Sase ani de Resboiu

Sase ani de Resboiu

Mulţumim!

Echipa Resboiu.