaşi subsemnat.

Detaşamentul Asociaţiei Tradiţia Militară

Detaşamentul Asociaţiei Tradiţia Militară

Cu această ocazie am efectuat, împreună cu camarazii, după cum insinuam mai sus, şi gardă la drapel istoric şi stindard al Ordinului Mihai Viteazu, în ţinuta vânătorilor de munte din al doilea război, fiind bine-înţeles, alături de Regimentul 30 Gardă “Mihai Viteazu”. Regimentul de Gardă efectuează permanent serviciul de gardă la Mormântul Ostaşului Necunoscut iar de această dată a asigurat garda de onoare şi întregul ceremonial militar.

Urna

Urna cu pământ din Kîzburun-Baksan (Foto: Forţele Terestre)

 

După momentul depunerii urnei, a avut loc ceremonialul religios şi ceremonialul depunerii coroanelor de flori.

Detaşamentul Asociaţiei Tradiţia Militară în Onor Funerar (Foto: Forţele Terestre)

Detaşamentul Asociaţiei Tradiţia Militară în Onor Funerar (Foto: Forţele Terestre)

Astfel, am dorit a puncta, unul dintre importantele evenimente desfăşurate cu ocazia Zilei Armatei şi, totodată, de a ne aduce prinosul de mulţumire şi recunoştiinţă celor fără de care astăzi poate nu am mai fi scris aceste rânduri.

TR-85M1 pe Mălina

TR-85M1 pe Mălina

LA MULŢI ANI ARMATEI! LA MULŢI ANI TUTUROR CELOR CE AU ÎMBRĂCAT SAU ÎMBRACĂ HAINA MILITARĂ!

Doamnelor şi Domnilor, am onoarea să vă salut!

Surse:

Cornel I. Scafeş, Horia Vl. Şerbănescu, Ioan I. Scafeş, Cornel Andonie, Ioan Dănilă, Romeo Avram,Armata Română 1941 – 1945, Bucureşti, Editura RAI, 1996.

https://www.facebook.com/pages/Oficiul-National-pentru-Cultul-Eroilor/322282494541481

 

– drd. Emil Boboescu –