Nava Amiral a Marinei Romaniei, Fregata 111 Marasesti

Nava Amiral a Marinei Romaniei, Fregata 111 Marasesti

După 1990, Forțele Navale Române – la fel ca întreaga Armata Română – au fost puse în fața unei restructurări majore.

Perioada 1990-1998 a fost una marcată de conservarea vechilor capabilități și efective moștenite de dinainte de 1989, inclusiv în cea ce privește programele de înzestrare – un număr de 6 nave noi au intrat în dotare din inerția proiectelor ante-1990.

Intervalul 1998-2004 a fost unul al unei redimensionări substanțiale a Marinei Militare, aproximativ 100 de nave militare au fost scoase din înzestrare acestea reprezentând o reducere a efectivelor cu 60%.

Din 2004 a început să fie pusă în aplicare o altă structură a Forțelor Navale, bazată pe un nou concept respectiv cel al unei Forțe Navale Multirol.

In ultimii 10 ani MApN a făcut publice atât în publicațiile proprii cât și în presa internă sau externă mai multe planuri de dotare.

Din păcate obiectivele inițiale nu au fost atinse decât marginal, cu câteva excepții reprezentate de achiziția celor 2 Fregate T22, sistemul SCOMAR, sistemul TRIDENT, introducerea în dotare a unor noi senzori, echipamente de comunicații și război electronic.

Primul plan de înzestrare a fost făcut public în anul 2006. Acesta prevedea:

– modernizarea celor 2 Fregate Type 22

– achiziția în perioada 2006-2009 a 3 elicoptere

– achiziția a 4 Corvete Multifuncționale

– 4 Vânătoare de Mine care să înlocuiască cele 4 Dragoare și Nava Puitor de Mine

– 4 Remorchere noi dislocate în cele 4 porturi militare

– Vedete Rapide pentru indeplinirea misiunilor scafandrilor

– modernizarea Navelor Purtatoare de Rachete

– realizarea unui Sistem Modern de Observare și Supraveghere (SCOMAR), la Marea Neagră

Un plan mai detaliat incluzând și termene de finalizare pentru programele de înzestrare ale Forțelor Navale din acea perioadă este descris în Almanahul Forțelor Navale din 2007.

Acest plan era structurat în 2 etape, în prima etapă începând din anul 2007 erau prevăzute a se atinge următoarele obiective:

– modernizarea Fregatelor T22, etapa ce va avea o durata de 7 ani

– realizarea programului SCOMAR, cu o durată de 3 ani

– achiziționarea a 4 Vânătoare de Mine, program cu o durată de realizare de 9 ani

– achiziționarea a 4 Corvete Multifuncționale, program cu o durată de 10 ani

– realizarea unui Sistem Integrat de Comunicații pentru Forțele Navale, într-un termen de 10 ani

– realizarea unui sistem IFF, într-un interval de 3 ani

– achiziționarea de elicoptere ambarcate

A doua fază a acelui program de înzestrare consta în:

– achiziționarea a 4 Remorchere maritime și fluviale, durata de finalizare a programului find de 5 ani începând din 2010

– achiziționarea unei nave logistice ce ar urma să asigure sprijinul logistic al Fregatelor, Corvetelor și Vânătoarelor de Mine, obiectiv ce urma să fie atins în 3 ani începând din 2015

– revitalizarea Submarinului Delfinul, durata de finalizare a programului fiind de 3 ani începând din 2010

– achiziționarea a 3 Submarine, durata de finalizare a programului fiind de 10 ani începând din 2015

– achiziționarea unui sistem meteo-hidrologic, durata de realizare fiind de 3 ani începând din 2007

– achiziționarea unui sistem de instruire prin simulare, durata de realizare fiind de 3 ani începând din 2007

Lucrarea „Forțele Navale ale lumii în secolul XXI”, semnată de către Amiralul Gheorghe Marin (fost șef al SMFN si SMG), și de Contramiralul Romulus Haldan prezinta la rândul ei o listă cu diverse obiective pe care Forțele Navale urmau să le atingă la orizontul anului 2025:

– modernizarea Fregatei Mărășești

– modernizarea Fregatelor T22

– dotarea cu elicoptere IAR-330N a celor 3 fregate și punerea bazelor aviației navale moderne

– realizarea Sistemului Integrat de Comunicații

– realizarea sistemului de supraveghere SCOMAR

– achiziționarea unui sistem IFF

– achiziționarea Sistemului Hidro-Meteorologic

– modernizarea/reactivarea Submarinului Delfinul

– achiziția a 4 Vânătoare de Mine

– achiziția a 4 Corvete Multirol

– modernizarea Navelor Purtătoare de Rachete

– achiziționarea a 4 Remorchere Maritime

– achiziționarea unei Nave Speciale Pentru Scafandrii

– achiziționarea de Nave pe Pernă de Aer

– achiziționarea de Salupe de Patrulare Fluviale

– achiziționarea unei Nave de Transport Fluvial

– achiziționarea unei Nave de Transport Strategic

– achiziționarea de Tancuri Maritime de Aprovizionare

Tergiversarea programelor de înzestrare și criza economică au determinat Forțele Navale să își revizuiască proiectele de modernizare pe baze mai realiste, în 2011 fiind făcută publică schema unui nou program de înzestrare mult mai auster.

Astfel în perioada 2011-2018 urmează (ar urma), să se realizeze următoarele capabilități:

Capabilitățile de luptă antisubmarin, antinavă, antiaeriană, combaterea terorismului și de căutare salvare pe mare ce vor fi atinse prin:

– modernizarea celor 2 Fregate T 22R

– modernizarea elicopterelor navalizate

– modernizarea Dragorului Maritim

La care se adaugă capabilitățile ce vor fi atinse din fonduri nerambursabile

– capabilități de dragaj pentru securitatea porturilor

– detașamentul naval pentru operații speciale dotat cu echipamente specifice

Programele strategice care urmează să se realizeze pe termen lung sunt decalate cu 3-8 ani față de termenele inițiale.

– dotarea cu Corvete Multifuncționale

– dotarea cu Vânătoare de Mine

Capabilitățile care nu au fonduri a se realiza în perioada 2011-2020 sunt:

– capabilitate logistică navală de susținere în zona de responsabilitate a navelor care să realizeze realimentare pe mare cu combustibili, muniție, piese de schimb, apă potabilă

– revitalizarea și modernizarea unei capabilități submarine(revitalizarea submarinului Delfinul)

– capabilități pentru intervenția rapidă a scafandrilor prin dotarea cu vedete rapide, navă specială pentru scafandrii și nave pe pernă de aer

– capabilități de luptă anti-navă și anti-aeriană prin modernizarea Navelor Purtătoare de Rachete

– capabilități de remorcare maritimă

– capabilități de suport logistic și transport fluvial prin înzestrarea cu o navă de transport fluvial și a unei nave multifuncționale

Politica de înzestrare a Forțelor Navale va evita cheltuirea de bani pentru modernizarea unor nave mai vechi de 20 de ani, situație în care cel mai probabil navele care urmau a fi modernizate dar pentru care nu există fonduri până în 2020 nu vor mai fi modernizate niciodată.

Intr-un articol al publicației AMI International despre Forțele Navale Române și viitorul lor erau menționate mai multe programe de perspectivă:

– dotarea cu o nouă Clasă de Fregate care să cuprindă 4 noi vase ce ar urma să înlocuiască actualele fregate din dotarea marinei, plan de dotare cu fregate care se pare că și-ar avea originea undeva în 1997, costul lor fiind estimat la 2 miliarde euro

– dotarea cu 4 Corvete noi, în acest caz AMI International vede favorit proiectul francez Gowind, prețul estimat fiind de 900 milioane euro

– proiectul unei Nave de Transport Strategic (Strategic Transport Ship- STS), pentru care ar fi posibilă semnarea unui contract în 2015

– înlocuirea actualelor nave fluviale cu o noua clasă compusă din 10 astfel de nave

– revitalizarea Submarinului Delfinul

Tonul abordat de către AMI International în legătură cu viitoarele programe de înzestrare ale Forțelor Navale este unul extrem de optimist, motiv pentru care informațiile lor trebuie privite cu multă cumpătare.

In momentul actual Forțele Navale se găsesc într-o situație foarte grea, în privința modernizării s-au făcut progrese prin operaționalizarea sistemului SCOMAR și implementarea unor sisteme pasive de război electronic pe fregate.

Perspectivele cele mai apropiate de îmbunătățire a dotării se leagă de modernizarea celor 2 fregate T22, recent fiind făcut anunțul începerii celei de-a doua faze a modernizării pentru una dintre cele doua fregate plus revitalizarea submarinului Delfinul (ceea ce ar constitui o surpriză din moment ce acum 3 ani era dat ca un program sistat), și de realizare a programului strategic „Vânător de Mine” program care figurează în secțiunea alocată MApN a strategiilor fiscal-bugetare emise de către Guvernul României din ultimii ani, dar pentru care nu se oferă nici un fel de detalii în cea ce privește costurile sale sau o dată de implementare sau de finalizare, dată de finalizare a programului ce ar putea fi atinsă cel mai devreme în anul 2019 dacă ar fi să suprapunem termenul decalării de 3 ani pentru încheierea acestui program față de termenul inițial preconizat a fi atins în 2016.

Dintr-un grafic publicat în numărul 2 pe 2013 al Buletinului Forțelor Navale rezultă că în lipsa luării unor decizii pentru inițierea programelor de înzestrare ale Forțelor Navale, mult întârziate, la nivelul anului 2025 România va mai dispune doar de aproximativ 5 nave militare(nu neapărat de luptă).

Evolutia numarului de nave din dotarea fortelor navale

Evolutia numarului de nave din dotarea fortelor navale

 

– David Victor –