SEESIM 16

SEESIM 16

Exerciţiul de simulare asistat de computer „SEESIM 16” (South-Eastern Europe Simulation 2016) va avea loc, între 10 şi 14 octombrie, la Centrul de Simulare şi Război Electronic al Statului Major General, în incinta Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I”.

„SEESIM 16”, unul dintre principalele proiecte desfăşurate sub egida Reuniunii miniştrilor apărării din Sud-Estul Europei (SEDM), are ca scop promovarea cooperării, coordonării şi interoperabilităţii pe timpul desfăşurării operaţiilor civili-militari. De asemenea, se urmăreşte consolidarea răspunsului la crize reale în interiorul şi între ţările membre SEDM, prin intermediul unei eficiente modelări şi simulări realizate pe computer.

La ediţia din acest an a SEESIM – cea de-a opta – la care România este naţiune gazdă iar Croaţia co-director, mai participă Georgia şi Ucraina. De asemenea, Republica Moldova are calitatea de observator.

În premieră, la exerciţiul de simulare asistat de computer vor lua parte ca observatori reprezentanţi ai instituţiilor din sistemul naţional de securitate şi apărare.

„SEESIM 16” îşi propune îmbunătăţirea experienţei exerciţiilor anterioare prin testarea capacităţilor de răspuns în situaţii de urgenţă în caz de dezastre naturale, asistenţă umanitară, apărare cibernetică şi evenimente legate de terorism, precum şi creşterea interoperabilităţii între ţările SEDM participante şi Brigada Multinaţională din Sud-Estul Europei (SEEBRIG).

 

Secția Presă