În seria manifestărilor dedicate omagierii tuturor eroilor neamului, știuți și neștiuți, căzuți în toate timpurile și pe toate câmpurile de luptă pentru Țară, militarii Brigăzii 30 Gardă „Mihai Viteazul” organizează marți, 16 mai, începând cu ora 21.00, la Mormântul Eroului Necunoscut din Parcul Carol I, Ceremonia aprinderii a 100 de candele, însemn de lumină și veșnică prețuire pentru acest simbol național.

Ceremonia va cuprinde aprinderea torțelor, rugăciunea de pomenire a eroilor rostită de un preot militar, ceremonia de aprindere a candelelor, recital al Muzicii militare și încheierea activității cu semnalul „Stingerea”.

La activitate vor participa, alături de militarii brigăzii, reprezentanți ai Statului Major al Apărării și reprezentanți ai Asociației „Mihai Viteazul 30 Tradiție și Continuitate”, parte dintre aceștia veterani ai unității de gardă care, în anul 1991, au însoțit cortegiul readucerii osemintelor Eroului Necunoscut în Capitală.

Din anul 1991, misiunea sacră a militarilor Brigăzii 30 Gardă „Mihai Viteazul” este paza permanentă și asigurarea ceremoniilor ce se desfășoară la monument. Lor le-a revenit și onoarea de a readuce în București osemintele Eroului Necunoscut pe care autorități vremelnice, considerându-l un simbol al României Mari, periculos pentru regim, l-au exilat, în noaptea de 22 spre 23 decembrie 1958, la Mărășești.

Din 1991 militarii brigăzii au adus omagiul simplu și camaraderesc organizând ceremonii la mormânt pentru a păstra vie candela amintirii lor.

**

După Primul Război Mondial, statele beligerante au dorit să cinstească memoria eroilor căzuți în război și, astfel, mai multe țări au ales un simbol național care să întruchipeze vitejia și sacrificiul celor căzuți.

România, alături de Anglia, Italia şi Belgia, a urmat exemplul Franţei și a fost printre primele state care a decis să cinstească memoria celor care s-au jertfit pe câmpul de luptă.

Astfel, în biserica Adormirea Maicii Domnului din Mărăşeşti, elevul orfan de război cu media cea mai mare la învăţătură din liceele militare, Amilcar Săndulescu, a ales dintre cele 10 sicrie ale ostaşilor necunoscuţi căzuţi pe câmpurile de luptă aduse de la Mărăşeşti, Mărăşti, Grozeşti, Poieni, Azuga, Topraisar, Rasoviţa, Bălăria, Ciucea şi Chişinău – Eroul Necunoscut al României. Apoi acesta a fost adus cu funeralii cu onoruri naționale în Capitală, unde a fost înhumat la 17 mai 1923 în Parcul Carol I.

Biroul de presă