Batalionul 307 Infanterie Marina - Parada de 1 Decembrie 2012 - pz 1

Batalionul 307 Infanterie Marina – Parada de 1 Decembrie 2012

Daca acum câteva zile se (re)anunța creșterea bugetului armatei cu 0,3% din PIB începând din 2014 și atingerea unui nivel de 2% din PIB în anul 2016, ultimele date publicate de Ministerul de Finanțe par să ne (re)aducă cu picioarele pe pământ.

Astfel informațiile extrase din Strategia Fiscal-Bugetară 2014-2016 referitoare la MApN ne spun că..

Politica în domeniul apărării

Obiectivul strategic al politicii de apărare, pentru perioada 2014-2016, îl reprezintă generarea condiţiilor pentru creşterea capacităţii operaţionale a forţelor, inclusiv prin dezvoltarea capacităţii de decizie şi acţiune a organismului militar, adaptarea cadrului legislativ, în vederea afirmării intereselor României şi valorificării oportunităţilor în cadrul comunităţii europene, euro-atlantice şi internaţionale.

Direcţii de acţiune pentru îndeplinirea obiectivului strategic

 • Continuarea participării la operaţiile internaţionale pentru onorarea angajamentelor asumate la NATO şi UE;
 • Îndeplinirea responsabilităţilor ce decurg din calitatea de membru NATO şi UE pentru asigurarea capabilităţilor necesare îndeplinirii nivelului de ambiţie al acestor organizaţii;
 • Participarea activă la procesele decizionale în cadrul celor două organizaţii şi angajarea la proiecte de interes din cadrul iniţiativelor: „Smart defence/NATO” şi „Pooling and Sharing/UE”;
 • Îndeplinirea obligaţiilor asumate prin Parteneriatul strategic cu SUA, inclusiv cele determinate în baza prevederilor Legii pentru ratificarea Acordului dintre România şi Statele Unite ale Americii privind amplasarea sistemului de apărare împotriva rachetelor balistice al Statelor Unite în România, nr. 290/2011;
 • Creşterea contribuţiei la asigurarea securităţii şi stabilităţii regionale;
 • Revizuirea cadrului normativ specific domeniului apărării şi elaborarea documentelor de planificare conform legii, printr-o revizuire strategică a apărării;
 • Reorganizarea sistemului medical propriu şi modernizarea sistemului de învăţământ militar;
 • Restabilirea capacităţii operaţionale a Armatei României, având la bază principiile procesului de planificare a apărării în cadrul NATO, pentru dezvoltarea unei structuri de forţe echilibrate şi optimizarea actului decizional, în baza Programului multianual de restabilire a capacităţii de luptă a Armatei României pentru perioada 2013-2016 şi în perspectivă până în anul 2022, aprobat prin Hotărârea CSAT nr. S 9/2013;
 • Creşterea alocaţiilor bugetare pentru apărare în vederea realizării capacităţii operaţionale sustenabile;
 • Reanalizarea programelor de achiziţii şi înzestrare în raport cu resursele financiare la dispoziţie şi nevoile operaţionale şi realizarea graduală a capacităţii de apărare aeriană prin programul „Avion multirol”.
 • În plan internaţional Ministerul Apărării Naţionale participă la următoarele programe derulate în cooperare în cadrul NATO sau UE:
 1. Programul Supravegherea Terestră a Alianţei (AGS);
 2. Programul Capabilităţi de Transport Aerian Strategic (SAC);
 3. Programul Apărare Antirachetă (MD);
 4. Capabilitatea NATO de avertizare timpurie (NAEW&aC);
 • Laboratorul dislocabil de nivel teatru pentru investigarea probelor rezultate în urma incidentelor cu folosirea dispozitivelor explozive improvizate (TEL-D);
 • Celula europeană pentru achiziţii de servicii satelitare de comunicaţii (ESCPC).

În plan intern…

Direcţii de acţiune

 • Repararea/revitalizarea echipamentelor defecte sau cu resursa tehnică epuizată din dotarea structurilor de forţe consolidate, potrivit unui grafic de refacere graduală a stării tehnice;
 • Intensificarea activităţilor de instruire pentru structurile nominalizate pentru: participarea la misiuni şi operaţii în afara teritoriului statului român, executarea serviciului de luptă precum şi cele nominalizate pentru reacţia imediată (intervenţii în situaţii de urgenţă);
 • Iniţierea sau accelerarea derulării programelor de înzestrare de importanţă strategică:
 1. Avion multirol;
 2. Autoturisme de teren blindate şi neblindate;
 3. Vânător de mine;
 • Continuarea dezvoltării sistemului de comunicaţii şi informatică conform arhitecturii de comandă-control şi dezvoltarea reţelelor, sistemelor şi serviciilor de comunicaţii şi informatice;
 • Completarea graduală/preschimbarea rezervelor proprii (stocurilor);
 • Cofinanţarea proiectelor aprobate României în cadrul Programului NATO de investiţii în securitate – NSIP;
 • Regruparea structurilor pe cazărmi;
 • Executarea de reparaţii curente şi capitale la infrastructura de cartiruire trupe, depozite şi facilităţi de instruire;
 • Optimizarea şi eficientizarea sistemului de instrucţie specific domeniilor din sfera pregătirii militare generale şi dezvoltării performanţelor fizice şi psihice, individuale şi colective ale personalului.

Proiectele de investiţii derulate vizează:

– repararea/revitalizarea echipamentelor defecte sau cu resursa tehnică epuizată din dotarea structurilor de forţe consolidate, potrivit unui grafic de refacere graduală a stării tehnice;- reabilitarea termică a clădirilor.
– iniţierea sau accelerarea derulării programelor de înzestrare de importanţă strategică: Avion multirol;
Autoturisme de teren blindate şi neblindate; Vânător de mine
– continuarea dezvoltării sistemului de comunicaţii şi informatică conform arhitecturii de comandă-control şi dezvoltarea reţelelor, sistemelor şi serviciilor de comunicaţii şi informatice;
– cofinanţarea proiectelor aprobate României în cadrul Programului NATO de investiţii în securitate – NSIP;.
– executarea de reparaţii curente şi capitale la infrastructura de cartiruire trupe, depozite şi facilităţi de instruire;

Obiectivele de investiţii cu finanţare în anul 2014
Resursele estimate a fi disponibile în anul 2014, inclusiv veniturile proprii ce vor fi realizate în condiţiile legii, vor fi alocate cu precădere pe proiecte de investiţii în derulare, prevăzute în Strategia fiscal-bugetară anterioară, astfel:

 • Avion multirol al Forţelor Aeriene – iniţierea programului de înzestrare de importanţă strategică, pe baza unei concepţii revizuite, cu condiţia suplimentării creditelor bugetare şi de angajament necesare operaţionalizării capabilităţii potrivit prevederilor Memorandumului nr. CA4 – 1112 anexă la Hotărârea CSAT nr. S-70/2012;
 • Maşini de luptă pe roţi şi şenile – componenta „maşini de luptă pe roţi”, continuarea proiectelor, conform contractelor în derulare;
 • Puncte de comandă de nivel brigadă şi batalion – continuarea realizării punctelor de comandă de nivel batalion şi iniţierea realizării unui punct de comandă tip brigadă tip redus;
 • Echipamente individuale şi de grup şi Echipamente de geniu şi EOD – vor fi achiziţionate echipamentele strict necesare în teatrul de operaţii pentru creşterea nivelului de protecţie a trupelor;
 • Autoturisme de teren blindate şi neblindate – derularea contractului pentru dotarea cu autoturisme neblindate;
 • Soluţie alternativă pe termen scurt pentru asigurarea suveranităţii asupra spaţiului aerian naţional – proiect în derulare;
 • Mijloace de transport aerian (aeronave şi elicoptere), inclusiv echipamentele de comunicaţii şi localizare specifice – continuarea proiectului în derulare, atât prin achiziţii noi cât şi prin modernizare de echipamente existente;
 • Echipamente de protecţie aeronave – proiect iniţiat, o primă livrare fiind preconizată în anul 2013;
 • Sisteme de supraveghere aeriană şi sisteme de apărare antiaeriană cu baza la sol – proiecte în derulare;
 • Realizarea capacităţii operaţionale complete pentru Flotila de fregate – proiectul se va derula pe componenta de modernizare elicoptere navalizate, potrivit contractului semnat;
 • Sprijin logistic integrat pentru nave – continuare în limita fondurilor disponibile;
 • Sisteme fixe şi mobile de contramăsuri electronice – proiectul este în derulare pe componenta de sisteme fixe;
 • Sisteme de securitate pentru depozitele de armament, muniţii şi materiale speciale – proiectul este în derulare, pe baza unui algoritm de prioritizare;

Proiecte de investiţii în infrastructură – este în derulare proiectul de consolidare şi modernizare la Centru Medical de Diagnostic şi Tratament Ambulatoriu Cobălcescu, iniţierea a două obiective noi de investiţii la spitalele militare din Braşov şi Timişoara precum şi realizarea investiţiilor în infrastructura bazei de la Deveselu, în scopul asigurării securităţii acesteia, potrivit Acordului dintre România şi SUA privind amplasarea sistemului de apărare împotriva rachetelor balistice al SUA în România.

Este de menţionat şi faptul că sunt în derulare şi proiecte finanţate prin Programul NATO de Investiţii în Securitate.

Asigurarea contribuţiei naţionale în completarea investiţiilor finanţate prin Programul NATO de Investiţii în Securitate, fiind preconizată iniţierea/derularea în perioada de referinţă a proiectelor care au parcurs prima fază de autorizare în cadrul NATO.

Obiectivele de investiţii propuse pentru perioada 2015 – 2016

Proiectele de investiţii prioritare avute în vedere pentru perioada de referinţă vizează, în limita resurselor alocate, pe lângă continuarea celor menţionate la punctul anterior, următoarele:

 • asigurarea echipamentelor esenţiale pentru dotarea capabilităţilor asumate prin Ţintele de Capabilităţi 2013;
 • iniţierea/derularea Programelor de înzestrare de importanţă strategică;
 • modernizarea infrastructurii de aerodrom pentru operarea cu aeronave multirol (prioritizare şi corelare cu acţiunile specifice planificate prin programul NSIP);
 • iniţierea de proiecte noi de investiţii/modernizare infrastructuri, inclusiv iniţierea unor proiecte de modernizare a dotării la trei spitale militare.

Sintetic, situaţia principalelor proiecte de investiţii ale MapN se prezintă astfel:

Situatia proiectelor de investitii MApN

Situatia proiectelor de investitii MApN

și că..

Cheltuieli MApN in perioada 2011-2016

Cheltuieli MApN in perioada 2011-2016

In linii mari, se poate spune :

– în anul 2016 bugetul MApN nu va fi deloc de 2% din PIB ci de numai 0,74% din PIB

– modernizarea dotării Armatei Romane se va circumscrie Programului multianual de restabilire a capacității de luptă al Armatei României pentru perioada 2012-2016 și în perspectivă până în anul 2022

– acest program presupune desigur initierea mult tergiversatelor programe de înzestrare ale MApN, modernizarea fregatelor, avionul multirol, proiectul TBT, dotarea cu autoturisme de teren blindate și neblindate, vânătoarele de mine pe lângă acestea se adaugă susținerea MApN a proiectelor comune cu aliații din NATO, programul SAC, programul AGS, programul scutului antirachetă etc.

– însă cel puțin pe termen scurt se pare că eforturile Ministerului Apărării nu se vor îndrepta către procurarea de echipamente noi ci către modernizarea/reabilitarea/resuscitarea echipamentelor existente, astfel din cele 2,1 mld RON pe care MApN își propune să îi cheltuiască în perioada 2014-2016 pe investiții, 1,78 mld RON vor fi direcționați către modernizări, reabilitări, reparații capitale.

– în perioada 2013-2016 se constată o evoluție constatntă a sumelor cheltuite de MApN pentru cheltuielile de personal în sume nete și un ușor regres în cota alocată din totalul bugetului MApN, cea ce în contextul inevitabil al unor măriri salariale în sectorul bugetar s-ar putea echivala cu o ușoară reducere a numărului de personal din Armata Română.

Sursa:

Strategia Fiscal-Bugetara 2014-2016

– Victor –