Strategia fiscal bugetară pentru perioada 2012-2015 a Guvernului României prevede alocări anuale pentru Ministerul Apărării de-a lungul acestei perioade de aproximativ 0,8% din PIB.

Astfel pentru anul 2012 Bugetul MApN se va ridica la suma totală de 4,96 miliarde RON(0,82% din PIB), dintre care mai bine de două treimi vor reprezenta cheltuieli de personal respectiv 3,5 miliarde RON, 594 milioane RON vor fi alocați pentru cheltuieli de bunuri și servicii (combustibili, lucrări de întreținere, achiziții diverse servicii ca de exemplu: pază, transport, catering, etc.), 251 milioane RON vor fi alocați pentru alte transferuri curente, 544 milioane RON vor fi cheltuiți pentru investiții, dintre care cheltuielile pentru bunuri de capital (achiziții de tehnică, modernizare de tehnică, investiții în lucrărări de infrastructură), vor fi de 524 milioane RON.

Pentru 2013 Bugetul MApN va reprezenta  5,25 miliarde RON (0,81% din PIB), dintre care  3,91 miliarde RON pentru cheltuieli de personal, 591 milioane RON pentru cheltuieli de bunuri și servicii, 277 milioane RON pentru alte transferuri curente, 402 milioane RON pentru cheltuieli de investiții dintre care 381 milioane RON pentru cheltuieli de capital.

În anul 2014 bugetul militar ar trebui să fie de 5,35 miliarde RON (0,83 % din PIB), din care 3,95 miliarde RON  cheltuieli de personal, 608 milioane RON pentru achiziții bunuri și servicii,  302 milioane RON pentru alte transferuri curente,  443 milioane RON pentru investiții dintre care 422 milioane RON pentru cheltuieli de capital.

Bugetul Armatei în 2015 ar trebui să fie de 5,45 miliarde RON (0,79 % din PIB), din care 4,05 miliarde RON pentru cheltuieli de personal,  608 milioane RON pentru bunuri și servicii,  307 milioane RON pentru alte transferuri curente, 434 milioane RON pentru cheltuielile de investiții dintre care 413 milioane RON cheltuieli de capital.

De-a lungul perioadei 2012-2015 Ministerul Apărării va beneficia în medie de resurse de 0,8 % din PIB, deci 5-5,5 miliarde RON (1,2-1,3 miliarde euro), din punct de vedere al procentului din PIB alocat apărării acest 0,8% din PIB este similar cu bugetele militare din perioada de criză economică post 2009, raportat la disponibilul de resurse este cu 50% mai mic decât bugetele militare din perioada de boom economic, cei 0,8% din PIB acoperă între o jumătate și o treime din angajamentele României față de NATO (vestitul 2,38% din PIB), iar în anul 2012 România cheltuie pentru apărare raportat la resursele existente de 5-6 ori mai puțin decât în 1989.

În interiorul bugetului militar se constată o creștere cu aproape 10% a cheltuielilor de personal în anul 2012 față de 2011 și de 20% în anul 2013 față de 2012, creștere determinată de reîntregirea salariilor din sectorul bugetar,pentru anii 2014-2015 aceste cheltuieli vor rămâne constante.

Concomitent cu creșterea cheltuielilor de personal se constată un declin cu 20% a cheltuielilor de bunuri și servicii și a cheltuielilor de capital în anul 2012 față de 2011 și o altă reducere tot de 20 % în anul 2013 față de 2012,urmată de o stabilizare în 2014-2015.

Structura bugetului este major deformată de subfinanțarea acestuia, cheltuielile de personal reprezintă 70% din totalul bugetului, aproape dublu față de nivelul firesc de aproximativ 40% care era prevăzut în vechile strategii bugetare construite în jurul bugetului de 2,38% din PIB, cheltuielile pentru bunuri și servicii sunt de 10-12 % din bugetul militar cea ce reprezintă de 2,5-3 ori mai puțin decât ponderea normală inclusă în vechile planuri construite în jurul bugetului de 2,38% și de 10 ori mai puțin în sume de bani, cheltuielile de investiții ale MApN vor reprezenta 8% din buget cea ce reprezintă  o pondere de 4 ori mai mica decât era prevăzut în cadrul aceluiași buget de 2,38%, și de 12 ori mai puțin în sume nete de bani.

 

Sursa : http://discutii.mfinante.ro/static/10/Mfp/strategbug/STRATEGIA_2013_2015_29mai2012_anexe.pdf

Victor