Exercitiul tactic se

Conform unei sinteze privind politicile si programele bugetare pe termen mediu ale ordonatorilor principali de credite pentru anul 2016 si perspectiva 2017-2019, document(pg..9) publicat pe site-ul Ministerului de Finanțe, MApN-ului îi sunt alocate în perioada 2016-2019 următoarele bugete:

În anul 2016 MApN va avea un buget de 11,2 mld RON, în 2017 un buget de 10,5 mld RON, în 2018 suma de 11,3 mld RON iar în 2019 bugetul militar va fi de 12,2 mld RON.

Sume totale care includ și (deja celebrele), pensii militare, dacă ar fi să facem abstracție de cheltuielile de protecție socială(reprezenatate în cea mai mare parte de pensii), bugetele armatei vor avea următoarele valori:

  • Pentru anul 2016 armata va avea un buget de 8,4 mld RON(1,89 mld euro), cea ce va reprezenta 1,12% din PIB-ul estimat în 2016, iar din aceasta sumă, 3,19 mld RON vor fi destinați cheltuielilor de capital(achiziții și modernizări de echipament militar, plus alte investiții), sume calculate conform prognozei pe termen mediu 2015-2019(varianta de toamnă), publicată de Comisia Națională de Prognoză.
  • În 2017 bugetul MApN ar urma să scadă la suma de 7,6 mld RON(1,71 mld euro), ponderea în PIB-ul anului 2017 fiind de 0,95%, cheltuielile de capital scăzând la 2,24 mld RON.
  • Bugetul pe 2018 va fi de 8,3 mld RON(1,88 mld euro), respectiv 0,97% din PIB, cheltuielile de capital urmând să fie de 2.74 mld RON.
  • Iar în 2019 Ministerul Apărării va avea un buget de 9,1 mld RON(2,06 mld euro), alocarea din PIB fiind de 1% , cheltuielile de capital vor avea valoarea de 3,24 mld RON.

Aceste cheltuieli în mod evident pot suferi modificări, însă la momentul actual pare că România nu va aloca pentru Ministerul Apărării un buget de 2% din PIB, pentru care se incheiase chiar și un acord politic la începutul lui 2015, cu toate acestea cheltuielile prognozate pentru armată în perioada 2016-2019 de 0,95-1,12% din PIB constituie un progres(chiar și marginal), față de proiecțiile bugetare anterioare pentru perioada 2012-2015, ce prevedeau alocări pentru MApN de aproximativ 0,8% din PIB.

– David Victor –