Oamenii anului 2012 în Forţele Navale Române

Oamenii anului 2012 în Forţele Navale Române

În funcţie de punctajele obţinute de concurenţí, comisia de jurizare a nominalizat câştigătorii concursului din acest an, pentru fiecare secţiune, astfel:

SECŢIUNEA I – IMAGINEA ŞI VIZIBILITATEA ARMATEI ROMÂNE ŞI A FORŢELOR NAVALE:
Locul I: Comandor Mihai PANAIT – a comandat fregata “Regele Ferdinand” în cea mai importantă şi mai complexă misiune de luptă a Forţelor Navale după cel de-al Doilea Război Mondial sub comanda Forţelor Navale ale UE, în cadrul Operaţiei ATALANTA.
Locul II: Căpitan comandor Adrian SIEA – a elaborat proiectul “Dacă ar fi uşor, oricine ar putea face“, cu care Centrul 39 Scafandri a obţinut Premiul special al juriului internaţional la ROMANIAN PR AWARD 2012, cea mai importantă competiţie naţională în domeniul strategiilor de comunicare şi promovare a imaginii companiilor private şi instituţiilor publice.
Locul III: Căpitan comandor Remus SCURTU – în perioada 23.06 – 30.12.2012, a îndeplinit funcţia de ofiţer de stat major în cadrul Comandamentului Întrunit din Cornul Africii – Djibouti “CJTF – HoA“, în scopul pregătirii şi asigurării sprijinului logistic al fregatei Regele Ferdinand în cadrul Operaţiei ATALANTA pe timpul escalelor navei in portul Djibouti.

SECŢIUNEA A-II-A INSTRUCŢIE ŞI LUPTĂ:
Locul I: Comandor Tudorel DUŢĂ – pilot comandant al elicopterului IAR Puma Naval ambarcat pe fregata “Regele Ferdinand” în timpul misiunii din Oceanul Indian, a îndeplinit în foarte bune condiţii, în premieră pentru Forţele Navale Române, peste 20 de misiuni aeriene cu grad ridicat de risc.
Locul II: Locotenent colonel Marius GHEORGHESCU – în anul 2012 a avut o contribuţie majoră atât în faza de planificare/ pregătire cât şi în faza de desfăşurare a unor exerciţii importante la care au participat Forţele Navale, atât naţionale (CAX “DANUBE PROTECTOR 12“, CPX “LITORAL 12“) cât şi internaţionale ( LIVEX “BLACK SEA ROTATIONAL FORCE 12“, PHIBLEX “SUMMER STORM 12“).
Locul III: Sergent major Daniel MARIN – în perioada aprilie-decembrie 2012, militarul a executat misiune în Teatrul de Operaţii, într-o regiune deosebit de periculoasă.

SECŢIUNEA A-III-A LOGISTICĂ ŞI INFRASTRUCTURĂ:
Locul I: Căpitan comandor Silviu BUCUR – pentru contribuţia remarcabilă în coordonarea şi executarea acţiunilor de asigurare a suportului logistic în vederea participării fregatei “Regele Ferdinand” la Operaţia Atalanta.
Locul II: Căpitan comandor Daniil TRICĂ – a avut o contribuţie majoră la realizarea suportului logistic necesar pe timpul pregătirii şi participării navelor la misiuni în afara teritoriului statului român.
Locul III: Căpitan comandor Daniel ROŞCA – în 2012 a planificat, organizat, coordonat şi executat în siguranţă misiuni precum spargerea gheţii pe Dunărea de Jos, între Mm 0 braţ Sulina şi Mm 41 braţ Tulcea, aval şi amonte, pentru deschiderea căii de comunicaţie fluvială, executarea de misiuni de sprijin umanitar la solicitarea autorităţilor publice (aprovizionare marfă şi transport persoane), asigurarea navigaţiei pe Dunărea maritimă, între Sulina şi Galaţi, prin deblocarea şenalului de navigaţie de gheaţă şi aglomerările de gheaţă formate.

     SECŢIUNEA A-IV-A – ÎNVĂŢĂMÂNT, ŞTIINŢĂ ŞI ARTĂ MILITARĂ NAVALĂ:
Locul I: Comandor dr. ing. Octavian TĂRĂBUŢĂ – a coordonat echipa care a realizat prototipul de cercetare al vehiculului subacvatic telecomandat (ROV), destinat cercetării raioanelor maritime şi fluviale, proiect medaliat cu aur la Expoziţia Euroinvent 2012; a întărit poziţia Academiei Navale “Mircea cel Bătrân” în comunitatea academică maritimă europeană prin iniţierea şi coordonarea unor proiecte şi parteneriate cu instituţii de învăţământ superior din Bulgaria, Polonia Republica Moldova, Turcia şi Ucraina.
Locul II: Comandor dr. Cristinel UCE – a adus o contribuţie importantă în dezvoltarea ştiinţei şi artei militare la nivel naţional prin publicarea lucrării cu titlul: “Terorismul naval şi implicarea Forţelor Navale Române în combaterea lui“, în care, prin analizarea fenomenului terorist internaţional, pornind de la nevoia aducerii unor clarificări în legătura dintre terorismul istoric şi cel al zilelor noastre, particularizează terorismul naval, urmărind evoluţia acestuia de-a lungul anilor în modul de manifestare şi acţiune.
Locul III: Comandor dr. Aurel PUICHILIŢĂ – a obţinut titlul de doctor în Ştiinţe militare şi informaţii pentru teza: “Terorismul naval în contextul evoluţiei terorismului pe plan mondial“.

     SECŢIUNEA A-V-A – SĂNĂTATE ŞI SPORT:
Locul I: Caporal clasa a III-a Ciprian ENCICĂ – triplu campion naţional la Taekwondo, a obţinut locul al IV-lea la Campionatul Balcanic de Taekwondo, organizat în Bosnia-Herţegovina, şi locul al VII-lea la Campionatul Mondial Militar din Vietnam.
Locul II: Căpitan Sorin SULIMAN – a participat în anul 2012 la campionate naţionale şi internaţionale de Taekwondo, categoria – 68kg.
Locul III: Student plutonier Olimpia MIREA – a participat la Campionatul Militar de pentathlon pentru instituţiile militare de învăţământ desfăşurat în garnizoana Sibiu în perioada 20.05.2012 – 25.05.2012 unde a obţinut locul I la individual şi locul I pe echipe.

SECŢIUNEA A-VI-A – PRESĂ, FILM ŞI LITERATURĂ:
Locul I: Locotenent comandor Mihai EGOROV – ofiţerul de relaţii publice al fregatei “Regele Ferdinand” în timpul participării la Operaţia Atalanta, care a realizat, cu înalt profesionalism, o multitudine de materiale jurnalistice despre activităţile executate de navă, acestea fiind preluate de către mass-media naţională şi internaţională.
Locul II: Personal civil Olivia BUCIOACĂ – a câştigat trofeul la categoria “Jurnalistul anului – presă scrisă“, decernat în cadrul “Galei Voluntarului – 2012“, pentru articolele publicate în Revista “Marina Româna”, care au vizat acţiunile Corpului Voluntarilor Gărzii Naţionale de Mediu Constanţa organizate în colaborare cu Şcoala Militară de Maiştri Militari “Amiral Ion Murgescu” şi cu alţi militari voluntari din Forţele Navale. Evenimentul a fost organizat de Direcţia Judeţeană de Tineret şi Sport Constanţa şi Centrul de Voluntariat “Centras” Constanţa.
Locul III: Căpitan comandor Neculai IUREA – a publicat lucrarea: “Călător pe drumuri de ape“, Editura Muzeului Marinei Române, Constanţa, 2012.

SECŢIUNEA A-VII-A – ISTORIE, CULTURĂ ŞI TRADIŢII MILITARE ŞI MARINĂREŞTI:
Locul I: personal civil dr. Andreea CROITORU – a publicat volumul de autor Pagini de istoria Marinei Române, la Editura Sitech din Craiova, dar şi alte 18 studii şi articole de specialitate, iar în calitate de redactor-şef, a coordonat publicarea “Anuarului Muzeului Marinei Române-2012“, tom XV, la Editura Muzeului Marinei Române, Constanţa.
Locul II: Comandor Daniel CĂPĂŢÎNĂ
Locul III: Comandor Petrică PÎRVU – autorul ediţiei a 2-a a Monografiei Şcolii de Aplicaţie a Forţelor Navale, 2012.

SECŢIUNEA A-VIII-A – SOLDATUL UNIVERSAL:
Locul I: Căpitan Dan-Marian UNGUREANU – aflat la comanda unui detaşament dislocat în Teatru de Operaţii, a planificat şi organizat executarea misiunilor primite în foarte bune condiţii, detaşamentul obţinând rezultate remarcabile.
Locul II: Maistrul Militar clasa a II-a Daniel NAGHERNEAC – în perioada aprilie-decembrie 2012, militarul a executat misiune în Teatru de Operaţii, participând la toate misiunile ordonate.
Locul III: Locotenent comandor Cristian UNGUREANU – a participat la Operaţia ATALANTA, cea mai importantă misiune a Forţelor Navale după cel de-al doilea Război Mondial, acţionând la bordul fregatei Regele Ferdinad atât ca ofiţer în cadrul serviciului de luptă senzori şi armamente, cât şi ca leader al grupei de boarding.

SECŢIUNEA A-IX-A – MARINĂRIE ŞI MATELOTAJ:
Locul I: Maistrul militar principal Octavian JARCĂ – este coautor al volumului Noduri şi semne marinăreşti – ediţia 2012, a realizat lucrarea “Roza vânturilor“, premiată la concursul de confecţionare noduri marinăreşti, împletituri şi lucrări de marinărie şi matelotaj, a promovat imaginea Armatei României şi a Forţelor Navale prin participarea la atelierele de confecţionat noduri marinăreşti, cu prilejul diferitelor evenimente organizate de Ministerul Apărării Naţionale.
Locul II: Maistrul militar principal Viorel CIURUMELEA – a participat la asigurarea suportului material pentru desfăşurarea în bune condiţii a Operaţiei ATALANTA – prin participarea la manevra navei, activitatea de realimentare pe mare RAS, manevra ambarcaţiunilor, manevra de ajutorare a unei nave avariate.
Locul III: Caporal clasa a III-a Costel MÂNDROIU- a realizat o serie de machete de nave fluviale pe care le-a expus în Comandamentul Serviciului Fluvial, a confecţionat o serie de panoplii cu noduri marinăreşti pe care le-a expus la Cercul Militar Brăila cu ocazia zilei de 25 octombrie şi a realizat mai multe lucrări de matelotaj pe care le-a expus cu prilejul diferitelor activităţi (Ziua Porţilor Deschise, Ziua Marinei, etc).

Compartimentul de Informare şi Relaţii Publice