În perioada 1 – 23 iunie, o delegație formată din 90 de militari a reprezentat România la exercițiul NATO de testare a interoperabilității sistemelor C4ISR – Coalition Warrior Interoperability Exercise  2023 (CWIX 2023), desfășurat la Centrul de Instruire al Forțelor Întrunite (Joint Force Training Center) din Bydgoszcz, Polonia.

Acest exercițiu multinațional anual este aprobat de Consiliul Nord-Atlantic (NAC), condus de Comitetul Militar (MC) și coordonat de Consiliul NATO pentru consultare, comandă și control (NC3B).

Pe parcursul exercițiului se urmărește îmbunătățirea interoperabilității sistemelor de comandă și control ale țărilor membre ale NATO și țărilor partenere, prin testarea acestora într-un scenariu de coaliție. CWIX contribuie la consolidarea  rezilienței și agilitatea sistemelor operaționale de comunicații și informatică, asigurându-se că națiunile aliate și partenere ale NATO pot opera eficient împreună pentru a menține alianța în siguranță.

La fel ca în anii trecuți, un domeniu principal de interes al exercițiului CWIX a fost mediul federalizat de misiune – Federated Mission Networking (FMN), în cadrul căruia se asigură reducerea riscului schimbului de informații operaționale între națiuni și confirmarea capacității aliaților și partenerilor de a federaliza cu succes rețelele.

În acest an, la exercițiul CWIX au participat aproximativ 2000 de militari și civili, din 36 de națiuni. Din delegația României, condusă de șeful Agenției de Tehnologia Informației, subordonată Comandamentului Apărării Cibernetice, au făcut parte specialiști din cadrul Statului Major al Forțelor Terestre, Statului Major al Forțelor Navale, Statului Major al Forțelor Aeriene, Direcției Comunicații și Tehnologia Informației, Comandamentului Apărării Cibernetice, Comandamentului Comunicațiilor și Informaticii, Comandamentului Forțelor Întrunite, Centrului Național de Instruire Întrunită, Agenției de Informații Geospațiale a Armatei și Universității Naționale de Apărare.

Pe timpul acestui exercițiu s-au testat 406 sisteme de comandă și control dislocabile și s-au efectuat peste 25.000 de teste de interoperabilitate.

Exercițiul CWIX oferă militarilor noștri oportunitatea de a evalua nivelul de interoperabilitate atins de sistemele de comandă și control cu țările aliate și partenere, dar contribuie și la maturizarea capabilităților naționale de apărare prin instruirea personalului și experimentarea unor noi concepte și tehnologii.

***

CWIX este principalul exercițiu de interoperabilitate din NATO și este conceput pentru a rezolva provocările de interoperabilitate prin testarea sistemelor de comunicații și informatică, cu accent deosebit pe cele care se vor desfășura în cadrul unei forțe de răspuns a NATO. De asemenea, este conceput pentru a stimula inovația și a îmbunătăți interoperabilitatea oamenilor, proceselor și tehnologiei, procesul de luare a deciziilor comandanților prin schimbul de informații și furnizarea unei imagini operaționale comune.

Exercițiul CWIX, alături de alte două exerciții TIDE Sprint  și  TIDE Hackathon, oferă posibilitatea experților în domeniu de a dezvolta sisteme de comunicații și informatică ce asigură interoperabilitatea sistemelor NATO acum, dar și în viitor și, totodată, contribuie la coeziunea alianței și partenerilor.

 

 

Biroul de presă