ARCA

ARCA

Sesizare la DNA împotriva Agenției Spațiale Române

ARCA  a introdus o acțiune penală la Direcția Naționlă Anticorupție
împotriva Agenției Spațiale Române (ROSA), alături de alte trei acțiuni
civile. Obiectul acțiunii penale îl constituie lipsa de transparență menită
să ascundă incompetența și frauda în Programul de Cercetare, Dezvoltare și
Inovare – Tehnologie Spațială și Cercetare Avansată STAR, precum și
conflictele de interese și abuzurile în serviciu care au marcat această
competiție.

ROSA este o agenție guvernamentală, condusă în prezent de Piso Marius-Ioan,
care primește fonduri guvernamentaleși distribuie în mod clientelar, la
diverse organizații din România, afiliate domniei sale, finanțări pentru
proiecte spațiale. Desigur, niciun contribuabil român nu a auzit de
vreo acțiune
de succes desfășurată de această agenție guvernamentală, deși fiecare
dintre noi contribuie financiar la alimentarea anuală cu milioane de euro a
conturilor ROSA.

Initiațiva acțiunilor în justiție vine după ce, participând la competiția
STAR în 2012, am fost martorii unui mod de operare în evaluarea proiectelor
și blocarea eventualelor contestații, pe care nu avem de gând să-l lăsăm să
continue.  Noi, românii, am scos din buzunar 60 de milioane de lei pentru
prima competiție și urmează să mai scoatem încă 324 de milioane până în
2017, pentru următoarele etape ale Programului STAR. Din păcate, domnul
Piso nu numai că manageriază Programul sfidând legea, dar îl folosește și
pentru răzbunări personale. Fiind obsedat de distrugerea ARCA, acesta ne-a
telefonat să ne invite la concursul de proiecte, cu scopul de a ne
discredita prin respingerea în mod aberant, a proiectelor noastre.  In fișele
de evaluare a proiectelor, care ar fi trebuit să conțină argumenteș
tiintifice și tehnice, găsim expresii precum: „Nu vă uitati la lumina în
care se prezintă”, „Aș angaja oricând directorul lor de marketing”, „Ar
putea merge, dar niciodată un ONG nu va putea deveni furnizor ESA. Ar fi
premieră mondială” etc.

Avem, prin urmare, toate motivele să ne îndoim de imparțialitatea și de
competența experților folosiți în evaluări.

Acțiunile ARCA au drept scop identificarea și prezentarea faptelor incrimina
ților, elemente care să conducă la destructurarea rețelei financiare
clientelare constituite în jurul lui Piso Marius-Ioan, președintele ROSA.

Am cerut DNA să verifice lipsa totală de transparență prin care
Agenția Spațiala
Română repartizează proiecte de zeci de milioane de euro destinate
cercetării spațiale, fără a publica procedura de selecție a evaluatorilor și
modul de alocare al proiectelor către aceștia, în vederea evaluării.

Am semnalat gravul conflict de interese în care se află conducătorul Agenției
Spațiale Române, care alocă fonduri către Institutul de Științe Spațiale,
în condițiile în care domnul Piso este șef de laborator și membru în
consiliul științific la ISS. 10 din cele 47 de proiecte propuse pentru finan
țare aparțin ISS. Două dintre proiectele finanțate aparțin unor persoane
aflate în directa subordine a lui Piso la ISS, aceleași care au fost finanț
ate și pentru eșecul satelitului Goliat.

Am semnalat lipsa competenței tehnice la evaluarea proiectelor finanțate de
ROSA din banii publici. Am semnalat că procedurile de selecție și modul de
alocare a proiectelor către experții evaluatori sau numele acestora nu sunt
făcute publice de Agenția Spațială Română, deși legea îi obligă la
publicarea acestor informații.

De ce am pornit pe acest drum?

Deși, în ultimii ani, ROSA nu a făcut decât să ne furnizeze probe
pentru acțiunea
în justiție, modul în care s-a desfășurat prima competiție STAR ne-a
convins că astfel de situații nu mai pot fi tolerate. Prin aceste acțiuni
urmărim să obținem dreptul de a concura onest la programe de finanțare pe
care statul român le acordă pentru domeniul spațial, pentru că dacă am
realizat în zece ani toate lucrurile de care suntem astăzi mândri, având ca
oponent o agenție a statului, să ne imaginăm ce vom realiza in urmatorii
10, 20, 30, 40 ani, fără ca o instituție a statului să încerce activ să ne
împiedice activitatea. Conducerea ROSA a dat dovadă de iresponsabilitate și
incompetență în cheltuirea finanțării publice și în relația față de ARCA.

Toate elementele succint menționate mai sus constituie probe detaliate în
dosarul civil și în cel penal.

Timp de 10 ani, prin munca susținută, am activat îin domeniul aerospațial
devenind lider național în acest domeniu și stârnind interesul unor instituții
internaționale în domeniul spațial ca NASA sau ESA. Printre realizările
noastre se numără: lansarea rachetei Demonstrator 2B, prima rachetă modernă
proiectată și construită integral în România, construcția și lansarea celor
mai mari baloane solare din lume și a celor mai mari baloane cu heliu din țară,
lansarea rachetei Helen, prima rachetă spațială românească. În prezent
dezvoltăm avionul supersonic IAR-111, racheta orbitală Haas 2C, motorul
rachetă Executor si lucrăm la testarea stratosferică a sistemului de parașute
a navei cosmice ExoMars, o cooperare dintre Agenția Spațială Europeană
(ESA) și Agenția Spațială Rusă (Roskosmos).

Bineînteles că aceste lucruri nu se puteau realiza decât având alături alte
instituții de prestigiu, în calitate de parteneriși colaboratori, din
sectorul civil și militar.

Încă de la primele noastre realizări, am încercat să interacționăm cu Agenția
Spațială Română (ROSA), o instituție a statului pe care o considerăm la
vremea respectivă un potențial sprijin pentru proiectele noastre și un poten
țial partener pe termen lung.

Din păcate, conducerea ROSA a vazut în ARCA un dușman și în nici un caz un
aliat, alături de care să construiască modelul de succes care am devenit,
din păcate singuri, peste ani.