Pr I Koob

Armageddon 2012 – Capitolul II: Judetul Suceava, Blocarea coloanei

TR-85M1 la Parada de 1 Decembrie 2011 de la Arcul de Triumf

TR-85M1 la Parada de 1 Decembrie 2011 de la Arcul de Triumf

Armageddon 2012

Capitolul II: Judeţul Suceava, Blocarea coloanei

Ochii mari!

 

Plutonul 3, Compania 2

Batalionul 284 Tancuri „Cuza-Vodă”

 

Pe ramurile de brad fixate peste plasele de camuflaj se asternuse deja un strat alb de zăpadă, gros de câteva degete. Camuflaj natural.

Dacă n-ar fi ştiut unde sunt amplasate tancurile plutonului său, sublocotenentul Amustăresei nu le-ar fi găsit, venind dinspre ceilalţi.

De la ei către locul de unde îi aşteptau pe ceilalţi, după circa patru kilometri de teren plat, urmau dealuri domoale. Adversarul le putea folosi în avantajul său, dar era posibil ca cel puţin în primă fază să se încerce atacul frontal sau flancarea poziţiei ocupată de plutonul de tancuri TR-85M1 care forma bariera dintre inamic şi intersecţia aflată în spate.

– Voievodul cheamă Plăiesii, Voievodul cheamă Plăieşii! Viorele, tată, noaptea trecută aţi plecat acasă? Că nu vă mai văd…

Voievodul era indicativul comandantului companiei din care făcea parte Plutonul 3, comandat de sublocotenentul Viorel Amustăresei. Ei erau Plăieşii, plutonul comandantului de companie primise denumirea codată de Cavaleria, iar plutonul trei erau cunoscuţi drept Arcaşii.

Cavaleria păzea, mai în spate cu câţiva kilometri, şoseaua care o apuca înspre Est, iar Arcaşii pe cea care cotea către Vest. Plăieşii aveau misiunea să oprească coloanele inamice care se apropiau dinspre Ucraina, în această intersecţie în forma literei „Y” răsturnată.

Căpitanul Iordan, comandantul companiei, li se adresa tuturor subordonaţilor ca unor fii. „Tată” era ticul său verbal, iar cei din companie îl numeau neoficial „Tata Iordan”.

– Plăieşul Unu raportează: mă bătea gândul să plec, dar nu acasă. La Bucureşti vroiam, să trec cu plutonul pe sub Arcul de Triumf!

Sublocotenentul Viorel Amustăresei se număra printre cei selectaţi să treacă la Parada de 1 Decembrie pe sub Arcul de Triumf, dar batalionul lor fusese trimis brusc în aplicaţie, aici, în Nordul Transilvaniei.

– Lasă tată, că treci tu pe sub Arc la întoarcere, cu Mihai Viteazul prins în piept! Ochii mari Plăieşilor, la recunoaşterea inamicului! Puteţi beneficia de sprijinul de artilerie, însă acesta va fi limitat. Voievodul, terminat!

Comunicaseră pe unul dintre canalele criptate asigurate de către o dronă tip MALE israeliană, dintr-un lot mic, recent achiziţionat. Selectând canalul destinat comunicaţiilor între tancurile din pluton, sublocotenentul Amustărestei anunţă:

– Băieţi, Tata Iordan zice că la întoarcere vom trece pe sub Arc. Dar, cu Mihai Viteazul pe piept! Ochii mari la recunoaşterea inamicului!

Ieşit parţial din turelă, sublocotenentul descoperi întămplător o dronă de mici dimensiuni. „A artileriei” – îşi zise şi o urmări preţ de câteva secunde cum se îndreaptă în lateral de şosea, urmând-o, peste dealurile din faţă. „Artileriştii aruncă un ochi peste dealuri…”

Zece minute mai târziu, tanchiştii plutonului trei descoperiră două blindate de recunoaştere, pe şenile, care se apropiau fiecare în câte un flanc al şoselei.

– Petrov, eu îl iau pe ăla din stânga, tu tragi în celălalt. Deschidem focul la 2000 de metri. Comanda la mine.

Plutonierul major Petrov comanda tancul din flancul drept al tancului comandant de pluton şi era primul subofiţer din pluton, om cu experienţă, cu două ture în Teatrul de Operaţii, pe blindatele Batalionului 282.

Urmărind datele afişate pe displayul consolei de luptă, Amustăresei ordonă sec:

– Foc!

Cele două tancuri traseră aproape în acelaşi timp. Impactul la ţinte se întâmplă la fel, proiectilele lovind unul după altul, aproape în acelaşi timp. Ambele blindate inamice înţepeniră după câte un spasm cu fum şi flăcări, urmat de exploziile muniţiilor de la bord.

– Ochii mari! Ordonă Amustăresei.

Dinspre spate aerul tresări sfâşiat de vuietele unei salve de rachete lansate de o baterie de LAROM-uri, iar cerul se împărţi după brazdele lăsate pe sub nori de motoarele-rachetă.

Sublocotenentul, văzând cum proiectilele se îndreaptă către dealuri simţi cum gura i se usucă brusc. Se lăsă în turelă şi anunţă plutonul:

– Artileriştii au găsit ceva dincolo de dealuri. Nu mai e mult. Ochii mari!

 

Coloana Brigăzii X Ucrainene

Tancul comandantului

 

Colonelul Vladimir Chideşa dădu ordinul de trecere în formaţie de luptă a tancurilor batalionului X, felicitându-se pentru şiretenie: trimisese două blindate în recunoaştere, pentru a descoperi dacă românii apără intersecţia. La limita contactului vizual cu cele două momeli se deplasa un al treilea blindat, al cărui echipaj era experimentat, care a transmis existenţa dispozitivului inamic.

Venise vremea să le arate de ce este în stare, tuturor celor care de când fusese numit la comanda Brigăzii nu conteniseră să şuşotească despre relaţiile sale sus puse şi îşi va face mândru unchiul, general în staff-ul ministrului Apărării.

Sacrificând două blindate cu echipaje formate din rezervişti, nu pierduse prea mult. Şi aşa, rămăseseră destui care să-i încurce profesioniştii care alcătuiau nucleul regimentului…

Ieşit din turela tancului său T-80 de comandant pe care îl obţinuse telefonând unchiului de la minister, colonelul Chideşa mormăi câteva înjurături urmărind manevrele stângace ale unui tanc al cărui conductor era un rezervist venit de pe o maşină de gunoieri. Înfuriat, ridică ochii spre cer şi se opri la mijlocul unei noi înjurături la adresa nepriceputului. Deasupra, cerul era străbătut în viteză de un nor de rachete aidoma unor săgeţi din filmele istorice. Aparent inofensive, acestea se desfăcură în aer chiar deasupra batalionului de tancuri al brigăzii care încă mai manevra pentru desfăşurarea în dispozitivul de luptă.

Mut de surprindere, Chideşa privi cum din cer începe să plouă cu forme mici şi se dezmetici brusc: „Submuniţii!”

Se lăsă să alunece în turelă, trăgând chepengul după el şi închizându-l în timp ce urla în radio:

– Închideţi chepengurile!

Peste regiment începu impactul ploii de submuniţii perforante. Staccato-ul de explozii nu dură mult, însă efectul…

Chideşa ordonă oprirea tancului şi deschizând chepenghul ieşi pe jumătate din turelă pentru a vedea mai bine situaţia din jur.

Submuniţiile perforante aruncate din rachetele românilor nu aveau forţa de a penetra blindajul frontal al unui tanc, însă deasupra, în zonele de impact, nici un blindat nu stătea prea bine. Tancurile sale erau îmbrăcate cu blindaj suplimentar reactiv, ERA, care ar fi trebuit să protejeze o suprafaţă mare din fiecare astfel de vehicul la impactul cu încărcături cumulative cum erau cele cu care îi atacase inamicul, însă pe tancuri se aflau ciorchini de infanterişti care nu primiseră ordinul de a debarca, iar exploziile cărămizilor de blindaj reactiv îi transformaseră pe o bună parte dintre aceştia în victime. La fel, o parte dintre comandanţii ieşiţi parţial din turele, ce fuseseră răniţi de exploziile dispozitivelor ERA de pe tancurile vecine.

Câteva tancuri ardeau. Altele rămăseseră înţepenite cu motoarele avariate.

Rapoartele comandanţilor de batalioane nu sunau bine deloc. Înainte de atacul cu submuniţii, forţa mecanizată a Brigăzii consta în treizeci şi unu tancuri T-64, 36 maşini de luptă ale infanteriei BMP-2, şaizeci şi două transportoare ambifbii blindate BTR-80, trei blindate de recunoaştere BRM, un batalion cu 18 tunuri autopropulsate 2S3 de 122 mm, o baterie cu patru SA-13 si o alta cu patru ZSU-23. Plus tancul său special, de comandant.

– Optisprezece… mormăi colonelul, repetând numărul raportat de tancuri aflate în imposibilitate de deplasare.

Cea mai mare parte puteau fi reparate, dar nu acum şi nu aici.

Batalionul de maşini de luptă ale infanteriei o încasase însă cel mai rău. Nimeriseră fix în centul bombardamentului cu sumbuniţii perforante şi nu dispuneau de ERA. Blindajul metalic, clasic, mai subţire decât în cazul tancurilor, nu fusese de ajuns pentru a rezista aplicării de blindaj suplimentar reactiv.

Încărcăturile cumulative loviseră nouă MLI-uri BMP-2, pe unele chiar de mai multe ori. Unele puteau fi operate în continuare, dar suferiseră penetrări ale turelelor şi compartimentelor unde se aflau grupele ambarcate, iar supravieţuitorii rămaşi întregi refuzau speriaţi să mai urce la bord. Văzuseră cum camarazii aflaţi sub punctele de impact fuseseră mutilaţi sau omorâţi şi acum se temeau de o soartă asemănătoare. Ameninţările comandanţilor de plutoane şi companii nu mai aveau efect, iar unele grupe refuzau să mai urce în BMP-uri neatinse.

Încruntat, Chideşa scrâşni din dinţi neputincios. Faptul că birgada sa era întărită cu concentraţi din viaţa civilă îi dădea peste cap toate planurile de acţiune.

Ordonă împărţirea între batalioanele de tancuri a BMP-urilor ale căror echipaje şi grupe de desant urcaseră la bord şi privi cu surprindere cum cei care refuzaseră să intre în acestea se căţărau pe tancuri, alături de infanteriştii supravietuitori exploziilor dispozitivelor ERA. Aşa ceva, depăşea limita lui de înţelegere.

Decise să ignore stupida alegere făcută de către rezerviştii sinucigaşi şi se concentră la luptă: ordonă batalionului de artilerie autopropulsată să deschidă focul asupra poziţiei semnalate de către cel de-al treilea vehicul de recunoaştere, care raportase prezenţa unei baterii de tunuri antitanc româneşti de o sută de milimetri îngropată la teren.

 

 

Plutonul 3, Compania 2

Batalionul 284 Tancuri „Cuza-Vodă”

 

De dincolo de primele dealuri se ridicau spre cer coloane de fum, semn că artileriştii loviseră în plin ţintele descoperite de drona lor care executa recunoaşterea.

Ca un tată, „Tata Iordan” îl sfătuise protector pe sublocotenentul Amustăresei să ţină chepengurile închise şi să se aştepte la un bombardament de artilerie asupra poziţiei lor. Şi-i ceruse în continuare acel „Ochii mari!”, ordin pe care sublocotenentul îl avansă tanchiştilor pe care îi comanda:

– Ochii mari, flăcăi! Şi, capetele în cutie. Să ne aşteptăm la nişte castane de la artileria ucraineană.

Câteva minute mai târziu începu într-adevăr să plouă cu proiectile explozive, HE-uri de 122 milimetri, care cutremurară solul în care erau îngropate tancurile plutonului trei.

După terminarea bombardamentului şi o inspecţie a daunelor, nu se constataseră avarii importante. Toate mitralierele grele de pe turele fuseseră pierdute, la fel şi antenele radio, plus distrugerea unor unelte agăţate pe tanc.

Ieşind printre camuflajul ciufulit de explozii, echipajele înlocuiră antenele radio cu altele de rezervă şi traseră peste turele din nou crengile spulberate de obuzele ucrainene.

– Voievodul cheamă Plăieşii! Voievodul cheamă Plăieşii! Sunteţi bine, tată?

Sublocotenentul Amustăresei raportă parafrazând o reclamă de la televizor:

– Aici Plăieşul Unu! Raportez, coafura a rezistat! Coafura a rezistat!

– Bine Plăieşule! Ochii mari! Terminat!

 

Coloana Brigăzii X Ucrainene

Tancul comandantului

 

Colonelul Chideşa ordonase un atac frontal pe poziţia unde fusese semnalată bateria antitanc românească şi să-i distrugă eventualele piese de artilerie rămase în funcţiune.

Tancurile T-64, urmate de MLI-urile BMP-2 accelerară ridicând în spatele lor zăpada şi bucăţi de pământ îngheţat. Pe tancuri se găseau în continuare infanterişti agăţaţi ciorchine.

– Idioţi…, murmură Chideşa chiar când primul tanc ucrainean exploda trimiţându-şi către cer turela. Alte două înţepeniră fumegând în zăpadă.

Auzi în radio vocea comandantului batalionului de tancuri care şarja poziţia inamică:

– Trei tancuri îngropate! Nu-s tunuri antitanc!

„Un pluton nenorocit, deci! Şi sigur bombardamentul de artilerie nu le-a produs stricăciuni!”, îşi zise în gând colonelul ucrainean, adăugând „Sper să nu fie tancurile TR-85 modernizate…”. Imediat, o nouă salvă a inamicului provocă trei explozii spectaculoase în rândul tancurilor T-64 care încetiniseră pentru a permite infanteriştilor să debarce.

Din cele douăzeci şi două de tancuri şi şase MLI-uri BMP-2 cu care pornise la atac, batalionul trimis către dispozitivul românesc pierduse deja şase tancuri din primele două salve ale plutonului inamic.

– La dracu! Sunt TR-urile 85M1 ale Batalionului 284 de la Galaţi! Exclamă colonelul Chideşa.

Din informaţiile transmise de către spionajul ucrainean, tancurile acestui batalion, cele mai moderne de care dispunea România, plecaseră pe o garnitură de tren către Bucureşti, însă nici un tanc nu apăruse la Parada de ziua naţională a acestei ţări. Acum, se aflau în calea brigăzii sale.

– Gherghicenko! Atacă prin flanc […]

Va urma

*Acesta este un draft. Este prezentat pentru feedback.

– Iulian Iamandi –

 

 

187 Comments

 • Fain scris si alert si tare interesanta povestirea, asteptam continuarea, scrie una din istorisiri pana la capat nu ne mai da cu lingurita! Salivam deja!

 • mai fain decat ce a scris tipul ala, cristian negrea.

  cat de detaliat dpdv tehnico-tactic vrei sa-l faci?

  de ex, ca detaliu tehnic, recunoasterea e altceva decat cercetarea (recunosti o pozitie proprie, cercetezi terenul sau pozitia inamicului). vehiculele blindate sunt de cercetare, nu de recunoastere (desi in engleza se spune la cc recon in state si recce in uk).

  ar fi si cateva observatii dpdv tactic, nu-mi dau seama daca pe ai nostri i-ai bagat la o ambuscada sau in lupta de aparare.. in ambele cazuri, e gresit sa tragi in blindatele de cc ale inamicului (ucrainenii inteleg ca folosesc ‘cc prin lupta’ in scenariu).

  rezervisti in subunitatea de cc a brigazii ucrainiene intr-o ofensiva de genul asta, greu plauzibil.

  io as fi adaugat un p.o. al artileristilor de la asigurare date pt ca daca trimiti drone ale artileriei cand esti in ambuscada (btw ce faceau rachetistii aa ucrainieni?) e indice de demascare. si eventual (daca tot avem in scenariu drone male si uav-uri la artilerie :D) niste fagoturi pe niste aro, hai toyote de-alea de-i plac lui sweeper.

  daca i-ai pus in lupta de aparare, inseamna ca nu e doar plutonul ala acolo, altfel, dupa prima salva ar fi trebuit sa plece pe pozitiile de rezerva , chiar si ingropate tancurile in pamant, un pluton vs o brigada nu prea are sanse decat eventual in apararea manevriera…altfel, kamikaze 😀

  • Pai, in primul rand vreau exact ce mi-ai oferit. 🙂

   Legat de draftul de mai sus, m-am oprit pentru ca nu faceam bine si am zis sa cer ajutor pentru ca nu pot inchide Resboiu ca sa citesc cateva manuale despre cum se face cc pe sistem sovietic, sa zicem, la mecanizate, apoi sa scriu un paragraf.

   Asa ca, am sa primesc bucuros corecturile si sugestiile.

   Rezultatul final va fi strans in format electronic si pus la liber, pentru citit.

   Plutonul se va retrage, sau va primi sprijin de la sol sau din aer – inca nu am decis. Restul companiei ocupa pozitii mai in spate – nu am gandit distante.

   Am citit in cateva carti cum un pluton de tancuri facea ce facea Bruce Willis, dar incerc sa nu ii fac pe ai nostri atat de super-eroi. Oricum, sincer sa fiu, toata scrierea se bazeaza pe adversarul slab la minte – chiar nu vad posibilitati reale de a happy end.

   Am decis, ca sa imi fie mai comod, sa il fac pe comandantul ucrainean un incapabil si sa il incarc cu rezervisti.

   • pai ar fi cateva variante in care sa le facem viata grea, dar cu conditia sa nu aiba superioritate aeriana.
    ei vin de la radauti spre suceava, sau cum te-ai gandit?
    intra si in maramures?
    noi am avea 4 brigazi (iasiul si mc ciuc-mai subtiri si focsaniul si brasovul), plus bg 6 tg mures. apoi, mai vin si restu, sau le trimiti la galati si in dobrogea?

    daca ei vin in jos pe siret, arunci podurile in aer, le fragmentezi coloanele, ataci unitatile logistice. ei vor avea flancul drept- dinspre carpatii orientali- descoperit (ca sa evite asta probabil ar intra si-n maramures). mai un atac al socaturilor, mai o salva cu proiectilele alea destepte pe care ni le-au dat israelienii, mai niste lovituri termobarice pe care nici noi nu stiam ca le avem :P…

    altfel, poti sa spui ca olga lu sweeper facuse rost de planurile lor (sau chiar mircea lucescu, infiltrat cu ani in urma printr-un subtil joc al serviciilor noastre :D) samd. sau ca intra slovacii, ungurii, polonezii peste ei etc.

    sau laserul lui coanda, daca altceva nu tine 😀

 • Suna bine, pina acum…asteptam continuarea…In rest, xv are perfecta dreptate… Plutonul are sanse pina deschide focul…dupa prima salva , e greu de crezut ca restul brigazii sunt traume, si nu le descopera pozitia, sa ii ia la ciocanit…si atunci chiar se lipesc de mihai viteazul…dar P.M. 😉

  • M.V. P.M. e una dintre variante. Deseori scriu trist si cu antieroi, asa ca am luat in considerare varianta in care la finalul conflictului, ofiterul sa treaca pe sub Arc pe catafalc si cu M.V. pe piept.

  • Daca dau cu fum, nu. In rest, cred ca pot raporta “fum”. Am sa incerc, desigur, sa ii fac sa nu dea cu Smerch. Vedem ce iese, pana la final.

   • poti sa-i lasi sa dea cu smerch, ca asa ar fi realist, dar poti sa le dai si la ai nostri niste rachete EXTRA pt LAROM (cum au azerii).

    altfel, la ora actuala nu prea exista antidot in Ro Army pt smerch, decat mascarea, lancerul A si mai ales “Tatal Nostru” :D.

    eventual larom-ul, cu conditia sa se apropie mult de contact smerchurile. chiar si-asa, nu avem cu ce le localiza, decat cu grupuri de cc pt la cc de artilerie nu exista uav-uri ca prin alte parti, ci snar 10 care ma rog…

    poate o manevra cu FOS/grupurile de cercetare in dispozitiv, desi smerchurile sunt pazite bine.

    georgienii au incasat-o urat de la artileria rusa si ivan n-a dat cu smerch, ci doar cu uragan (+ vreo 2 rachete tactice, de-aia erau bune scudurile si frogurile alea din brigazile de rachete).

    • Or fi ele pazite,dar e destul sa puna baietii de la FOS racheta AT pe ele.Uneori mai trebuie sa se miste.O mina,un IED,un miel,un purcel.:D
     E ditamai misiunea cu impact strategic.Urmatoarea pe lista e S300 si apoi ne putem ocupa de state majore,logistica si alte maruntisuri.Da,stiu ca ordinea e atipica.

     • sau cu niste pusti antimaterial, ca tot e Sweeper fan. dar vb realist, cu ceva noroc poti distruge asa o baterie, doua. aia au cateva regimente

      • Au,dar e centrul lor de greutate.Asupra lui trebuie actionat cu tot ce putem.
       Si chiar daca nu le distrugi multe,dar ii faci cu nervii si cu capul.Ii intarzii,ii faci sa aloce forte suplimentare pt.misiuni de securitate, etc…
       Ziceam de AT.Merge si sa duci cumva in zona(sau sa ai bine dosite niste mortiere).Cu conditia,evident,ca servantii sa stie mai multa meserie decat babulanii adversari actualmente.
       Baietii din NATO acum 30 de ani inca nu stiau de Smerch,dar ce stiau de Uragan le era indeajuns.Aia aveau avantajul unor pozitii cat de cat pregatite.In acest scenariu evident nu e cazul.
       Ar fi oricum greu ca naiba.

    • smerch-uile cand trag pe pozitii fixe,mai greu de gasit
     cand trag pe pozitii mobile trebuie sa foloseasca kamovurile alea mici ptr corectia tirului
     ai variante la ei de la socat-uri la lancer
     nu cred sa fie capabili sa controleze toata bresa intre forta de asalt ,nici nu cred ca le-ar tine aproape de aceasta
     ptr dramatism as folosi grupa de cercetare a laromului in combinatie cu fos in socaturi
     oare un clasic su 27 poate trage altceva pe pozitii la sol? in afara de prnd-uri
     si atunci su 25 si la interceptare lancerul?chiar in conditiile acoperirii date de su 27

     • n-as miza pe socat daca ucrainienii au superioritate aeriana. in conflictul din georgia, aparatele mi 24 ale georgienilor au zburat doar vreo 2-3 misiuni de lupta si dupa aia au fost dispersate la sol si mascate, era prea periculos sa mai zboare.

      • georgienii aveau numai su 25
       nu exista riscul nici macar ptr avioanele de atac ale rusilor
       ucrainienii nu au capacitatile rusilor,nici capabilitatile

        • eu ce nu inteleg e faptul ca multi vorbesc de suprematie aeriana
         in ce conditii?
         sunt baterii de la oerlikon gdf de 35 mm,viforul cum s-o mai numi,pana la kub ,osa ,ca 95
         cateva baterii de smerch nu vor trage si in tancuri si in avioane
         daca ai in arsenalul armatei 2000 de spike-uri si forte antrenate sa le foloseasca bine e un pericol real ptr orice coloana blindata ucraineana cu oploti si mai nu stiu ce
         razboi clasic tanc contra tanc si avion contra avion ca sa vad care-i mai bun nu exista
         eu iti dau un exemplu
         daca am parteneriat cu sua si am date de inteligenta de miscari ostile le pot cere sa -mi confirme
         si ei iti vor spune ca au iesit din garnizoana n si se misca in directia x ,trupe ,material etc
         tee poti pregati
         nu ai trimiti doi gripeni sa dea cu radarul sa-ti spuna ,sau gasesti un radar de raze x portabil
         ucrainienii au capabilitati anchilozate
         o coloana de mli,bmp de-ale lor sau apc-uri prinse in foc incrucisat chiar si de tunuri de 30 sau ag 7
         razboiul e cunoastera adversarului ,sa stii sa il lovesti unde e slab si sa ai controlul situatiei globale
         sunt ex de cum infanteristi au facut varza coloane blindate ,sau cum coloane blindate auu rupt in 2 orice dispozitiv
         si un brdm nu e un boxer sa reziste la 30 mm pe laterale

         • Corect, insa in scenariul asta suntem singuri, pentru ca altfel nu ar mai ataca ucrainienii..
          Suprematia aeriana se poate obtine usor de catre ei. Rachetele noastre nu sunt invulnerabile la bruiajul lor, iar numai cu GDF nu faci interdictie aeriana..
          E foarte greu sa opresti tancurile atunci cand vin impreuna cu blindatele usoare si protejate de elicoptere, pentru noi este aproape imposibil in acest moment..

          • eu nu zic ca in confruntare directa avem de castigat
           ptr ca ei ,ipotetic vorbind ar pregati ziua ofensivei,avand avioane pregatite sa decoleze ..,noi nu ne-am putea angaja in confruntare directa cu ei ptr ca ,”cheama” aviatia,lancerul nu prea poate cu ale lor,nu avem rachete “necesare” pe ele ptr a fi efectivi
           sigur vor face foc de artilerie cu unitatile grele pe pozitiile fixe cunoscute si sunt de acord ca de ex ca 95 sau 94 pot sa nu fie efective impotriva elicopterelor lor
           dar de ex noi totusi avem o multime de tunuri de calibre de la 30,100,130,156(unele in rezerva ,dar cred ca au munitia ptr ele)
           la fel ptr minat ,cai de acces
           strategia lui stefan
           atragi trupele lui in adancime cu atacuri sporadice,chiar pierzand pozitii
           si le scazi capacitatea de lupta
           pana le izolezi
           nu trebuie sa ataci forta principala(imi aduc aminte filmul 5 zile de razboi cuu coloana ruseasca sprijinita de aproape de elicoptere si mli-uri apc-uri
           dar si ptr ei e foarte greu
           mai ales ,stiu cva multi nu dau importanta ,dar pe ei daca ii prinde noaptea e naspa (nu prea pot sa duca operatiuni pe timp de noapte efectiv)
           oricum lancerele nu sunt de neluat in seama ptr a ataca coloana chiar cu prnd sau bombe de aviatie
           la fel luarea oraselor e foarte dificila
           eu nu ii vad capabilisa inainteze mult inainte de a termina in a intra pe pozitii defensive

          • niko, de asta ar fi bine sa gandim pragmatic si sa ne dimensionam fortele realist, raportat si la banii pe care ii avem si la conditiile noastre specifice. Asa cum sunt ele acum, nu prea au mari sanse. Daca vm-istii nostri in loc de mlvm-uri ar avea niste atv-uri sau niste vehicule usoare neblindate pentru transport in teren accidentat cu o capacitate decenta de transport si de mare mobilitate, daca ar avea manpads-uri avansate si mijloace de lovire indirecta cu munitii avansate de mare precizie, daca ar avea echipe speciale de sniperi cu arme cal.50 cu luneta si niste elicoptere numai ale lor, nu nustiu cat de avansate, si niste EC135 ar fi ok, altfel ar putea lupta in munti si ar fi greu de invins..
           Daca in loc de TR85M1 am avea niste vanatoare de tancuri mobile cu viteza mare de deplasare, gen Anders, unele cu rachete AT, rachete SA high tech, iar altele cu tunuri AT, am putea lupta cu tancurile si elicopterele lor altfel, ne-am putea misca repede si am avea o capacitate buna de a lupta noaptea.. O singura platforma gen Anders ar fi suficienta si pentru MLI, MEDEVAC, AA si AT.. Nu ne-ar mai trebui nici TBT, nici MLI84, nici Zimbru, samd..
           Le-am da batai mari de cap ucrainienilor si poate am reusi sa preluam si initiativa la un moment dat.
           Nu ne-ar costa nici foarte mult o astfel de dotare, ideea este sa fim deschisi catre o viziune de alt tip..

          • iti raspuund aici tedy ca dincolo nu pot
           sunt de acord cu tine in privinta inzestrarii
           una omogena in toate ramurile fortei
           chiar si la marina,citisem si art lui g visan si sunt de parere ca trebuie regandita strategia noastra
           si cred eu trebuie pus accent si pe atragerea,posibilitatea fabricarii in tara de munitii inteligente,performante de la gloante la rachete antitanc sau antiaeriene ghidate de mai multe forme si in mai multe spectre(nu stiu cum sa spun altfel)
           cred ca ar trebui sa vedem ce putem face aici,sa nu mai incercam sa facem tot,dar e important sa puteem produce munitie si sisteme de ghidare performante,ptr ca altfel vom fi clienti la altii(degeaba producem platforme ce se schimba la 30-40de ani daca nu producem “consumabilele)
           si strict legat de vm ,total de acord cu tine in privinta inzestrarii

       • cred ca esti excesiv de optimist legat de socaturi, nu stiu daca ar fi riscate in misiuni hazardate, la cata aparare aa au ucrainienii, cand ti-l poate dobora si cu un 7,62.

        daca nu exista risc nici macar pt aparatele de atac ale rusilor in georgia, cum iti explici ca vreo 6 dintre ele au muscat tarana?

        iar cu spikeurile..era mai bine sa fie doar vreo 1000 si mai multe platforme de lansare. la capitolul asta, da, ucrainienii sunt vulnerabili, si-ar mai lua-o si ei.

        si georgienii au avut intel de la americani si degeaba au avut. acum noi in domeniu nu suntem atat de praf ca georgienii (la geoint suntem chiar buni),dar si rusii si ucrainienii folosesc la greu maskirovka si de multe ori info obtinute prin satelit sunt insuficiente.

        cred ca la maxim 2 zile dupa un eventual conflict ca in scenariu asta (fara NATO),lancerele n-ar mai trece la nord de focsani decat sporadic, iar pistele de la campia si bacau ar fi pa. ca sa nu zic cum ar fi sa aduca niste s 300 pe la reni. sau niste smerch (pa si galati, ca ala nu poate pleca de-acolo)

        • am vrut sa spuun ca nu exista risc ptr ele din aer ca sa le forteze acoperirea aeriana
         de la sol e alta
         de pe wiki (stiu dar nu caut altceva acum)au 16 su 27 capabile sa faca acoperirea aeriana plus mig 29
         nu stiu cum or asigura superioritatea aeriana totala,nu stiu cum or distruge aerodromul din bacau,,nu stiu cum termobaricele de pe smerch pot afecta soldatii in mli-uri,apc-uri sau cum de pe valea bratesului sa nu poti vedea cu ochii liberi darele de artilerie lasate de astea
         nu stiu cum or fuge smerch-uurile si uraganurile cu 40 km /h fortate de un iar 99 ce poate pleca usor de pe strada tulucesti galati,sau de un socat
         sau cum un monitor nu poate bloca prin artilerie accesul pe toata valea bratesului
         la fel cum un socat nu poate folosi cei 20 de metri de defilee de pe valea prutului ca acoperire
         nu au mijloacele ptr o ofensiva de proportiile mentionate de voi ,chiar si in modul cel mai optimist ptr ei
         nuu vor ataca cu totalitatea fortelor caei se trezesc ca ocupa iasiul dar raman fara jumate din tara ca vin altii peste ei
         nordul moldovei(din pacate nu l-am mai vizitat de mult) e foarte propice ptr pozitii defensive camuflate
         relieful face ca sa pot ataca efectiv cu trupe in vehicule mici mobile inarmate antitanc unitati de artilerie
         ca sa intre ca rusii in gori in iasi e cale lunga
         nu reusesc sirienii cu tot arsenalul sovietic identic cu al ucrainei sa -i bata pe aia cu prnd-uri pe toyote si stingeruri si astia defileaza pe sub arcul de triumf in 2 zile

         • au mai multe su 27, dar ma rog. banuiesc ca noi tre sa ne socotim cu 110 lancere de n-ar avea superioritate aeriana 😀
          aerodromurile…au 90 ss 21 (nu mai pun la socoteala frogurile si scudurile), dar is convins ca le-ar fi rusine sa le foloseasca.

          cum blocheaza un monitor accesul cu artilerie pe valea bratesului, sunt chiar curios?

          repet, scenariul despre care discutam cu Tedy e ca NATO nu s-ar baga.

          • Mai demult, de curiozitate (si folosind google translate) am mai intrat pe siteuri de limba rusa si imi amintesc ca la un moment dat niste ucrainieni se plangeau ca au putine avioane si ca sunt cam la pamant cu ele.
           Plus de asta, ca marina lor nu e nici ea mai buna. Se bazau ca in caz de ceva se retrag la Sevastopol langa cea rusa, si daca ii bombardeaza cineva acolo (noi de ex) si vechiturile alea de rachete rateaza tinta si scufunda vreo nava ruseasca or sa intervina aia sa faca ordine in Marea Neagra

           Scenariul unei invazii de succes al ucrainienilor, in conditiile de acum, mi se pare nerealist.

           In primul rand trebuie sa controleze Carpatii Orientali zic eu, si toate posibilile cai de acces pe acolo, ala ar fi un flanc urias descoperit.
           Ori aici nu cred ca ar putea face mare lucru pentru ca in zona de munte e greu sa intri cu tancuri sau Smerchuri si alte alea. Plus de asta avem trupe specializate in lupta in munti si care cunosc mai bine terenul. Ar urma o lupta de uzura in care ar fi decimati incet incet, fara a putea obtine controlul
           Ar trebui apoi sa-si intinda o gramada de trupe sa isi protejeze flancul ala, pastrand sa zicem o distanta rezonabila fata de munti, ma indoiesc ca ar rezista prea mult prin Carpati, sau cel putin ca ar face mare branza acolo.

           Sa cucereasca si sa mentina Maramuresul, Bucovina si lantul carpatic pana in Vrancea mi se pare o utopie.

           Unde ar avea ei posibil mai mult succes ar fi un atac surpriza in forta cu mase mari de tancuri si blindate, de-a lungul Siretului si lasand “pungi de rezistenta” in urma (in orase mai mari in special) care ii vor afecta foarte mult.

           Le-ar trebui cel putin de trei ori mai multi soldati, specializati si in lupta urbana si in munti, de trei ori mai multe tancuri si blindate, cel putin la nivelul celor ale noastre, plus suprematie aeriana. Vremurile in care armata rosie arunca in lupta milioane de soldati pentru a satura campul de lupta si a inneca inamicul cu numarul lor, fara sa-i pese de pierderi au cam apus. Ma indoiesc ca ucrainienii ar accepta sa ocupe o buna parte din Moldova cu pretul a zeci de mii de morti si raniti si fara a reusi sa controleze cu adevarat zona, intrand intr-un razboi de uzura pe care nu au cum sa-l castige

           Eu unul nu vad sa poata avea niciuna din toate astea pentru o posibila forta de invazie.

           Cu cateva Su-27 invechite si cu cateva zeci de Mig-29 la limita si nemodernizate ar trebui sa lupte cu cateva zeci de Mig-21 Lancer care ar avea o avionica superioara. Chiar daca ar invinge in final, pierderile lor ar fi atat de mari incat cele cateva avioane ramase nu ar prea face nicio diferenta.

           Apoi in luptele navale ar pierde cel mai probabil (mai ales daca bagam bateriile alea in Delfin pana la urma, daca tot e un scenariu SF razboiul asta sa zicem ca il revitalizam cand vedem ca sunt semnale de razboi)
           Odessa ar fi sub embargou, Insula Serpilor ar fi cucerita de noi, si s-ar trezi probabil si cu niste vanatori de munte in Cernauti si GNFOS sau Fortele Speciale aruncand in aer diverse chestii prin Odessa sub acoperirea focului navelor noastre.

           Sigur, noi nu putem sa cucerim Ucraina, dar putem sa scoatem un egal, adica sa pastram cel putin status quo’ul de dinainte de razboi

          • sunt de acord cu radu aici
           cine spune ca nu le trebuie orasele,eu cred ca daca vor sa ramana cu teritoriul trebuie sa ocupe orasele (care sunt unitatile administrative recunoscute si lipsite de organe locale-primari politie-si sa nu-i omoare ei ci indirecti ptr a putea fi recunoscuti si ramane cu teritoriul)
           asta e una
           acum vorbeam cu xv si tedy despre poaitiile defensive
           eu imi imaginez situatia in zona de pe unde sunt ,intre barlad si galati,mi-ar place sa cunosc in detaliu si nordul moldovei..dar na..nu e posibil
           acum cai de acces
           cateva sosele care trec prin vai ,flancate de coline ,rape toate impadurite ,trecand peste foarte multe cursuri de apa mici cu sate la fiecare 5-10 km
           pe coline majoritatea paduri si arate
           nici un drum sa permita desfasurarea de blindate in formatii de lupta ptr a ataca un sector larg
           in toate zonele astea se pot monta pozitii defensive cu tunuri antitanc,in zonele podurilor ,sub ele,perpendicular in spatele drumurilor folosind ridicatura drumului ca adapost ,posturi cu tunuri de 30 mm pe flancuri,urcate pe dealuri,camuflate ,foc indirect cu mortiere,antiaerian cu mitralliere de 12,7 si tunurile de 30,pozitii de atac pe flancuri sau punctuale cu gropi individuale pe pozitii sa permita retragerea cu ag 7 ,cu ag 9
           pozitii pe flancuri in paduri ,camuflate cu ca 94 si ca 95 ptr a lansa incrucisat impotriva elicopterelor,din lateral spate(doua lansate simultan si raman fara capcane termice daca au ,sau oricum nu au cm sa faca evazive)
           ai nevoie de speciali cu spike ,si mli pe pozitii camuflate in spate doar ptr tintele de valoare sau vanatoare de blindate forte inamice
           in conditiile astea orice coloana inamica chiar si cu o 50 tancuri,mli-uri apc-uri si cu elicoptere suport de artilerie pot pierde capacitatea de ofensiva,pot ramane la 30 la suta din cpacitati in 30 min
           toate sunt vulnerabile ,linia de foc de deasupra si pe flanc le face vulnerabile
           in spate pe pozitii de retragere poti tine socat camuflate,potitine mli-uri ,vehiculele usoare ptr retragere pe pozitii altrnative,laromuri care pot face foc efectiv ghidand tirul in timp real de pe pozitiile inaintate
           la fell poti tine baterii de 152mai in spate pe pozitii alternative
           ce poti pierde?
           cateva tunuri si alte chestii neimportante?
           in cat timp poate veni aviatia ptr suport
           un su 27 in vreo 30 min zburand in regim supersonic
           su 25 ?
           eu as putea tine camuflat iar 99 pe sosele ptr a veni si se retrage rapid(e un avion mic ..soseele cu linie dreapta de 2 km se gasesc la fel anvergura aripilor e mica,se inarmeaza mai usor ca un gripen)
           in cine trage smerch?ca nu trage un proiectil mai corecteaza ,mai trage unul,ramane fara munitie
           dispersarea trupelor poate fi pe km,nu e in linie dreapta ,pot fi pe pozitii acoperite,sub poduri,gropi individuale
           cee efect are atunci munitia lui?
           mai bun e un cap termobaric de ag 7 tras de la dist miica intr-un camion transport trupe
           smerch e util sa bombardez cazarma din galati pe pozitie cunoscuta cand nu pot intra cu avviatia
           in tot spatiul asta nu pot controla politia e frontiera cu camere de termoviziune performante traficul,si politia noastra si o forta de ocupatie poate sa controleze o linie a frontului cu o asemenea desfasurare?
           ca sa nu pot infiltra trupe intre liniile lui?
           trec si coloane de camioane si spartane zburand jos si nici nu afla de ele
           sunt mai eficiente in zona aia humvee si vehicule usoare pe roti la configuratia terenului decat mari unitati blindate ,mai ales “surde” si “chioare” ca ale lor
           de pe google earth nu poti aprecia relieful la adevarata valoare
           un monitor sub copaci pe langa santierul damen poate trage pana la tulucesti si singura sosea practicabila e in raza tunurilor de 100 mm,lunca bratesului fiind foarte dificil de traversat cu blindate

     • @niko explica treaba cu pozitiile fixe si Mobile la Smerch-uri
      Si da Su -27 poate lua si armament aer sol desii intre ele si Su-25 sunt si SU-24 ca au si dealea .

      • datorita faptului ca smerch sau uragan sunt sisteme de rachete nedirijate la distante de peste 70 km au nevoie de corectia tirului,de altfel ca si laromul dar care are argusul ptr corectie si observare si tot sistemul integrat de conducere a tragerii
       la smerch ,fiindca ucrainienii nu au sisteme performante ,eventual de comunicare prin satelit nu pot folosi echipe de observatori inaintati,care sa transmita coordonatele
       asa ca folosesc elicoptere ka 27,cred ptr coordinarea tirului si furnizarea de date
       intre elicopter si pozitiile vizate treuie sa fie legatura directa,la fel intre elicopter si baterie sau intre elicopter si celalalt elicopter folosit ca releu de retransmisie
       cand trag pe pozitii de aparare fixe nu prea au nevoie de cine stie ce corectii ptr ca se stiu coordonatele,au situatia meteo samd
       dar cand trag pe pozitii mobile au nevoe,ptr ca dupa prima salva sau intre inamicul poate schimba pozitia
       cu rusii e alta poveste ca ei au sateliti proprii asa ca e diferit
       combinand faptul ca daca tu ai forta vie in masinile de lupta ,el va folosi munitie antiblindaj ,nu va putea schimba munitia asa usor ,resulta un sistema destul de ineficient ptr a trage pe pozitii mobile fara o coordonare eficiente a focului,plus ca resulta destul de imprecis
       daca tu ai elicoptere precum socatul sau infiltrati in teren speciali cu aparatura de observare,ridici socatul la limita arborilor pe un deal si il folosesti ptr observare ,ptr a-i depista elicopterul ,si cand ataca ii determini pozitia (aici sunt multe alternative)
       acum ,avizezi fa si lanseaza o celula de lancere sa mearga intre dealuri ,jos si sa urce in zona bateriei(probabil au shilka sau kub ptr protectia lor ,dar urcand iesi din raza shilka si ptr kub atat bruiajul pasiv ,cat si cel activ e eficient-lancerul nu sta rau) si il poti ataca chiar cu lgb(pilotii de pe lancer au facut exercitii real fire cu lgb)
       chestia cu suprematia aeriana la ei e ca nu o pot asigura tot timpul,ca nu au avioane,asa ca vor face acoperire nemijlocita ptr operatiunile aeriene,ptr ca noi avem aviatie de vanatoare,inca…nu stim viitorul,vezi tu georgienii nu aveau ..aveau numai su 25,..asa ca ,ca sa revenim ptr operatiunile de la sol o vor avea la comanda–adica transmit radio sa trimita avioane in functie de comanda ,adica amenintarea
       chestia proasta ptr noi e ca lancerul nu are raza mare de actiune ,asa ca ei sigur vor incerca atacarea bazei de la bacau ,ptr scoaterea din functine si ptr a-ti limita miscarile

       • @ niko Explicatia ta cu folosirea unui elicopterechipat robabil cu civa tehnica speciala ca releu de transmisie pe o distanta de DOAR 70 km nu pot a o intelege deloc , ca n-au aia aparatura de comunicatii prin satelit . Serios?! Pt o astfel de distanta iti trebuie comunicare prin satelit ?! Si tot pt astia 70KM iti releu de transmisie ?! Pacatele mele da ce statii de transmisiuni crezi tu ca au acei ukraineni ?! Adica noi aveam in “96 statii pt companie ce batea la 400KM Si dta vii si mi spui chestiile de mai sus . Ma rog oi stii tu altfel chestia asta.
        O alta chestiune pe care am vazut-o in alta postare a ta :de ce abordezi problema cu avioanele la situatia ce este trecuta acum ca operationale?! Adica o tara care va incepe un razboi nu si scoate din rezerve si va aduce cel putin inca o data acel efectiv la nivel operativ ?! Cred ca e valabil pt toate armele apropo si de T-80 urile pe care le tin aia in rezerva . Cele bune

        • Cred ca tu confunzi prin generalizare, ca sa zic asa. Sau generalizezi confundand.

         Compari rezerva de avioane a SUA (de ex.) cu ce este retras de la zbor in Romania si Ucraina?

         Crezi ca daca vezi in poze un numar mare de avioane americane si un numar mare de avioane ale Romaniei, trase pe dreapta, si unele si altele mai pot fi aduse la zbor?

         Partea si mai proasta este ca din cele “stiute” ca si operationale, o parte sunt “pa” deja.

         Si, ca sa continui cu exemplul RoAF… cate avioane – si ma refer la cele care inca mai merita trimise la RK – poate reda la zbor Aerostar Bacau in… sase luni, sa zicem? Mai mult de unul pe luna?

        • in primul rand fortele terestre ucrainene nu au in dotare ka 27. au doar 2 in fortele navale
         in al doilea rand, TOATE unitatile spetsnaz aveau in dotare r 354 de cateva decenii. pot sa coordoneze lejer focul artileriei
         in al treilea rand, proiectilele smerch nu-s rachete p 500 bazalt de exemplu, sa necesite “midcourse flight correction” de la un ka 25/27
         in al patrulea rand, “pozitii mobile” inseamna de fapt aparare manevriera (retragere pe pozitii de rezerva de exemplu), ofensiva din miscare etc. si atunci focul artileriei nu trebuie sa fie neaparat punctual, mlrs-urile nu-s farmacie. se trage asupra punctelor obligate de trecere etc.

         si la noi se face “corectia” din iar 330, dar se poate la fel de bine si fara.

         • nici n-am stat sa ma uit ,am vazut dupa aia ca nu au ka 27
          stiam ca tirul lor se corecteaza cu asta
          acum la ei prob cu mil-ul mai mic
          acum nu intru in detalii ,mai tarziu
          un smerch are cate ?16 tevi
          in cat termina tirul ,salva
          cu c e efect daca nu corecteaza ?
          nu trage la 20 km ,ci la 70-90
          nu ma refeream la mid -course ,nu-mi spune chestii din astea ,ca am mentionat ca sunt neghidate de asta au nevoie de corijarea tirului
          ca sa nu intram in confuzii spetnasz sunt rusesti nu ucrainene,vezi tu orzul e tot cereal dar nu e grau
          eu vorbeam de lipsurile astea ale ucrainenilor si tu imi dai ex cu rusii
          cand tragi pe pozitii mobile ,ca pot fi statice ,gen statie gap filler sau sam hawk ,iti trebuie coordonate ca nu-s infipte in harta ca un volhov spre ex,si ma refer la coordonate masurate direct ca daca la o pusca de lunetist daca misti 1 cm in sus ,la un km poate insemna 1 metru deasupra,la un smerch care trage indirect de la 70 km ,poate insemna la 500 metri de pozitia ta
          si ar mai fi de vorbit ca la cate tuburi are daca trage pe pozitii defensive neconcentrate poate rezulta complet inefectiv

        • stii de ce-mi aduce aminte chestia cu radioul?
         tata a fost mecanic pe locomotiva si mai mergeam pe locomotiva de cand in cand ,cand traia
         mai raspundea la radio ,mai impingea maneta de forta samd
         si vorbea si prin radio(stiu civile,dar bine)
         cu statia de la 3o km ,una alta
         intr-o iarna cand veneam de la munca ,s-a stricat locomotiva in camp cam la vreo 20 km de prima gara cu radio
         ce crezi ca s-a intamplat?
         nu puteau sa anunte prin radio ca nu prindea
         si nu e nici inventie ,nici exagerare
         vreau sa evidentiez doar unele chestii,intreaba-i pe ai nostri de statiile vechi si de alea noi
         si mai e o chestienoi stim relele noastre,pe ale lor nu,le intuim

        • la chestia cu saatelitul nu ma refeream strict la transmisie date
         ci mai mult la recunoastere,cercetare
         vezi tu rusii puteau sti unde se afla concentrarile de trupe,profilul llor,multe chestii ce ppot fi uutile artileriei sau aviatiei
         ca daca nu orbecaie aia
         sa-mi spuna cineva daca un mig 29 sau un su27 ucrainian are pe radar maparea terenului in rezolutie sa permita identificarea tintelor la sol
         sau ce vizoare in infrarosu ptr bombardamente de noapte?

 • Valeu , ce Sven hassel si ficioru Mike iata aici un adevarat best seler in acest domeniu da pt copii ce stau in fata calculatorului. Cum pacatele mele sa trimiti in atacarea unei tari /declansarea unui razboi o brigada incadrata cu REZERVISTI?! Si mergem pe premisa ca aia nu vor da cu artileria grea si raza lunga de tip Uragan si Smerch si deasemenea nu se pomeneste nimic de sprijin aerian . Sigur aia sunt ukraineni?! Nu cumva astia raman totusi niste rusofili, dar mai ales astia nu avut odata oameni ofiteri si subofiteri prin fosta armata URSS adeca aia s-au format dupa acea doctrina . Si nu cumva or fi avutara si ceva oameni prin Afghanistan ?! Armta rusa respectiv ukraineana nu ataca fara participarea celorlalte doua categorii artilerie si aviatie de asalt. La fel cum nu cred ca in linia intai nu cred ca ar baga T-64 simplu ci cel putin cele de tip 64 Bulat si T-80UD. Si astia ne ar ataca doar cu o brigada ?!! Zicea un coleg mai sus sa le arunci nu s ce poduri in aer , nu zau da daca aia ar avea nevoie de poduri nu si l-e ar ocupa dinainte ca au numai fo 4 Brigazi aeromobile . Poate un scenariu cu criza din august 1968 mai mergea da cu asta .. Sanatate si cer senin.

   • Auzisem niste zvonuri ca ar fi fost ficiorul dar n-am facut sapaturi ca dupa o singura carte citita nu m-a mai interesat .

  • Musat, tu tii cu ursu 😀
   nu-s operationale toate cele 4 brigazi aeromobile ale lor, dar 1, hai 2 ar putea trimite. ok, sa zicem ca tu esti ucrainianul sef. unde le trimiti? pune degetul pe harta.

   ps: prin unele tari sunt poduri care au fost construite cu incarcaturi de exploziv “incastrate”. degeaba le ocupi cu desantul, tot fac boom cand trebuie. acum, nu zic ca si ai nostri s-or fi gandit la asta :D…

  • Musat, vorbim la nivel de ciorna care probabil, ca intindere, ar fi la o treime sau jumatate dintr-un capitol final – despre care precizez ca este capitolul 2 si pe care am lansat-o pentru sprijin.

   Daca ma iei cu best seller pentru copii, cred ca ar trebui sa fim cel putin egali in ceea ce priveste textele publicate ca sa iti permiti sa ma iei de sus. Si, nu ma refer la publicat pe Resboiu. Esti rau intentionat, nu?

   Da, esti rau intentionat pentru ca:

   “Înainte de atacul cu submuniţii, forţa mecanizată a Brigăzii consta în treizeci şi unu tancuri T-64, 36 maşini de luptă ale infanteriei BMP-2, şaizeci şi două transportoare ambifbii blindate BTR-80, trei blindate de recunoaştere BRM, un batalion cu 18 tunuri autopropulsate 2S3 de 122 mm, o baterie cu patru SA-13 si o alta cu patru ZSU-23. Plus tancul său special, de comandant.”

   In secventa asta precizez OOB-ul brigazii adverse. Vezi cumva MLRS-uri? Brigada are doar un batalion de artilerie autopropuslata, “de insotire”.

   Nu este vorba de un atac asupra unui front, ci de o coloana care avanseaza si in urma cerecetarii a luat contac cu inamicul, pe care l-a identificat gresit ca fiind o baterie antitanc de 100 de mm. Am lasat sa se inteleaga de unde a pornit si identificarea gresita, de la blindatul ramas in spatele celor doua care au fost distruse.

   (Acum, ca sa evit sa imi scoti iepuri din joben si sa imi spui “dar daca exista o baterie de MLRS in zona” desi nu ar fi corect pentru ca la mine e penita, eu scriu si nu tu, dar asa… de amorul artei, sa presupunem ca la 10-15-20 de km pe undeva se afla o baterie de MLRS. Ai prefera sa ceri o salva costisitoare de rachete de mare calibru asupra unei pozitii generale observate de la distanta de blindatul de cercetare scapat (deci, neidentificata prin coordonate fix-pe-fix) sau sa ceri mai rapidul sprijin al batalionului de autopropulsate din coloana brigazii care poate trimite 1-2 salve de 122-uri ieftine?)

   Legat de aviatie, iar iti amintesc ca este o ciorna incompleta, in urma lecturarii careia nu ai gasit decat ca era iarna – legat de conditiile meteo. Ar putea ca pana la varianta finala a capitolului sa apara scris ca vremea era “grea”? Ar putea. In urma cu ceva timp, am citit mandria unui regiment de aviatie ucraineana: zburasera in total vreo 30 de ore in “grele”, tot regimentul. La randul lor stau la fel de prost ca si noi cu orele, tragerile, piesele, etc. E loc sa nu poata fi posibila decolarea aviatiei.

   Referitor la rezervisti. Da, brigada este completata cu rezervisti. Care e problema ta? In caz de razboi, asa se procedeaza. De ce ignori acest aspect? In plus, Ucraina nu a renuntat inca la militarii in termen. Nu ti-i imagina profesionisti complet.

   Acum, fata de inventarul de tancuri. Ucraina, am citit ca foloseste in principal T-64, iar T-72 si T-80 le tine la naftalina. Aici e mult de dezvoltat, cred ca vreo trei articole mi-ar lua si nu as scapa ocazia sa dau in ei pentru tepele care le dau la export, folosind pe T-72 senile si galeti de pe T-64. Oricum, partea asta nu este batuta in cuie – dupa ce am dat publicare, chiara trebuit sa modific textul, pentru ca in unele locuri apareau inca T-72 in loc de T-64.

   Legat de ce consideri tu, ca ar fi mers un scenariu cu criza din 1968… be my quest. Simte-te liber sa te apuci de scris.

   Intre altele, ai sa descoperi ce simti cand tu muncesti si isi bate joc unul de tine luandu-te de sus.

   Repet, am postat ciorna pentru sprijin. Caut solutii, nu bataie de joc si aroganta.

   • Acum depinde cat de darnici sunt ucrainienii. Au vreo 99 de baterii Smerch (zice Wiki). Ar avea de unde.

    Iar daca nu folosesc Smerch din prima impotriva pozitiei romanesti cred ca le-ar folosi cu siguranta impotriva LAROM-urilor imediat ce trag asupra coloanei ucrainiene.

    • Caporale, Mărgelatule-
     Cum să tragă dacă nu știu unde. Ești comandant, să zicem că primești ordin să tragi în ce? unde? E o surpriză pt. ucrainieni, altfel abordau problema altfel, deci și dacă ar fi acolo Smerch fără coordonate precise sunt de decor.

     Laget de tancuri, trebuie să fiu în deplin acord cu Iulian, în sensul că -64 au multe operaționale și tone păstrate (ce înseamnă asta la ei, nu am idee exactă, dar presupun că e nevoie de luni multe pt operaționalizare).
     Cea mai bună țestoasă pe care o au e T-84 Oplot, dar asta e în număr de câteva bucăți, nici măcar un regiment…, T-84 neactualizat la zi (au ceva), apoi au 80 UD (care e de asemenea șamecher)și în rest 72 și 64 tone și tone.
     De asemenea, din câte cunosc, doar unitățile mai de unități (cum ar fi cele de gardă de ex) au efectiv complet și pregătit cât de cât, restul sunt cum erau peste tot în zonă – ceea ce însemnează că erau completate de rezerviști. Chiar face logică ca o unitate mai slabă (ca dotare) și care execută o misiune secundară, cel mai probabil, să nu fie încadrată cu crema elitei… și echipamentul cel mai valoros.

     La fel și aeropurtatele lor sunt precum unitățile noastre ale marinei (nu vb de marineii păcăliți – infanteria marină, care îs tătici…) sau aviației. Adică au patru unități cum avem noi 5 escadrile. Poate una e gata și alta cât de cât, restul în ceva timp, ceea ce însemnează că avem vreme de pregătire.

     La capitolul aviație ce să zic, părerea mea e că stau mai praf decât noi la partea de pregătire și antrenament, pe de-o parte, iar pe de alta, ca și tehnologie.
     Nu mă luați cu Flankere, 4-5 sau 7 la număr de pe vremea lui Andopov, nu știi cât zboară cu ele și cât decapabile mai sunt, idem cu MiG-29, care ar fi în stare și mai degradată, fiid însă mai multe la număr.
     Nu cunosc cât de bine îți țin aviația de asalt și bombardament, deși Su-25 cred că e ținut cât de cât, idem Căprioarele (Mi-24).
     Noi avem LanceR, despre care am afirmat că e bun aer-aer (C) și chiar util, și la nevoie (câte A mai zboară oare)aer-sol cu bombițe ghidate, submuniții… deși încărcătura e ff limitată.
     Pumele însă ar mai mișca ceva, dacă AA și vânătorii ucrainieni nu apar în zonă.

     • Oooo, domnule general, sa traiti! Domnule general ati auzit de foc contra-baterie? Stiati ca exista si radare pt. asa ceva? De Zoopark-1M ati auzit (au si ucrainienii)? Cred ca nu pt. ca altfel nu ati mai fi pus asemenea intrebari. Respectele mele domnule general! Caporal Margelatu.

   • TOUCHE, Razboinicule. SCUZELE mele daca comentariul meu ti a creat aceasta stare ca te tratez de sus cu aroganta,NU asta fost intentia mea. . Si oricum dcred ca imi pot exprima exprima opinia /parerea chiar daca D-ta o interpretezi ca aroganta si rau intentionata. Probabil ca nu mi-am facut eu temele in ce priveste cum trebuie abordate subiecte si articole scrise de D-ta si aici probabil sa ma insel . Nu am fost prea supus nici in armata la unele chestiuni chiar daca eram doar un sodat/fruntas.
    Revenind la ce zici D-ta ca eu am fost rau intentionat :
    Cand am spus ca e un best seler pt copii din fata calculatorului acum ca sunt mai moderni Pai in anii () cartile lui Sven Hassel se vindeau foarte bine eu am reusit sa mi le procur din a doua editare si te fascinau ca pustan la acea vreme , la prima citire te captivau si chiar daca mai erau unele semne de intrebare erau foarte placute afland asta si de la altii . Deci pt un copil/adolescent ar putea sa captiveze fiind vorba de romani in acest conflict ,desii cam greu in era jocurilor cu tancuri si alte categorii.

    Revenind si asupra celorlalte spuse de mine ca constatari si intrebari in privinta viziunii bataliei , D-ta spui ca e o ciorna si cauti solutii adica noi sa venim doar cu solutii nu sa intrebam de ce asa si pe dincolo pt ca asta suna rau intentionat ?! D-ta ai acest blog de ceva timp si intuiesc ca si ceva pregatire militara ,cunostinte dar vii cu niste chestii ce par totusi a spune contrariul .
    RECUNOSC ca nu mai stiu de alt capitol in care sa se fi DECLANSAT acest RAZBOI IMAGINAR. Si de aici acele intrebari/constatari ale mele.
    Pai in privinta rezervistilor acelei brigazi, numai tancuri T-64 (aici nu e precizata varianta ci trebuie subinteleasa din explicarea a erau echipate cu ERA care tip ?! probabil 1-3 deci BV pt ca pe BM infanteristii nu pot sta decat in spatele turelei) . Da acest conflict/razboi e declansat de ceva timp eu asa inteleg si cum Brigada X Ukraineana e deja in teritoriul nostru destul de avansata eu inteleg ca astia au atacat primii , S-au aruncat ca berbecii inainte fara ca acei rezervisti chemati sub arme sa nu mai fi refacut ceva pregatire militara pt intgrarea lor in unitati ca-i mentionezi si pe profesionisti. Eu asa ceva nu pot Intelege : sa pornesti un razboi dintr-o scaparatura de chibrit in conditiile actuale, fara pregatiri intense .
    Cum de Chidesa are un T-80 UDK dar are conductor un rezervist; daca a obtinut cu greu acel tanc un conductorprofesionist din unitatea sa cred ca se gasea , Desii iarta-ma d-le iar probabil sunt rau intentionat Ce sa CAUTE CDT BRIGAZII chiar si intr-un tanc de comanda 9in ala se afla eventual Cdt-ul de batalion/unitate de tancuri Exista alte vehicule de comanda PU pe baza de MT-LBU,BTR sau alte sasiuri construite special pt asa ceva .
    Referitor ca nu am fost atent la OOb-ul descris de D-ta eu ti-am spus clar ca asa cum noi aveam LAROM-urile eu nu pot crede ca ukrainenii au renuntat la sprijin aerian si arlierie grea si cu raza lunga de actiune SMERCH care bate la maximum 90Km si trage si aia cu submunitii la suprafata mare acoperita cu foc concentrat Si da intai ceri sprijinul acelei artilerii si abia dupa acea treci cu aici Iar sunt rau intentionat pana la urma ce artilerie Autopropulsata folosesc Ukr ca 2S3 este Akatsya deci 152 si 2S1 Gvozdika e de 122mm.
    o alta chestiune daca ERA RAZBOI cum sa se fi mai desfasurat parada militara de 1 Decembrie cum se presupune in ciorna .

    Inchei aici aceasta replica Cerandu-mi inca o data SCUZE Pt ca asa a fost inteles comentariul meu de mai inainte. DAR DACA TOTUSI SE INCEARCA ABORDAREA ACESTEI TEME CHIAR SI DE NEPROFESIONISTI MILITARI CUM MAJORITATEA SUNTEM EU CONSIDER CA TREBUIE FACUTA CU MULT MAI MULTE CUNOSTINTE. SIGUR EU MA POT INSELA SI GRESII ASTEPTANDU-MA LA ASA CEVA PE UNASTFEL DE BLOG.
    DACA INTERVENTIA MEA ESTE INOPORTUNA IN ACEST BLOG ,NICI O PROBLEMA SUNT PROBLEME MULT MAI MARI DECAT A MA CONTRA PE ORGOLII SI PRINCIPII
    SPORCU SANATATE SI CER SENIN.
    Ce am scris cu litera mare e pt a sublinia unele idei nu pt a tipa , iar pt unele greseli de scris ,se intampla cand esti chior,asta-i viata.

    • Ok, bine. Ai rabdare, pana la final are sa fie bine. Ce ai citit, e doar o ciorna. Puteam sa scriu ca pe ucrainieni ii surprindea Muma Padurii cand urinau si le sucea gaturile ca la porumbei. In primul rand, am vrut sa vad daca subiectul “prinde”.

     Am vrut o reactie si sprijin. Acuma, compara si tu reactiile si ai sa vezi ca a ta a fost cea mai… deosebita, ca sa ma exprim asa.

     Ai rabdare si nu mai imi zice dumneata. Sunt Iulian.

     P.S.: Ma indoiesc ca dupa ce ai citit cartile autorilor X, Y, Z, te-ai luat de ei pe site-urile lor, asa cum te-ai luat de mine, dupa numai o ciorna.

     • Ok Iulian . D-ta -ul l-am folosit pt a intarii faptul ca nu vreau sa te tratez cu aroganta si in bataie de joc . Nu vreau sa ajung la asa ceva pt niste diferente de opinii/pareri ,am vazut acest gen de stupiditati (eu asa le consider) cum s-a ajuns prin alte parti chiar si pe forumuri de modelism.
      Am citit si primul capitol deci subiectul prinde tare de tot; dar as vrea sa-l vad scris cel putin la nivel de Sven Hassel in privinta ca avand cat mai multe cunostinte despre tehnica si tehnologia militara atacatorului si tacticile sale , chiar daca e ceva imaginar acest conflict.
      De aici si reactia mea “mai deosebita” care trebuie vazuta ca atare , cat am fi de PATRIOTI dac vrem sa ne imbatam cu apa rece subestimand un adversar militar , parerea MEA , e ca nu e bine.
      Da e adevarat ca nu m-am luat de Sven Hassel pe saitul sau (nici nu stiu daca a avut ) am discutat in alta parte de asa ceva si am donat cartile din colectia sa cuiva la fel cum am donat si vreo cateva sute de carti citite bibliotecii judetene. Oricum dupa ce cartea e cumparata si citita ce sa mai comentezi . Caci cand iei o carte citesti catesceva din ea ca sa vezi daca merita cumparata sau lasata in raft. De aici si reactia mea de a citii ceva care nu “se pupa” cu realitatea .
      Am sa stau pe receptie sa vad ce mai urmeaza. Spor la scris cu sanatate si cer senin.

 • Bravos monsiueur Iulian.
  Serios, sună tare bine la o primă geană. Înțeleg că e un proiect nou și se găsește în dezvoltare.

  Acum întrebare (am căutat să văd ce găsesc pe sit): mai este pe undeva altă parte (nu scrisă acum, doar legată) pentru a înțelege și domnia mea care ar fi liniile generale ale scenariului propus de tine.
  Deci cum începe conflictul, cine/cum începe, cu ce scop/obiectiv.
  Dacă mi-a scăpat un/mai multe articole de care să leg asta, ajută-mă dară.
  Revin cu comentarii.

  • Multumesc. Vrem sa sune mai bine la final si sa aiba realism.

   Proiectul a fost discutat intern si am zis sa scoatem la lumina doua ciorne, ca sa testam reactia si sa obtinem feedback.

   Cealalta ciorna ii apartine lui Sweeper si poate fi citita aici: http://www.resboiu.ro/2013/02/18/deschiderea/

   Interactivitatea – asta urmaream – ne bucura si, cu corecturi, sugestii, solutii, putem merge mai departe, atat cu proiectul asta cat si cu altele (inclusiv http://www.resboiu.ro/2013/02/17/seth-scrie-istoria-cap-1/).

   Acum, este momentul sa dezvolt intr-un postare/articol ce si cum, cu plan si alte vorbe.

   • Trebuie sa iti faci doua planuri. Unul strategic, sa o iei etapizat si sa stii ce urmeaza ca mutare in fiecare tabara si unul tactic, cu lupte locale, cu personaje samd, corelat cu cel startegic..

 • Foarte interesant. Sigur ai talent la scris.

  Propun un joc in care unii sa gandim pentru partea ucraineana iar altii pentru cea romana,.. poate apar idei interesante..

  In opinia mea, in prima faza ucrainienii ar incerca obtinerea suprematiei aeriene (SU27 si MIG29 vs MIG21 Lancer), apoi ar ataca terestru.

  Ar face cercetare avansata cu aviatia, care ar si ataca punctele C3I si esalonul 2-raioanele de concentrare din raza de actiune a aparatelor SU24 si SU25, apoi ar ataca terestru pozitiile avansate romanesti cu un baraj de artilerie serios, model sovietic, dupa care ar urma un atac masiv cu tancuri sprijinite de vehicule blindate cu desant de infanterie si elicoptere MI24.

  Ce zici xv? Ce ai face in acest caz (presupunand ca esti de partea romana)? 🙂

  • La poduri ar putea fi o lupta interesanta intre parasutistii ucrainieni, sprijiniti de SU25 si elicoptere Mi8/17 si MI24 si AA romana si trupele romane din Satu Mare..

     • xv, foarte probabil Ucraina ar folosi tactica sovietica, ar ataca puternic si pe doua directii strategice, in Transilvania si in Moldova.

      Daca ataca asa cum am spus, de-a lungul frontierei cu Ungaria, pe directia Satu Mare, zona relativ accesibila, (flancul lor drept fiind asigurat) si daca isi apara flancul stang, zona muntilor, (fapt relativ facil, unitatile noastre de vm fiind relativ usor de angajat cu unitati speciale si de vm sprijinite de elicoptere atat dinspre vest, cat si dinspre nord si est), acoperind si flancul drept al unitatilor care vin dinspre Moldova, daca ar ataca podurile din Satu Mare cu desant de parasutisti sprijiniti de aviatie, care ar trebui sa tina relativ putin timp podurile, distanta fiind mica pana la ele, si daca ar forta si Somesul intre Satu Mare si Baia Mare, ca sa fie siguri ca nu depind numai de cele doua poduri, atunci ar fi chiar nasol pentru noi..

      • Tedy- pai depinde ce obiective si-ar fixa. sa ia bucurestiul?

       daca vin spre bucuresti, au doua variante:

       – galati, peste linia fng, eventual cu fortarea dunarii pe langa tulcea. asta ar fi fost cam greu inclusiv pt sovietici, lacul ala de langa galati exact pt situatii de-astea a fost gandit, ai nostri stiu malina ca-n palma samd. relieful dobrogei nu permite mari manevre, e dunarea, canalu etc.
       ar avea forte semnificateve in zona, fie si numai pt a ne obliga sa acoperim zonele (minim 2 brigazi mecanizate + marinarii de apa dulce).

       – pe valea siretului in aval, ceea ce ii face vulnerabili la atacuri pe flancul lor drept, dinspre carpati. de-aia ar intra probabil si-n maramures si ar manevra si prin oas spre baia mare, pentru a atrage forte de-ale noastre (bg 81 si probabil si bg 18 + bg 2 vm, eventual bg 61 vm). nu s-ar angaja probabil in lupte urbane, n-are rost sa-si consume asa fortele. ar putea fi opriti pana sa ajunga la cluj, e terenul greu pe-acolo, ar trebui sa-si treaca munitia si combustibilul peste gutin, numa bine pt cei din bg 6 os etc.

       treaba e ca ne-ar mai ramane pt moldova bg 15 si bg 61 vm sau bg 2 vm, depinde unde ar fi amenintarea mai mare, pe carpati.
       nu vad cum am putea apara iasiul, ar trebui ceva noroc.

       bg 2 inf si bg 1 mec probabil pe fng sau ca rezerva.

       deci nu prea vad cum am opri un avans ucrainian pana la fng. odata ajunsi acolo insa, ar avea logistica vulnerabila.

       dar ce te faci daca se multumesc “doar” cu atat 😀 ?

        • n-ar zice nu nici la bucuresti 😀
         daca ar fi vreun razboi cu ei, nu cred ca s-ar opri in maramures si bucovina, pe-alea ei stiu ca nu avem cum sa le aparam (in maramures exista un singur batalion de vm, desfiintat intre timp), iar in bucovina nu-mi amintesc sa fi existat macar o unitate.

         • Ei stiu ca nu au nici un motiv istoric sau etnic sa pastreze Bucurestiul, asa ca de ce sa cheltuie inutil pe ceva ce oricum nu pot avea. Mai bine iau ceea ce pot pastra, cu costuri minime.. Nu sunt prosti ucrainienii.. 🙂

          • posibil, nu cred ca se va ajunge la asa ceva cu ei, tre sa mai stea la rand, ca stau deja altii la cotitura

 • In acelasi timp as forta Somesul in zona Pomi Seini.. pod de pontoane..
  Cica acolo ar fi si un bac.., care insa nu ma intereseaza, dovedeste doar ca e un loc bun de trecere..

 • 1.pur si simplu este frumos si interesant ce ai scris…
  alert, dialog, ceva actiune…
  imi place…dar ne-ai lasat asa, in aer…
  2.imi permit sa imi placa si sa ma bucur de ce ai scris , o iau “ca atare”…
  nefiind un “profesionist” nu-i gasesc defecte de amanunte sau logica militara..
  eu zic sa continui asa, fara milioane de amanunte , inutile pt “marele public”…
  daca vrei sa fie un fel de literatura dar numai pt specialisti, vei respecta strict ce scrie la manuale…
  daca vrei sa poata citi ORICINE, nu intra in mii de amanunte, ci continua si dezvolta firul povestirii…
  3.daca as sugera sa faci ALT BLOG, numai cu acest ROMAN sau si altele ?
  4. eu as dori sa vad PUBLICAT acest roman, sa il citesc pe indelete, in fotoliu, cand si cum vreau eu, nu doar pe langa calculator/laptop.
  5.as vrea sa nu se “deranjeze” vecinii ukr de ce scenarii se fac pe aici si prin alte parti…sa inteleaga ca sunt chestii nevinovate…
  ASTEPTAM CONTINUAREA…
  lasa-l asa draft, netaiat si nerefacut ca vrem sa il citim cat mai REPEDE !
  toate cele bune si MULT SPOR LA SCRIS !

  • Multumesc mult, BFA1967.

   N-am sa fac alt blog, desi am luat in considerare varianta. Cam tot ce scriem are parte de military, fie ca e military fiction sau ca e alternate history, asa ca se potriveste cu portalul. Am gasit si solutia sa poata fi urmarita in timp evolutia, etc. Am sa ma ocup azi.

   De publicat, il vom scoate in format pdf si flash – probabil si in format ceva mai adecvat citirii de pe alte dispozitive decat pc-ul. Si va fi la liber.

   Nu stiu ce sa zic de suparari. In SUA, istoria alternativa ia amploare iar ei scriu despre, de exemplu, daca ar fi castigat sudistii, daca sua ar fi fost comunista sau nazista/fascista, etc. si nu se supara nimeni.

   Multumumim pentru urare.

   Pana la un nou capitol nou, ca sa zic asa, am sa postez astazi ceva mai vechi.

  • Stai linistit ,BFA,ucrainienii au scenarii cu noi aia agresorii.Ambele versiuni sunt la fel de fanteziste,dar ideea e sa fie distractie.
   Ideea e ca daca trebe trasa rau mata de coada pt. un razboi imaginar,darmite unul real situatia noastra dpdv al securitatii e inca destul de rozalie.

 • nush cum draq facem noi romanii ca mereu ajungem sa ne certam din aiureli…
  Iulian, ai cerut feedback. feedback inseamna si critica (constructiva). e drept ca noi romanii suntem extrem de carcotasi si reusim sa criticam si partile bune.

  io am intrebat la inceput cat de detaliata vrei sa fie povestea din doua motive:
  – Resboiu este un blog MILITAR, cu un public destul de cunoscator si exigent. oamenii au asteptari, deci.
  – “standardul” romanesc in domeniul romanelor/scenariilor de razboi contemporan este cristian negrea. standardul mondial este tom clancy. deosebirea este ca in vreme ce domnul negrea are cunostinte militare superficiale, tom clancy avea in spate o echipa de militari (coordonata de colonelul j.b. alexander, fost membru ussf) care il sfatuia cu partea tehnico-tactica.

  am citit la vremea respectiva “Un scenariu de război bântuie internetul: Romania, nimicită în patru ore!?” de cristian negrea si am ramas neplacut impresionat de confuziile pe care le face autorul (nu stia ce-nseamna misiunile humint, nu stia diferenta dintre radiogoniometrie si radiolocatie, credea ca FOS inseamna “detasamentul” 495 operatiuni speciale samd).

  cred ca nici tu, nici noi, vrem compuneri de-astea scolaresti, si din fericire, in materialul scris pana acum se vede bine diferenta.

  dar materialul ar putea fi si mai bun, asta vrem cu totii, cred.

  daca ai timp, citeste asta http://www.cast.ru/files/The_Tanks_of_August_sm_eng.pdf , e un material f bun pt intelegerea ttp-urilor rusesti (ucrainienii le au asemanatoare).

  ps: -si in razboiul din georgia, rusii au folosit intai artileria autopropulsata (piese 2s3- bateria unui regiment infanterie motorizata) si bm-21, abia mai tarziu au adus uragan-ele.
  – nu s-a executat niciun desant prin parasutare, desi rusii aveau la dispozitie o gramada de forte si mijloace
  – su 25-urile rusesti au fost decisive, au oprit ofensiva georgiana
  – georgienii au incercat sa distruga podul strategic de la gufti cu bombe clasice de 250 kg lansate de su 25, dar n-au reusit
  – primele 3 t 72 “jmeckere” georgiene din batalionul lor independent de tancuri, au fost distruse cu …rpg 7 (cu mult noroc, e adevarat). acest lucru a avut ca efect oprirea ofensivei georgiene si regruparea fortelor
  – focul artileriei ruse a fost coordonat prin clasicul mark 1 eyeball, de catre cercetasii din compania cc a unui regiment inf moto si de spetsii dintr-o companie a unei brigazi independente (brigada 10)

  a la guerre comme a la guerre. capitol in care s-a vazut ca oamenii castiga razboaiele, nu tehnica

  • XV, de la noi nu ai sa citesti ca elicopterul ‘Mi-26 antisubmarin decoleaza de pe o fregata’ si nici invincibilitati de genul celei din SSN-ul lui Clancy (nu ma refer la SSN-ul lucrare de propaganda, ci la SSN-ul military fiction).

   Imi recunosc limitarile. Mi-a fi mai usor sa scriu John Birmingham-like (Axis of Time) sau Turtledove-like, la metru cub, decat capitolul asta si alte cateva ce vor urma. Cei doi insa nu s-au complicat cu detalii.

   Nu accept insa sa fiu pus la pamant si luat la picioare in gura pentru ca am avut scapari. Mi-ar fi si ne-ar fi foarte usor sa scriem tot, apoi sa dam pe mail prietenilor din diferite categorii de arme, si sa scoatem varianta finala rezolvata pe acolo pe unde ar scartai.

   Pe de alta parte, asteptarile la nivelul de cunoastere sunt cu dus si intors. Unul dintre capitole, de exemplu, va cuprinde o misiune executata de catre GNFOS. Daca are cineva pretentia sa o scriu eu si sa imi si iasa de sa se inchine fiecare cu doua maini dupa citirea capitolului respectiv… sorry, dar eu nu stiu decat sa inot – cam asta e experienta mea in ceea ce priveste o asemenea misiune.

   Adica, nu uitati ca sunt scrib. Doar scrib.

   Acum a fost vorba de ciorna unui capitol incomplet, de infruntare la sol, dar va urma unul cu lupte aeriene. Si unul cu CSAR. Si.. si, si.

   Am zis sa facem treaba interactiva din mai multe motive. Sa iasa mai misto, sa avem sprijin acolo unde ne scapa ceva sau avem lacune, sa ne simtim obligati sa nu abandonam proiectul si sa il ducem pana la capat, sa tinem cont in curgerea “istoriei” si de opiniile cititorilor directi, la prima mana, a drafturilor.

   La noi in tara, experientele de genul asta se rezuma doar la cateva cenacluri virtuale si ateliere la fel de virtuale, unde nu se poarta drafturile, iar ca si concluzie… se poarta tinutul minte si platitul datului la gioale, in critici.

   Aici, pe Resboiu, am postat ciornele fara complexe. Ce avea sa se intample rau? Le citesc oameni cu care ne “cunoastem” de luni, de ani, ne contram, ne completam, ne impungem, ne impacam.

   Maine va fi postat prologul proiectului Armaggedon nu mai stiu cum, asta cu Romania si Ucraina. Probabil peste o zi, va veni randul primului capitol din alt proiect – unul cu un “stargate” gasit la cetatea Noviodunum, prin o mie opt sute si ceva si o echipa formata sus din Densusianu, Averescu, Antipa, care vor infiinta “SG-1”-like formata din Antonescu, Vlaicu, etc.

   Si la proiectul respectiv ne vom baza pe interactiunea cu voi.

 • Hehehe,ce bine e sa ne cunoastem,colega.Si tu esti agent sovietic. 😀

  De dragul amorului de arta,trebe zis si de sursele gruzine.Ofiteri din SMG-ul gruzin descriau situatia din Gori cam asa:trebuia sa indrepti un MANPAD in sus ca sa nimeresti un avion rus.Acestia sunt profesionisti care au invatat in academie cu aia care vedeau ”cu ochii lor” elicoptere libiene care veneau sa-i mitralieze.Asta pt. ca aviatia rusa la momentul cand astia priveau in sus, facuse raiduri sa le numeri pe degete,nici macar la Gori.
  Asta-i un exemplu,dar povesti de razbel pe acest calapod mai stiu cateva.Ideea e ca au semanat cu prosti in armata si au cules la razboi o bogata recolta de idioti.

  Iar versiunea lor oficiala,elaborata in timp si vanturata in lume prin surse prietene e si mai infioratoare.Sigur ,ei sunt niste bunaciuni virgine de 18 ani.Care din marturia proprie nu stiu ce se intampla cand intri in dusurile dintr-o puscarie,fara escorta.

  • am studiat cam toate materialele pe tema, inclusiv cele scrise de suedezi (mai obiective) si evident de americani (care trebuiau sa justifice cumva faptul ca instructorii lor au facut de fapt o treaba f buna cu georgienii).
   tu poate crezi varianta ca rusii erau praf, nu erau in stare sa comunice intre ei samd.
   de-aia au luat-o la sanatoasa georgienii, ca erau rusii praf.
   pardon, a fost retragere tactica 😀

   • Ha,whiskey tango foxtrot!!! Asta e in limbaj NATO 😀

    Io nu am zis mai nimic de rusi.Am zis de ce zic sursele gruzine.

    • Cestia e ca mai sunt si altii pe lume care si-au bagat nasul in ce zic rusnacii.suna ciudat,dar is mult mai credibili in cazul de fata.
     Gruzinii is si ei credibili,in felul lor,mult mai sucit.Adica tot ce spun ii scoate de incompetenti.Cand zic adevarul,aia e.Dar si cand vor sa minta e la fel de rau,ca mint naspa.

  • Amuzant a fost ca cei aprox. 2,000 de BrusLii georgieni care s-au intors rapid de prin Irak si Afganistan cand a inceput distractia nu au reusit mare lucru impotriva rusilor. Asta aviz celor care cred ca trimitand soldati in teatre de operatiuni gen Irak/Afganistan unde trebuie sa patruleze pe sosea sau sa faca fata unor atacuri cu rachete/mortiere in baza se umple armata romana de experienta de lupta. Poate ceva experienta de lupta COIN care nu va face nici cat o ceapa degerata intr-un razboi cu… Ucraina sa zicem.

   • contextul e totul
    cum era situatia cand?
    dupa aia cume cu operattiunile punctuale impotriva rusilor,operatiuni din pct de vedere militar foarte reusite
    cand unul trage inspre tine si incepi sa “intuiesti” directia tirului,sau cand numai dupa cum “suiera” turbinele stii ca e mi 24 ,sau zgomotul obuzelor si sa stii sa te feresti de raza letala a diferitelor explozii
    sau mai important sa nu-ti intre transpiratia rece si sa ti se blocheze ratiunea cand vezi lucruri asemenea si sa-ti tremure degetul pe tragaci
    astia sunt meseriasii armelor ,soldatii profesionisti…,vezi tu nea dorel daca nu sta in excavator 10 ore mutand cupa din sant afara si invers pierde indemanarea,la fel la tanc sau avion sau infanterie
    stiu viteji care spun ca se dau pe barna la etajul zece si cand urcau pe o schela la etajul patru le tremurau genunchii
    unealta soldatului e arma si santierul e poligonul sau campul de lupta

    • Da, numai ca Margelatu are dreptate, tu nu faci decat sa patrulezi, nu conduci tancul, nu tragi cu racheta, nu faci aplicatii.., doar patrulezi cu ochii pe jos dupa ied.., nu poti lupta cu elicopterele ucrainiene, talibanii nu au tancuri si elicoptere.. (nu mai au)..

     • NU se limiteaza doar la patrule. Au mai transpirat filmulete si informatii despre lupte angajate intre patrulele noastre si grupuri de insurgenti. Asta inseamna ca baietii aia se invata cu gloante ce suiera pe langa ei. Altfel stii sa te feresti si sa apreciezi deunde si cu ce se trage in timp optim cand te confrunti cu asa ceva in realitate.
      Exemplul lui Margelatu este cel mai prost ales pentru ca acei soldati georgieni au fost adusi cand situatia se indrepta deja spre infrangere asa ca cei 2000 (daca au reusit sa-i aduca pe toti in 3 zile) nu mai aveau ce situatie sa intoarca. In alta ordine de idei nu stiu daca sunt informatii exacte despre cum au performat anume “cei 2000” de soldati.

      • Ba sunt informatii exacte.Nu au performat deloc,pt. ca au luat pozitii de aparare pe langa Tbilisi.Au facut schimb de focuri de tigara cu rusii si atat.
       Margelatu are 100% dreptate.La momentul actual nu as merge la lupta contra unei divizii ruse cu una americana proaspat scoasa din A-stan(daramite cu alta).Nu mai au nici o deprindere pt. lupta de inalta intensitate,operatii de arme intrunite etc…
       Mai mult,pana si tactica de infanterie la nivelele cele mai de jos a fost facuta kk maca in COIN.Consta in a pune capul la cutie,a trage din trancan ca sa-i puna pe babulani cu capul la cutie la randul lor si chemat CAS&artilerie.De unde apropiere de inamic prin manevra si nimicirea lui de la mica distanta prin foc.Ce-i aia?
       Cauzele sunt multiple.Una este,evident teama de pierderi.Decinu vor sa se apropie si nu vor sa manevreze.Din ratiuni ce tin (si)de politichie,sefimea ii obliga pe pifanteristi sa care 40 de kile dupa ei.Acestia si sa vrea si nu mai pot sa alerge pe coclauri.
       Alta problema e ca tactica si pregatirea nu mai sunt la cel mai inalt nivel posibil.Ele sunt adaptate conditiilor in care joaca babulanii sau arabetii.Care-s si prost inarmati si prosti ei in sine.Par example,reactia varata in cap,cur si sange la un tir de mortiere e modulata dupa capabilitatile insurgentilor.Care-s jalnice.Sa supui un pluton aflat in patrula unui tir de mortiere din sec. 21 inseamna exterminarea sa.La fel e cu reactia la ambuscada.Sau chiar cu lupta urbana.In COIN exista tendinta sa se creada baietii LAPD SWAT sau Delta Force.Pare logic de ce,nu vrei sa omori civili,sa te injure ”analistii” la TV.Dar mai intreaba cineva de asa fleacuri la alde Stalingrad sau Groznai?

       E mult de gavarit,dar fara un an-doi de pregatire intensiva pt. un razboi adevarat,toata experienta de lupta din A-stan nu face mare branza.Ba poate chiar sa incurce.
       La nivel individual poate fi super.Razboi in Afganistan.URAAAA.Dar la nivel de subunitati si unitati si MU e schepsisul.

       p.s Margelatu,ai haladuit cumva pe Semper?

       • Mersi Mihais, cred ca ai explicat mai bine decat mine.

        Era o vreme cand citeam un fel de rapoarte ale actiunilor aviatiei americane in Afganistan. Nu mai stiu site-ul, care era oficial BTW, chestia e ca zi de zi baietii cu aripi erau chemati in ajutor de coloane de vehicule americane asupra carora se trageau focuri de arme usoare. Usoare, nu grele. Si se trageau asa intr-o doara, nu era cine stie ce ambuscada bine pusa la punct. Bineinteles ca avioanele nu prea aveau tinte si se roteau pe acolo de cateva ori sa-i sperie pe talibani. Care nu mai insistau. Dar asta se intampla efectiv in fiecare zi. Nu-mi venea sa cred ce citesc. Sa razi sau sa plangi? Voi va dati seama cati bani se irosesc aiurea pe coclaurile alea?

        p.s. Nu, n-am fost pe Semper. Si nici in MAI. Am mai dat tarcoale pe aici. Recunosc ca poate nu am fost prea inspirat in alegerea nickname-ului. Era ceva cu Florin Piersic la TV si asa mi-a venit ideea. Poate il schimb la un moment dat pt. ca nu mananc seminte. 🙂

        • Aha,n-au baietii nici o grija de resurse.

         Tot din categoria faze tari e ca artileristii lor,in mare parte,au fost reprofilati in pifani si pusi sa patruleze.
         Iar din categoria idiotenie cu spume in materie de COIN&risipa e ceva foarte banal:haleala.E adusa cu avionul,carata cu elicopterul,bagata la popota,iar jumate din ea,adica ce nu se mananca e aruncata.Asta in A-stan,tara saraca cu lustru,cu bastinasi pe care vrei sa-i convingi sa big love you.
         Chestia si mai desteapta,cu succes garantat la public era sa cumpere mancarea de la taranii bastinasi,cu costuri infime,dar cu efect maxim asupra economiei locale.Incurajau culturile ”normale”,descurajau cultura de mac si-i angajau pe toti somerii care se inroleaza la babulani pe 2 firfirici.Toti in lume se bucura de baze americane langa ei,doar taranii afgani nu au vreun gheseft.
         Ei,hai,poate am exagerat la costuri.Mai trebuia un laborator de analizat mancarea.Care oricum costa mai putin ca benzina consumata la un transport+uzura aparatelor.

         Pe bune,de prin 2007 incoa asta e razboi la vrajeala,facut fara vreo intentie de a castiga ceva.Asta e adevarata crima.

       • Pai pana la urma au luptat sau doar au facut garda in jurul capitalei? Daca au luptat intr-adevar oricum nu mai aveau ce face pentru ca in afara de venirea lor la spartul targului cand oricum nu mai puteau schimba nimic restul ostii georgiene era in degringolada si nu prea mai aveau cu cine coopera. Au fost adusi repede (nu stiu daca au reusit sa-i aduca pe toti 2000 in 3 zile) trimisi in linia 1 cu ce arme? In afara de PM si AG aveau macar transportoare blindate, artilerie un pospai acolo? Cum ar fi putut ei performa cand aveau in fata unitati ce actionau coordonat artilerie -tancuri-aviatie si care spulberasera restul fortelor georgiene?
        Chestia cu pregatirea tactica la nivel de subunitate este valabila doar in ce priveste plecarea in Afganistan sau a devenit pregatirea standard a trupelor noastre?

        • N-au luptat de nici o culoare.

         Vezi ca pui o intrebare la obiect.Noi putem vorbi discutii,analiza ce fac americanii,dezbate despre ce am putea face sau ar trebui sa facem.
         Ce facem si cum facem,la modul practic si concret e cu totul alt gen de intrebare.Una fara raspuns 😀

     • eu nu spun ca nu ,partial sunt de acord
      totusi parerea mea e ca experienta de lupta e vitala ,mai ales intr-o armata profeesionista mai mica ,dar mai eficace si mult mai mobila chiar si national,unde o armata neprofesionista e mult mai “anchilozata”,mai greoaie
      si atunci vine vorba proverbului “desteptul invata si din greselile altora ,prostul nici din ale lui”,de invatat orice se invata de cum sa traiesti cu putin intr-un fob ,la sa-ti tii nervii cand se trage asupra ta si comandantul iti spune ca nu poti deschide focul ptr ca incalci n regulament
      si nu numai patruleaza,au avut si evenimente cu foc,au tras si cu mortiere
      in fine parrtial am spus ca sunt de acord
      dar luand exemple de operatii militare ce defineste succesul?
      faptul ca nemtii au pierdut mai putine tancuri la kursk ,dar au pierdut pozitiile?
      faptul ca legionarii francezi au pastrat o pozitie in raport de 1 la 100 timp de 3 zile,dar muurind pana la urma toti si pierzand pozitia?
      faptul ca in somalia 19 speciali usa de rang 1 si 2 au omorat aproape 1000 de somalezi ,dar nu au capturat pe cine trebuia si au trebuit sa se retraga descontrolat?
      sau ca israielienii pe entebee au executat chirurgical o operatiune pierzanduun singur om?
      eu spun ca nici una si toate
      succesul in operatiuni militare e definit de atingerea scopului
      pot fi batalii castigate si pierdut razboiul
      pot fi batalii pierdute si semnat un armistitiu avantajos ptr tine ptr cca ai rezerve mai mari si mai bune decat adversarul
      in toate astea soldatul isi defineste scopul prin indeplinirea sarcinilor individuale,sau de grup in cazul celor de grade superioare
      si in opinia mea soldatii cu experienta in teatre de operatii sunt mai predispusi in a-si duce misiunile mai bine la capat
      cealalta parte cu inzestrarea e separata si nu le apartine lor
      asta poate fi un esec al celor insarcinati de asspectul acesta
      dar una nu e neaparat ca trebuie sa o excluda pe cealalalta

      • Daca ar fi sa aleg intre a da banii pe misiuni in Afganistan sau de a cumpara rachete SA, as lua rachete SA.. Noi am ales invers pentru a da bine la aliati.., de aia avem una dintre cele mai slab dotate armate din Europa.

 • io cred ca a folosit militarilor experienta din tarile calde, s-a mai schimbat mentalitatea, mai un schimb de experienta cu alte contingente etc.

  plus ca a fost totusi un razboi, o contrainsurgenta, ma rog, dar glontul sau dei-ul nu prea stiu diferenta.

  ca unii se cred rambo cand se intorc…

  daca e sa spunem pe bune, in afar de FOS si de cercetasi, putini s-au confruntat cu situatii mai deosebite.
  si una e sa dea talibanu cu mortierul fie si in FOB, si altceva probabil, ca sper sa nu experimentez vreodata, sa-ti dea ivan pe pozitie cu un uragan sau hai, un 152 mm.

 • Salut. in postarile mele cu intrebari de ce si pe dincolo Uitatai de o de doua :
  De ce batalionul 284 din Galati s-ar duce tocmai la Suceava pt apararea Tarii, daca ucrainenii ataca si prin est intre Galati si Granita cu R Moldova ?!
  In ciorna scrie ca dupa focul nostru cu submunitii care au facut pagube si printre BMP-uri tragandu-se si cu cumulative ;unele BMP au fost penetrate dar se mai puteau folosii ,ca s-au urcat infanteristii pe ele nemivrand sa stea inauntru ?! POFTIM cumulativa ce penetreaza un blindat ala mai functioneaza ?! Sa nu ma intelegeti iar gresit da stiti ce efect are o cumulativa ?! Si cum de infanteristii erau IN transportoare si abia dupa aia s-au urcat sus pe ele, DAR stateau cocotati pe tancuri echipate cu ERA chiar daca erau si in deplasare ?! Pai cand exista armata Urss si erau soldati de prin toate sovietele in A-stan trupetii tot cotati pe transportoare erau si mergeau prin muntisau localitati deci risc mare de expunere la foc darnula un rpg ce ar fi lovit trasportoru si i-ar fi carbonizat pe toti inauntru chiar daca aparuse si atunci un “ERA de front” lazi de lemn plasate pe transportor si care erau destul debune pt ca dupa cumulativa perfora prima placa jetul/incarcatura cumulativa se “descarca”in lada da nu in transportor; apropo tot acolo au aparut acele SLAT care le au americanii si englezii acum pe ale lor.Tot ase si in Cecenia,si Georgia infanteristii sus pe transportoare dar pe tancuri rar si unu doi ca aveau tot asa ceva tancuri cu ERA .Nu cred ca ukrainenii ar face diferit de vechea deprindere sovieto/rusa.Cele bune.

  • Pentru ca asa a iesit scrierea. Ciorna am facut-o cat am fumat trei tigari. Am mai spus, puteam sa zic si ca pe ucrainieni i-a prins Muma Padurii cand udau senilele. Am vrut sa vad daca prinde subiectul.

  • Caporal Musat, inainte sa apuci sa il intrebi pe Resboiu si de ce a scris cu alb pe negru, cand standardul e de negru pe alb, iar el sa iti promita ca e doar o ciorna si in versiunea finala iti va face pe plac… Hai sa analizam o alta secventa, la fel de in amanunt cum ai analizat tu ciorna asta.

   Ia uite ce avem noi aici, special pentru disectie asa la acordul fin cum ne lasi tu de inteles ca te pricepi:

   “Rusia ar putea sufoca defensiva noastra, mai ale in adancime, datorita superioritatii totale in materie de rachete de croaziere si balistice, superioritatii aeriene cvasi-totale, mai ales daca poate folosi teritoriul Ucrainei, sau Trasnistria.
   Oricum se poate lupta destul de bine si in conditii de inferioritate neta aeriana, faza este sa nu fii total la cheremul aviatiei inamice, sa nu-i permiti, de exemplu, sa trimita elicopterele de atac si avioanele CAS fara escorta.”

   Haide CaporalMusat, ia-o p-asa la bani marunti.

  • Buna ziua, intentionam sa stau de-o parte si sa ma bucur ca este prins in poveste si B. 284Tc. dar as avea remuscari daca nu ti-as atrage atentia: de ce esti carcotas? Unde vezi tu ca scrie ca batalionul intreg este desfasurat acolo si ca la Galati nu mai sunt tancuri?

   Eu mai astept. Sa vad macar ciorna finalizata.

 • @Radu- marina ucraineana e una (din fericire e sub a noastra), fortele lor aeriene- alta.

  zici “Cu cateva Su-27 invechite si cu cateva zeci de Mig-29 la limita si nemodernizate ar trebui sa lupte cu cateva zeci de Mig-21 Lancer care ar avea o avionica superioara.”

  acum, daca 36 buc. su 27 sunt “cateva” si 80 de mig-uri 29 tot “cateva zeci”… ok, probabil numarul celor operationale e mai redus. dar noi oare cate lancere om mai avea operationale? 110, da :D. “cateva zeci” ale noastre is mai multe decat “cateva zeci” ale lor, la noi 1+1= 3 sau chiar 4 (daca e ordin). hai sa nu folosim standarde duble.

  nu zic sa fim defetisti, dar nici sa ne imbatam cu apa rece. in primul razbel mondial generalii nostri credeau ca vor ajunge cu baioneta pana la budapesta. s-au trezit dupa ce-au luat nemtii bucurestiul. inainte de al doilea, au fost ofiteri care au scris rapoarte ca daca intram peste sovietici, armata rosie va fugi.
  s-a vazut dupa aia.

  acum, citesc despre vm si la tine si la Tedy (care viseaza frumos, e adevarat, un pluton de lunetisti dotati cu arme cal 12,7 si cu atv-uri, per batalion vm, ar fi de vis). pai ucrainenii au la “vm”-ul lor mtlb-uri, noi cu mlvm-uri si tabc79.

  mai au mult pana sa ii ajunga pe-ai nostri la profesionalism (pe de alta parte citeam mai sus ca parasutistii lor sunt un fel de marinari de-ai nostri, ceea ce e 100% off ). doar ca pe bucovina si maramures e un singur batalion (vatra dornei) care nu e operational. in zona aia, ca sa tii tihuta si gutaiul iti trebuie forte serioase, mai ales ca ei pot manevra pe intervale si folosi brigazile aeropurtate.

  de acord ca e foarte greu de crezut ca ar lua orientalii, dar nici nu e necesar s-o faca, e suficient sa tina ocupate brigazile de vm. care ar trebui sa stea geana si pe harcov btw

  • Dragul meu xv, cat crezi ca ar cost cateva 12,7 antimaterial rifle si cateva atv-uri/batalion? Cred ca si un privat, mai instarit, si le-ar permite..

   • Tedy, stii cum e cu inzestrarea in Ro Army? se face dupa motto-ul “daca ar fi usor, oricine ar putea face” . ar trebui sa infiintam o unitate FOS specializata doar in inzestrarea Armatei pt ca tre oameni super antrenati si caliti psihic pt driblarea piedicilor puse de politicieni, DpA etc.

    in cursul anilor au fost o gramada de propuneri de modernizare (fara sa fie necesare fonduri semnificative), dar s-au lovit de un geam invizibil pana cand oamenii care le faceau si-au dat seama ca n-are rost sa fie masochisti sau don quixoti si au ales alte cariere mai putin frustrante.

    de-asta cand citesc articole a la Marius Zguranu cu propuneri sa ne dotam cu F 20, TR nush cat si altele asemenea, ma bufneste rasul.

    acum, sa nu-ntelegi ca nu se misca lucrurile prin anumite unitati (si la vm si la FOS si la bim s-au mai luat jucarii), dar intr-un ritm mult, mult prea incet. ungurii ne baga in buzunar la dotare si cred ca si sarbii, cu un buget mult mai mic.

  • Imi pare rau ca nu imi amintesc acum numarul, am citit ce discutau ei acu destul de multa vreme. Ce imi amintesc e ca am ramas surprins de numarul mic de care vorbeau, si cred ca era cu certitudine sub 36.
   Discutia era ceva de genul “pai noi avem atatea avioane” si altcineva a spus “da, dar capabile de zbor si lupta sunt doar atat” si acolo m-a surprins numarul mic. Nu imi amintesc exact, dar era sigur mai putin de 36 de Su-27.
   Si la Mig-29 nu cred ca stau mai bine, asa cum nici noi nu prea mai avem 110 Lancere.

   Cred ca per total au ceva mai multe avioane, dar doar putin mai multe. Dpdv al avionicii suntem peste ei, probabil si al calitatii pilotilor. Din cate stiu pilotii rusi pe Su-27 i-au batut destul de lejer pe ucrainienii cu Mig-29, in Etiopia. Cu un radar mai bun si cu rachete Derby (pe care sa zicem ca le-am lua imediat cand s-ar strica treaba) am avea sanse destul de apropiate. Chiar si in WVR nu am fi total descoperiti, ce ar avea ei la manevrabilitate s-ar compensa cat de cat cu ce avem noi la avionica (casca DASH)

   De aia am spus ca desi ar castiga la aviatie pana la urma, ar ramane mult prea slabiti pentru a putea sa asigure vreo mare branza de sprijin pentru trupele terestre.

   Cel putin asa vad eu lucrurile, eu fiind strateg amator desigur hehe.

   Iar rapoartele alea legat de WW 2 nu par sa fi fost total lipsite de realism, armata rosie chiar s-a predat masiv sau a luat-o la sanatoasa la inceput. Au fost 3 milioane de prizonieri parca, in primul an de razboi.
   Citeam acu ceva vreme si ce scria unul Solonin, un rus care scrie si el o versiune despre armata rosie si WW 2, ca si Suvorov. Si el se intreba cum aviatia sovietica, mult superioara numeric aviatiei romane (sigur, mai erau si nemtii, dar ei nu au avut prea multa aviatie aici la inceputul razboiului), nu a reusit sa asigure acoperirea aeriana in Basarabia si la Odessa.
   El spunea si ca aviatia rusa era superioara si calitativ fata de “aviatia parca scoasa dintr-un muzeu al aerului” a Romaniei (Iar-37, Potez, Savoia-Marcheti etc, dar nu a pomenit de IAR-80 care era totusi peste I-16 al rusilor, avionul care era inca cel mai raspandit la ei).

   Despre VM acum, in primul rand blindatele sunt folositare doar in anumite portiuni din terenul muntos, si mtlb e doar putin mai bun (ca protectie si capacitate de transport) fata de Mlvm (si inferior ca putere de foc fata de varianta cu turela de Mli a Mlvm).
   Atv-uri se pot rechizitiona lejer de la civili (doar e razboi) si dotarea cu arme cal 12,7 (si cu ceva mai multe AG-7 zic eu) nu ar ridica o mare problema zic eu, s-ar face destul de rapid cand ar incepe sa fumege si sa apara norii razboiului la orizont.
   La fel, se pot chema rezervistii de la VM, chiar daca nu sunt la nivelul profesionistilor tot sunt suficient de buni si pot constitui linia a doua, cunosc zona sau viata in astfel de conditii, se mai reinstruiesc cat stau in linia a doua.
   Intre timp pot sa duci acolo brigada de la Brasov, cu doua brigazi VM in Maramures si Bucovina si alte doua de rezervisti mai la sud (Bacau, Harghita etc) eu zic ca am domina zona.
   Chiar cu patrunderi spre Cernauti. Trupe aeropurtate serioase nu se pot parasuta in munti. Sau se pot, dar ma indoiesc ca rezultatele ar fi bune (una e sa aterizezi in munti si paduri si alta pe un camp), poti cel mult sa parasutezi subunitati si parasutisti foarte experimentati, dar dat fiind numarul lor mic (si nu cred nici ca ar fi mai pregatiti pentru lupta in munti comprativ cu Vm-istii nostri sau chiar parasutistii nostri) nu ar putea inclina balanta.
   Sa nu uitam nici de brigada FOS de la Targu-Mures

   Unitatile noastre ar fi mai bune dpdv profesional si ar fi echipate foarte OK pentru lupta in munti, ar avea o mobilitate si putere de foc corespunzatoare si eu cred ca ar tine sub amenintare zona de munte a Ucrainei, inclusiv orasul Cernauti, si ar domina si Carpatii Orientali tinand deschise trecatorile pentru trecerea de trupe din Ardeal spre Moldova, pe tot flancul Carpatilor Orientali.

   Asta i-ar face pe ucrainieni sa tina o gramada de forte indreptate spre flancul asta, si ar fi prinsi intre Carpati si Siret, si apoi Siret si Prut (care nu se pot trece asa de usor chiar daca au vaduri sau poduri ici colo, plus ar ramane cu “pungi de rezistenta” peste tot (mai ales in orasele mari).
   Unele zone pot fi minate deasemenea pe unele culoare de trecere, blocand coloanele inamice si expunandu-le la focurile Larom-urilor sau artileriei

   Geografia ne ajuta pe noi aici, la fel si trupele mai bune pentru lupta in astfel de conditii in munti. Pentru ca va fi foarte important sa controlezi muntii si toate caile de acces in si dinspre munti.
   Vezi razboiul din Vietnam, unde americanii (mult mai buni si mai echipati decat ar fi ucrainienii, comparand situatia virtuala de care vorbim noi acum) nu au putut domina zonele de jungla si munte pe unde au curs continuu oameni si arme dintr-o parte in alta. Mai mult, cei care au dominat mai mult noaptea au fost vietnamezii (pentru ca stiau zonele si pentru ca erau obisnuiti cu viata de acolo).
   Americanii au incercat sa compenseze cu tehnologie (senzori, avn-uri, arme chimice precum agentul portocaliu) plus ca raportul la aviatie era parca ceva de genul 300 avioane nord-vietnameze vs 2000 de avioane americane

   Asa ca eu cred ca chiar si aici stam cel putin la fel de bine, probabil chiar mai bine fata de ucrainieni, care nu au un asemenea avantaj tehnologic fata de noi.
   O sa lucreze IOR zi lumina si o sa faca avn-uri pentru toata lumea, se doteaza oamenii inclusiv cu Atv-uri sau pusti cal 12,5 cum zicea Niko, daca chiar va fi cazul, se baga tare si la productia de AG-7, lovituri termobarice etc. Una din aia, chiar daca nu ar distruge un tanc i-ar distruge macar senzorii, antenele, armura reactiva si l-ar lasa “in pielea goala” si cel putin partial orb si surd.
   Nu stiu ce efect ar avea asupra echipajului, daca socul (sau absorbirea oxigenului) nu i-ar afecta grav si pe cei dinauntru, fara a distruge tancul. Sigur, e posibil ca si ucrainienii sa aiba asemenea arme (rusii au sigur)

   Eu unul vad asa lucrurile, daca ucrainienii ar ataca, ar realiza cel mult o patrundere in Moldova, venind prin Suceava-Botosani pana spre sudul Moldovei si profitand de superioritatea numerica in principal dar si calitativa pe alocuri.
   Ar ocoli Iasiul, poate chiar Neamtul, Suceava si Botosaniul, Vasluiul si in mod cert Galatiul si Braila (sigur s-ar da lupte la Bacau cred) si s-ar trezi apoi cu un cotraatac spre Cernauti si cu flancul Carpatilor Orientali descoperit.

   Ar urma apoi luarea Insulei Serpilor si atacul naval al nostru asupra Odessei care ar urma sa fie blocata. Dpdv al aviatiei, lucrurile ar fi destul de apropiate, cu un usor avantaj de partea lor, insuficient insa pentru a face diferenta

   S-ar trezi cu atacuri din flanc si cu unitatile cele mai avansate blocate undeva pe linia FNG cel mult, plus cu o gramada de pungi de rezistenta ramase in urma.

   Nu vad cum ar putea reusi mai mult, si ar urma apoi o retragere precipitata si cu multe pierderi pentru ei.
   Parerea mea e ca orice strateg ucrainian cat de cat rezonabil ar intelege ca un astfel de razboi ar fi fara rost pentru ca nu il pot castiga si ar suferi pierderi semnificative fara a obtine nimic, ba chiar le-ar fi greu sa-i scoata pe ai nostri din nordul Bucovinei sau Maramuresului actualmente ucrainiene (zone de munte), plus ca ar putea ramane fara flota (poate doar cu ceva nave retrase la Sevastopol) si cu portul Odessa devastat partial.
   Sigur, si noi am suferi pierderi destul de mari, dar status-quo se va pastra iar victoria morala sa zic asa ne-ar apartine mai degraba noua (pentru ca am respins un agresor mai mare). Ar fi ceea ce se numeste “pat” la sah

   Iar daca noi ar trebui sa stam geana pe Harcov cred ca si ei ar trebui sa aiba grija si mai mare in zonele din Crimeea si granita cu Rusia unde etnicii rusi ar putea profita de ocazie sa ceara protectia “Mamei Rusia” (chiar daca noi am ajunge prea putin sa atacam pe acolo cumva) si sa se rupa de Ucraina, sau chiar in zona Lvov (fost teritoriu al Poloniei).

   Sigur, noi vb discutii acum, habar n-am cum ar putea evolua razboiul asta SF hehe

   • “O sa lucreze IOR zi lumina si o sa faca avn-uri pentru toata lumea, se doteaza oamenii inclusiv cu Atv-uri sau pusti cal 12,5 cum zicea Niko, daca chiar va fi cazul, se baga tare si la productia de AG-7, lovituri termobarice etc. Una din aia, chiar daca nu ar distruge un tanc i-ar distruge macar senzorii, antenele, armura reactiva si l-ar lasa “in pielea goala” si cel putin partial orb si surd.”

    Julianos, davai PSL! Idi siuda!

    Coane Radu, la prima intalnire berea o dau eu 😀

    • Hehe, ma multumesc doar cu Stejar negru 😀

     Multumesc oricum, discutiile astea sunt agreabile si mai pierdem si noi vremea asa. Macar aici mai facem scenarii si ne dotam si noi armata cu una alta, ca in realitate lasa cam mult de dorit

   • Radule, referitor la vm… care varianta mlvm cu turela de mli? aia de la expomil? o fi ajuns si in unitati, tu ce zici?

    azi is io mai cinic, totusi tu stii ca s-a dat un ordin ca vm-ul sa nu mai poarte ciorapii albi??? de catre un “ofiter”. il deranja la retina probabil. sau se faceau economii imense…

    despre asta vorbim.

    mie imi place ca esti optimist, as vrea sa mai am si eu idealismul asta.

    • Pt. Radu (et al.)
     Mi-a plăcut mult cum exprimi problema, cu atât mai mult cu cât am tot repetat și eu (și aici și pi alti spații cari iesti) că nu mi-ar tremura gacii la gândul celor câteva Su-27 de pe vremea când Gorbachev încă avea planuri mărețe pt URSS(câte să fie gata de zbor, să nu zic gata de luptă). Din cele 36 vehiculate, am certitudinea că 10-11 sunt de nefolosit (o parte sunt aproape în starea MiG-urilor 29 ale noastre), iar încă o parte nu sunt în stare de a fi uzate în scurt timp, ceea ce înseamnă foarte puține – dacă ai în vedere ce teritoriu au de apărat/acoperit (nu pot fi ușor concentrate pe 1 bază de ex).
     Apoi ar fi electronica LanceR, care aduce un enorm avantaj vechiului vector. Marius Fenchea și alții îmi tot dădeau manevrabilitatea aparatelor mai noi ca argument suprem, dar în experiența mea niciun agregat nu reușește să fie mai agil decât privirea pilotului… casca aceea chiar e atât de valoroasă! Nici nu are sens să argumentez că nu poate fi comparată, corect, cu cea de pe 29.
     Apropos de Fulcrum, din cele 80 vehiculate a fi în inventar, doar puțin peste jumătate(nu sunt sigur aici) ar fi operaționale și zburabile în răzbel.

     Că au trupe competente, au, dar cel mai vulnerabil loc pt noi este nordul Moldovei. Sigur că pot intra în MM, dar nu ajung dincolo de Dej în S (Cluj? hahaha îi papă sfinții până la Cluj) și limita jud SJ în W… Aici nu mă bazez doar pe VM, chiar și mecanizata de la Dej și artileriștii sălăjeni cred că ar face victime foarte multe. În plus, nu îmi dau seama cum ar putea să ducă operațiuni ofensive blindate pe acest front.

     Rămân N Moldovei (bun loc ai găsit oricum, Iuliane), Jos spre Dunăre (acolo rămân pe veci până la învierea de apoi), respectiv prin R Moldova (ar complica situația politico-diplomatică). Deci cel mai periculos sector e acolo în NNE.

     Fabulație ca fabulație, dar zona aceea e singura care îmi mănâncă gândul de câțivaani încoace – în mod real vb.

    • Ei, macar un strop de optimism sa mai avem hehe. Speranta moare ultima. Oricum, e bine sa nu fim nici exagerat de visatori cand e vorba de chestii serioase, de acord.
     Dotarea si pregatirea trebuie sa fie cat mai buna si adusa permanent la cele mai bune niveluri (iar acum cel putin dotarea e mediocra, nu slaba, dar nici foarte buna)

     Turela aia nu s-a introdus din cate stiu, dar cum se fabrica la noi cred, la o adica s-ar putea introduce destul de repede, in cazul scenariului asta teoretic de care discutam noi

     Despre ciorapii albi, am auzit tot felul de chestii si povesti de ce s-au schimbat, sau de ce erau purtati (contra viperelor cica hehe)
     Oricum am vazut ca se mai poarta pe ici pe colo, si nu doar la parade militare.
     Din ce am auzit si eu, s-a scos treaba cu purtatul peste bocanc pentru ca nu dadea prea bine vara, era un element care te cam dadea de gol, degeaba aveai uniforma de camuflaj sau iti puneai tot felul de craci si crengute pe tine, daca se uita sniperu inamic si vedea ceva alb (culoare care cam sare in ochi) in padure, in mijlocu verii, isi dadea seama ca e ceva suspect. De aia s-au introdus si gradele de culoare neagra si s-au scos cele argintii sau aurii (nu stiu daca peste tot, cel putin la VM asa e din cate stiu, si ei au fost primii care au facut asta).
     Din cate stiu, nemtii inca din WW 2 (ma rog, niste smecheri din SS, aia care luptau pe front nu cretinii din lagare) au cerut expres sa se renunte la purtatul culorilor mai vizibile (trupele SS de pe front introduc parca primele din lume la acea data camuflajul “mozaic”), la gradele metalice cu tot felul de tinte sclipitoare (sau sa se poarte gradul acoperit), sau la purtatul medaliilor la vedere in timpul luptei, desi aveau poate o semnificatie eroica etc.
     Toate astea pentru a nu atrage imediat focul inamicului, in special al lunetistilor.
     Altii mai tarziu (si la noi, dupa 1990 si cred ca tot cu VM-istii ca pionieri, dupa ceva schimburi de experienta) au mers si mai departe incat isi vopseau si fata in culori de camuflaj, aici tot razboiul din Vietnam a fost un exemplu, si unitatile speciale americane dar si vietnamezii mai ales fiind asi in domeniu asta al mascarii

     Plus de asta noul model de bocanc e mai inalt si nu prea se mai poate da ciorapu peste, ca la cel vechi.

     Oricum sper sa se poarte asa in continuare, macar la festivitati si parade militare, alaturi de bereta verde e simbolul VM-istilor

     • Flogger- cam asa ziceam si noi (ofensiva ucraineana in n moldovei, mm etc). diferentele de opinie erau legate in special de superioritatea aeriana pe care niko de ex zicea ca n-ar avea-o ucrainenii.

      Radu- nu se poarta impotriva viperelor, asta e folclor. inca se mai poarta pt ca a fost un General care nu a respectat ordinul (si a zburat btw). doar ca nu puteau sa-i zboare pe toti care ii purtau :D. nu mai suntem in anii ’50 sa poata sa desfiinteze vm-ul, totusi.

      problema nu era sa-i porti in misiune, ci la ceremonii. iar in misiune… sunt unitati fos in lume care au purtat adidasi albi. nu iti compromit mascarea, e basm, nu umbli cu picioarele pe la 1,80 m prin aer. si btw exista si ciorapi kaki, nu asta era problema.

      gradele de “camuflaj” sunt altceva, alea sunt pe umeri. deci sa nu amestecam lucrurile, n-au legatura gradele de camuflaj (o masura buna) cu ciorapii albi.

      se poate da ciorapul peste orice bocanc.

      • Da, de aia am spus ca sper sa ramana si sa fie purtati asa la toate ceremoniile la care participa VM, in materialele de prezentare etc, e unul din simbolurile lor. Stiu si ca VM-istii nu prea sunt “inghititi” uneori de celelate “arme” pentru statutul si istoria lor aparte. Uneori cred ca nu sunt prea “inghititi” nici de unii de prin alte armate, si nu e vorba doar de rusi (sovieticii chiar au insistat sa fie desfiintati).

       Nu stiu exact despre ce general e vorba, pot banui insa. Din pacate cred ca la SMG e o colcaiala de diversi, unii pusi (sau schimbati) chiar de politicieni, cu tot felul de relatii si bisericute intre ei si mai rar sunt oameni cu coloana mai dreapta. Daca mai pui la asta si invidia unora de care vorbeam mai sus, atat fata de arma cat poate si fata de generalul in cauza, care era din alt aluat

       In misiuni insa, eu cred totusi ca e o idee buna sa nu fie purtati peste bocanc. Cei albi ma refer

   • @Radu

    Uauu..
    Esti foarte optimist. Romanii, cu o tehnologie de acum 2000 de ani au cucerit muntii nostri.
    Hai sa depasim etapa legendelor gen codru frate cu romanu” rau”, ramu”..

    Vezi, poate de asta nici nu mai cumparam tehnica performanta, codru, rau si ramu compenseaza orice avantaj al inamicului..

    Mai frate, oamenii aia au mii de tancuri.. Noi vreo 50, din care nu stiu cate mai sunt operationale.
    Si daca ei raman fara aviatie suntem in plop.

    Sunt curios, tu ai facut armata? Ai fost in MM? Nu sunt jungle pe acolo..

    • e un fel de “jungla” dar mai la sud-est, in calimani, pe “drumul mariei tereza” , la cateva ore de Grotele Luanei- unde erau niste chestii pana au distrus muntele

    • Moama ce tare ma ia asta. Noroc ca n-am probleme cu inima, ca aveam palpitatii acum hehe

     Inchipuie-ti ca am facut-o, si chiar am umblat ceva si prin munti (si paduri). Crede-ma, nu prea poti sa te misti pe acolo cu tancurile. Ori daca tu crezi asta nu te mai inspira din jocuri de strategie pe calculator si revin-o la realitate. Iar pentru tancuri iti trebuie un lant logistic deosebit, iti trebuie genisti sa curete terenul si sa asigure trecerea peste obstacole (rauri, teren accidentat, campuri de mine etc), iti trebuie acoperire aeriana, unitati de reparatii, combustibil etc.
     Si crede-ma ca razboiul de genul celui purtat de armata rosie in WW 2 e greu sa mai fie dus astazi, cu atat mai mult de catre ucrainieni care sunt doar inca odata mai numerosi decat noi si cu o economie chiar mai varza.

     Trage aer in piept, bea o gura de apa sa te linistesti si reciteste cu atentie ce s-a scris (inclusiv despre necesitatea unei dotari mai bune).

     P.S. apropo de romani, de ce crezi ca le-au trebuit un an de zile sa ajunga de la Drobeta la Sarmizegetusa, desi e un drum pe care il faci poate intr-o saptamana?
     Iar romanii aveau superioritate numerica si erau cea mai tare armata a vremii (si la modul absolut intr-un top general probabil cea mai tare din lume per total, exceptand cele de azi cu arme nucleare)
     Mai mult, dacii au executat un contraatac si o manevra de invaluire care era sa-i prinda in “ofsaid” pe romani, de a trebuit Traian sa se retraga cu o parte din armata in Moesia, si au avut noroc ca nu a inghetat Dunarea si au putut sa foloseasca niste corabii sa se deplaseze mai repede.

     Iar astazi nu e neaparat nevoie sa te bati cu sabia 5 minute cu dusmanul, pana sa apuci sa-i tai capu, si apoi sa treci la urmatorul, sunt chestii mai usoare care te ajuta sa scapi definitiv de inamic. Pastrand comparatia, nici Romania de azi nu mai e Dacia de atunci, dar in nici un caz Ucraina nu se poate compara cu imperiul roman de atunci

     Iar daca tu crezi ca relieful si vremea nu afecteaza manevrele militare, fara suparare, lasa jocurile de calculator si citeste ceva despre razboaie reale si in ce conditii s-au purtat. Dupa aia fa o plimbare de cateva zile si nopti pe munte sau cu masina pe drumurile desfundate ale Patriei, da-i o tura si pe un camp si dormi pe acolo in frig incercand sa schimbi o bujie sau sa repari o frana.
     Sa si ploua si sa bata vantul eventual, si sa astepti dupa masina de la service fara sa stii ca a avut un accident si nu mai vine, tre sa astepti alta. Mai vorbim apoi, nu te mai intreb cum ar fi sa fi si stresat, sa trebuiasca sa stai treaz noaptea sa faci de garda si sa mai si traga unii in tine cu tot felul de chestii cu intentia clara sa te omoare.
     Iar tu sa fii un soldat in termen oarecare, ce nu cunoste zona, are o instructie de baza si moralul e la limita

     • Ce-mi place mie de tine.As vrea sa fii femeie,nemaritata,frumoasa si sa stii sa gatesti macar cartofi prajiti. 😀

     • Ce bine ca noi nu avem tancuri.. ca altfel aveam si noi nevoie de lant de ala de care zici ca e necesar daca ai tancuri, vezi, noi cu raul el cu tancul..
      E super tare treaba, cam la fel cred ca gandesc si aia care iau deciziile privind inzestrarea, de aia am distrus noi industria, sa nu mai avem batai de cap cu lantul.., de aia nu avem tancuri, e mai simplu prin munti si vai cu cortul..
      Am facut si eu armata si stiu cum e sa fii ud pana la piele si nedormit de vreo 24 de ore si sa faci 30 de km pe noapte samd.. Stiu cam ce nivel de dotare este pe acolo..
      Mi se pare ca tu vorbesti din jocuri de pe calculator cand crezi ca daca ai 50 de tancuri ai putea face fata unei armate serioase..
      Varza, nevarza, industria lor militara chiar produce chestii ..
      Iar cu tancul nu vin ei prin munti, stai linistit.. Au mai venit odata si in 1944, poate isi mai aduc aminte pe unde au luat-o, ca au trecut prin noi ca prin branza si atunci, si la Stalingrad si prin propria noastra tara plina de munti, rauri si ramuri si cu acelasi nivel de dotare si mentalitate ca si acum..
      Relieful nostru si vremea nu sunt cele din Rusia, Afganistan sau Vietnam sa influenteze dramatic vreo campanie militara, nu a influentat-o niciodata in istoria noastra..
      Ideea cu Imperiul Roman era ca muntii nostri sunt destul de deschisi pentru a permite relativ usor o penetrare in interiorul Podisului Transilvaniei, nu ca romanii ar fi ucrainienii de azi..
      Hai sa mai lasam visele si sa coboram cu picioarele pe pamant, din pacate nu suntem noi cei mai destepti si nici ei cei mai prosti..
      Mai bine am deveni realisti, mai putin optimisti si , poate, am avea rezultate mai bune in toate domeniile..

      • Buuun,filmul a mai rulat.In acel amuzant joc de razbel de demult.Lasati muntii in pace,sa se mai hodineasca dupa mii de ani de razboi.Armata ucraineana actuala nu trece de Botosani sau de Galati.Cel putin nu trece daca vrea sa traiasca.
       E o chestie cu armatele de demult,precum cele din razboiul mondial sau cele din razboiul rece.Sunt mari.Asta are multe parti proaste,dar printre avantaje e si cel ca o astfel de armata poate sa cucereasca un oras.Sau daca nu vrea,are forte sa-l ocoleasca, izoleze si sa continue inaintarea.
       Acuma ia vedeti domniile vostre cate orase sunt la Tara Moldovei.

       Apropos,nus care zicea inaintare pe la Galati spre Bucarest city.Suna kinky,dar sa ataci din Bugeac e ideea cea mai amuzanta a intregului scenariu.Armata romana ar bate prin manevre pe linii interioare gasca rivala cam intr-o saptamana-10 zile.Asta pt. ca in Bugeac trebuie facuta o concentrare.Care e vizibila de la o posta.Adica nicevo surprize.Sa trimiti in zona aia macar un ponton si deja se aprind beculete.Iar sa aduni 4-5 brigazi dincolo de Nistru si sa le pui sa defileze pana la Prut in 2 nopti e cam mult pana si pt. maskirovka ruseasca.Plus ca ajung gata obositi.

       Bre,chill out,vorba ucraineanului.Nu suntem in nici un pericol.

      • Prietene, in primul rand cred ca toata lumea (inclusiv eu) care a scris a fost de acord ca ne trebuie o dotare mai buna. Asta e clar si nu a negat nimeni ca la anumite capitole ucrainienii sunt peste noi.
       Ce s-a spus e ca deocamdata nu sunt atat de mult peste incat sa castige fara probleme un astfel de razboi.

       Cat despre relieful si vremea noastra, o sa-ti mai dau un exemplu, din al doilea razboi mondial.
       Stii desigur ca regele Mihai a fost decorat de Stalin cu ordinul Victoria, cea mai mare decoratie posibila si una din cele mai rare din lume. Dintre rusi au primit-o cativa maresali doar (si Stalin) iar dintre straini vreo 4-5, Mihai, Tito, Eisenhower (care a condus debarcarea din Normandia si trupele anglo-americane din Europa), Montgomery parca, care la invins pe Rommel in Africa si era adjunctul lui Eisenhower

       Regele Mihai a primit-o cica pentru ca a scurtat al doilea razboi mondial cu sase luni. adica rusii cam atat au considerat ei ca au nevoie sa treaca de Romania (plus cu ce i-am mai ajutat noi in Ungaria si Cehoslovacia sau Austria)

       Ori atunci armata romana (si ce mai era din cea germana ramasa aici) ocupa exact pozitiile de care se vorbeste aici, linia FNG si Carpatii. Mai mult, inainte trupele germano-romane au invins ofensiva Frontului 2 ucrainian al armatei rosii in prima ofensiva Iasi-Chisinau. Nemtii au fost cu tancurile atunci (desi aveam si noi cateva) si noi mai mult cu infanteria.
       Raportul de forte ar fi cam acelasi cu cel din scenariul de aici insa. Si asta in zona Iasiului, nu vorbesc de munti sau alte zone mai grele
       Ori daca armata rosie din WW 2 a considerat ca are nevoie de luni de zile sa treaca de Romania, la diferenta uriasa de forte care exista atunci intre noi si URSS (vezi numai numarul de tancuri si ce logistica aveau in spate, plus numarul de avioane fata de ce aveam noi), cum crezi tu ca s-ar descurca Ucraina singura, azi, la diferentele mult mai mici dintre armatele si economiile noastre?

       • Dragul meu, nu de noi trebuiau sa treaca rusii, ei trebuiau sa treca de nemti.., o foarte mare diferenta intre noi si nemti, atat la nivelul dotarii, cat si la nivelul pregatirii militare si a constiintei cu care nemtii isi faceau datoria in lupta..
        Nimeni nu stie cat timp ar fi fost necesar pentru a trece de Romania, cele 6 luni preconizate sunt pur speculative..
        Si Italia a avut un relief destul de dificil, iar americanii au trecut totusi prin el si era aparat de trupele germane, nu pe conditiile de relief ar trebui sa ne bazam noi..

        • Domnule draga, la data la care vorbim (23 august) nemtii isi retrasesera cateva din cele mai bune divizii din Romania, inclusiv cele de blindate (Gross Deutschland). Ceea ce ramasese in Romania era evident sub nivelul armatei romane
         Armata germana din Romania a fost invitata sa paraseasca tara in 3 zile, iar la momentul la care a refuzat si a incercat sa preia controlul in Romania (cum a facut si in Ungaria inainte) a fost practic invinsa de armata romana. Rusii au participat prea putin la luptele astea. Eu nu spun ca am facut bine, in mod cert cred ca maresalul Antonescu ar fi rezolvat mai bine situatia daca pastra puterea, pentru ca rusii ar fi acceptat cel putin la acea data si in acea situatie conditii de pace mai favorabile pentru noi.

         Doar ti-am descris raportul de forte sa vezi cine conta mai mult la acea data ca forta principala in Romania (nu ca nu contau si nemtii, dar nu mai erau ei vioara intai ca forta militara). Daca nu ma insel armata romana avea la acea data in jur de un milion de soldati

         Asa ca Stalin (care nu poate fi banuit totusi ca fiind idiot sau marinimos) a stiut de ce i-a dat ditamai ordinul Pobeda lui Mihai.

         Sa spui ca relieful nu conteaza e o prostie, fara suparare. La fel ca si faza ca romanii au intrat usor in podisul Transilvaniei, cand de fapt le-a trebuit un an sa faca un drum de o saptamana pana la Sarmizegetusa.
         Cat despre Italia, ai auzit de Monte Cassino? Ti se pare ca au trecut asa usor pe acolo? Au trecut cumva aliatii de Alpi?
         Iar aliatii chiar aveau aviatie de bombardament fata de rusi.
         In cazul nostru ucrainienii pot cel mult sa obtina la un moment dat o superioritate aeriana minima, insuficienta pentru a face diferenta

         • De acord, Stalin nu a fost un prost, asta e cert, insa luarea a 175.000 de prizonieri romani din armata care tocmai intorsese armele dupa 23 august se potriveste perfect cu gestul de a acorda medalia regelui. Istoria este uneori foarte cinica..
          Armata germana din Romania nu era pregatita sa lupte impotriva armatei romane, era pregatita sa lupte impotriva armatei sovietice care venea dinspre est, nu impotriva unei armate din interior..
          Asa se explica colapsul defensivei germane care nu era orientata impotriva aliatului roman ci a inamicului sovietic..
          Insa sa spui ca armata germana din Romania era sub nivelul armatei romane, pentru ca nu a facut fata unei disolutii a apararii si a incercat sa se replieze, este o inadvertenta, cel putin..

          Relieful si clima conteaza, bineinteles, dar ale noastre nu conteaza dramatic, nu avem spatiile vaste si clima Rusiei, sau inaltimile Afganistanului.

          Un an acum 2000 de ani nu este un spatiu de timp atat de lung, e chiar unul relativ scurt.

          In Italia aliatii au trecut Apeninii, au depasit linia Gustav, au cucerit si Monte Cassino, chiar daca au luptat patru luni intr-o zona extrem de accidentata si foarte greu de starbatut, aparata de unitati de elita ale armatei germane..

          Nu era necesar sa treaca prin Alpi, aveau rute mai accesibile spre Germania.., dar Hanibal a trecut Alpii..

          • Valeu, cand incerci sa demonstrezi ceva si te chinui si incalcesti lucrurile o sa-ti iasa doar o aiureala. Cum adica armata germana era pregatita sa lupte doar cu rusii, nu si cu romanii, daca era nevoie? E ca si cum ai spune ca Real Madrid e pregatit sa joace doar acasa cu FC Barcelona, nu poate sa joace si in deplasare cu Bayern Munchen. Este o prostie
           Armata germana a avut 3 zile sa paraseasca Romania, deci a avut timp sa se regrupeze si sa incerce sa invinga armata romana. Ceea ce nu a reusit.
           Cum deduci tu de aici ca era mai capabila nu imi dau seama.
           Da, inainte, cu diviziile alea de blindate, da, dar alea au fost retrase in Polonia prin iunie sau iulie parca.
           Fara alea, nu a facut fata.

           Rusii trebuiau sa treaca de FNG, sa ocupe Bucurestiul si sa treaca de Carpati. Pentru asta au considerat ca ar avea nevoie de vreo sase luni.
           Compara acum mastodontul care era atunci armata rosie cu ce ar putea aduce acum cea ucrainiana, nici nu se poate face o astfel de comparatie.

           Comparatia cu Monte Cassino iarasi e buna, cam aia trebuiau sa faca si rusii aici, sau ucrainienii in scenariul asta.
           Sa treaca de un mare obstacol natural unde s-a confrunta cu unitati de elita.
           Clima de la noi nu e asa de aspra precum in Siberia, nici inaltimile mai mari decat in Afganistan.
           Insa clima montana e aspra si traseele usor de aparat, padurea camufleaza multe, sunt greu de observat toate vaile si culmile, iar aici cei mai adaptati si pregatiti fac legea. Iar aia am fi noi zic eu
           Vezi doar bataliile de la Oituz, cat s-au chinuit trupele alpine austriece sa treaca pe acolo si au fost respinse de fiecare data.
           Sau vezi cum au capturat niste munti vanatorii nostri de munte in WW 2 (din Crimeea si Caucaz pana in Javorina in Cehia).

           Hanibal a trecut Alpii prin surprindere, nu era nimeni sa-i bareze calea. Vezi ce a patit frate su (care avea o armata si mai mare) cand a incercat si el dar romanii au prins de veste si l-au asteptat la cotitura.
           Cred ca tu nu prea realizezi despre ce impact poate avea geografia (mai ales) sau vremea uneori

          • Pai cum naiba erau nemtii pregatiti sa lupte cu romanii cand erau aliati si erau in acelasi dispozitiv pe tot teritoriul tarii.
           Prostia lor ca nu au stiut ca noi suntem tradatori, de acord, dar totusi 3 zile in care trebuiau sa se pregateasca, ma scuzi.. E total absurd..

          • Unitatile de elita de la noi, peste care trebuiau sa treaca rusii, care erau, ai nostri sau nemtii? Parca nemtii nu mai erau de elita..
           Cum adica nu erau mai capabile unitatile germane decat dele romane? Chiar nu inteleg cum poti sa sustii asemenea lucruri.
           Poate noi am cucerit Europa si am luptat cu cele mai mari puteri aliate impotriva noastra..

          • Hanibal nu a trecut Alpii fara nici o rezistenta. A luptat cu triburile din Alpi si au fost chiar lupte extrem de dure, atat la urcare, cat si la coborarea spre Italia..

        • Nu doar marina fluviala, ci si marina propriuzisa ar fi ceva mai buna. Mai ales ca, dat fiind scenariul asta SF, s-ar pune repede pe picioare si Delfinul cand ar incepe sa apara semnele de razboi. Pentru ca un astfel de razboi ar necesita o pregatire inainte, la cum stau ambele armate

         Stam mai bine si la unitati capabile sa lupte in munti, avem 2 brigazi de VM, brigada de forte speciale, brigada humint.

         Cu alte cuvinte am domina flancurile, adica Delta Dunarii si Marea Neagra intr-o parte si Carpatii pe partea celalata.

         Ucrainienii ar trebui sa treaca de orasele din Moldova, ar fi prinsi intre Siret si Carpati sau intre Siret si Prut (deci ar avea nevoie de logistica pentru a trece dintr-o parte in alta la nevoie si ar trebui sa tina multe trupe inspre lantul Carpatilor Orientali pentru a se proteja de atacuri din flanc venite dinspre Transilvania si pentru a-si proteja liniile logistice.

         Ar avea in plus probabil niste probleme in zona lor montana, cu patrunderi ale noastre spre Cernauti, si cu atacuri navale asupra Odessei (inclusiv raiduri ale fortelor speciale, sabotaje etc) in timp ce unitatile lor cele mai avansate ar fi blocate undeva pe fosta linie FNG. Plus de asta in toata Moldova ar fi plin de “pungi de rezistenta” si zone care nu ar fi controlate de ei. Ma indoiesc ca ucrainienii sunt atat de buni la lupte urbane, aici macar avem cat de cat ceva experienta

         De asta am spus ca cel mai probabil razboiul asta s-ar termina printr-un “pat” ca la sah.

         In plus, avem ceva experienta si putem profita si de ce am vazut la altii, exemplele fiind razboiul din Cecenia si cel din Liban (Hezbollah vs Israel).
         Asta ca si exemple de cum sa lupti cu blindatele inamice.

         Cateva modele de drone se pot face (si se fac) la noi, poti sa le folosesti foarte bine noaptea (nici nu cred ca poti sa le prinzi usor pe radar) si o sa stii cam orice face inamicul, ai soldati si tehnica dotata cu aparatura de vedere pe timp de noapte, ai o gramada de zone in care poti face ambuscade etc.

         Mai mult, pe langa lovitura de AG-7 termobarica a mai aparut ceva si mai tare
         http://www.janes.com/products/janes/defence-security-report.aspx?id=1065927809

         Dupa cum am spus, chiar daca nu distrugi un tanc, macar ii distrugi blindajul reactiv, aparatele de vedere, antenele radio etc. Ba chiar e posibil sa se aprinda si motorul sau rezervoarele de combustibil exterioare.
         Imi amintesc cum irakienii au dat foc unui MLI britanic in Irak folosind sticle incendiare, o lovitura din asta poate fi si mai eficienta

         Chiar daca sa zicem ca in camp deschis si pe timp de zi ucrainienii ar avea avantaj, pe timp de noapte si in zone cu teren mai accidentat noi am fi cei care am avea avantajul.

         Chiar si pe timp de zi, blochezi coloana inamica cu un camp de mine, tragi niste salve cu Laromurile la momentul ala si faci totul tandari, apoi alea au plecat. Nici nu iti trebuie foarte multe mine, doar coordonare cat mai buna. Dupa ce dai de cateva mine oricum te opresti sa cercetezi terenul, sa faci culoare prin campul de mine etc. La momentul ala ai tras cateva salve si ai facut terci coloana inamica.

         Poti sa faci campuri succesive de mine sprijinite de artileria grea, in functie de teren. Cum inamicul nu ar avea superioritate aeriana suficienta, se poate actiona si asa

         Asta nu inseamna ca nu trebuie sa ne modernizam si sa ne dotam la un nivel corespunzator, cred ca toata lumea e constienta ca suntem cam ramasi in urma la mai toate capitolele.
         Ce vorbim noi aici e “entertainment”, semi-fantezii ca sa ne ocupam timpul

         • Experienta in razboiul urban au cecenii, poate irakienii in acest moment, americanii. Singura noastra experienta de lupta urbana este data de revolutie, iar acolo, fara suparare, a fost un dezastru total. Sa pretinzi ca avem experienta de lupta urbana, fara suparare, este o mare naivitate.
          Daca ar incepe azi razboiul, cele doua fregate ar fi dezarmate, deci imposibil de folosit, submarinul ar fi anchilozat, cu un echipaj neinstruit, asta deca ai face rost de baterii de la rusi, iar de capacitatea asa zisei fregate Marasesti de a bloca porturile ucrainiene, da-mi voie sa ma indoiesc pana la pamant si inapoi. De ce crezi ca stam chiar atat de bine la lupta in munti, iar ei stau atat de prost la capitolul asta, oare ei nu au munti? Cine poate evalua exact nivelul lor de pregatire in lupta din munti?
          Patrunderi ale noastre la Cernauti? Atac in zona Odesei? Pline de pungi de rezistenta? Oare cu ce am putea face toate astea? Repet, avem 50 de tancuri cat de cat de doamne ajuta, din care nu toate sunt gata de lupta.
          Cate lovituri termobarice au fost comandate de armata romana? Ce efect are o lovitura termobarica asupra blindajului unui tanc?
          Tu crezi ca ucrainienii ar ataca fara o cercetare prealabila, sa intre cu tancurile in campurile noastre de mine?
          Nu e foarte bine sa iti subestimezi adversarul, nici sa te supraestimezi pe tine insuti.. E reteta spre esec..
          Crezi ca aia vin cu tancurile spre tine, fara sa stie ca in fata este o baterie Larom, ca raman blocati in campul tau de mine si ca stau sa fie distrusi de Laromuri?
          Ma indoiesc amarnic.
          Vor cerceta zona inainte, vor demina sectoarele de trecere, vor ataca Laromurile tale de la o distanta mai mare cu artileria lor sau cu aviatia, apoi vor veni peste tine in raport de 3 la 1 cel putin dupa ce in prealabil te vor lovi cu artileria ca “sa te pregateasca moral” si te vor satura cu tehnica..

          • Chiar si cea din 1989 conteaza, poti invata si din greseli. Plus ce s-a mai invatat si chiar exersat pe alocuri in colaborarea cu altii mai experimentati, de ceva ani incoace.
           E oricum mai mult decat are armata ucrainiana, formata aproape exclusiv din recruti si fara nicio astfel de experienta

           Un razboi nu poate incepe azi, e nevoie de pregatire. Altfel o dam direct in SF.
           Marina lor e mai slaba decat a noastra. Nu mult mai slaba, dar mai slaba. Delfinului nu ii trebuie baterii rusesti, ci fonduri si dorinta pentru ca baterii se pot face rost si din alta parte. Daca nu ma insel chiar si din Romania.

           Eu chiar am intrat acu ceva vreme pe niste siteuri ucrainiene, si ei se plangeau tocmai de asta, ca au o marina slaba si in caz de ceva ar putea sa isi mute navele la Sevastopol, sub protectia marinei ruse

           Despre teoria cu cercetasii lor care o sa se plimbe cum vor ei prin teritoriul controlat de noi si o sa transmita unde sa traga artileria lor, in timp ce ai nostri o sa stea nemiscati pe undeva, iarasi nu pare ceva realist.
           Mai degraba o sa ai cercetasii nostri camuflati bine in spatele frontului inca dinainte de inaintarea lor si dirijand artileria noastra

           Serios acum, cate tancuri in stare de lupta crezi ca au ucrainienii? Da te rog nu ma termina de tot cu 3000 (parca tu ai venit cu asta), eu unul nu as pune mare baza nici pe wikipedia.

           Lovitura termobarica nu trebuie sa distruga blindajul, ci eventual sa incendieze blindatul ala (norul ala de material incendiar poate intra prin toate gaurile si iti absoarbe si oxigenul) si sa-i distruga blindajul reactiv si senzorii si antenele. Adica sa-l lase orb si surd, si in “pielea goala”.

           Nu stiu cat de buni sunt la lupta in munti, dupa ce a inceput discutia asta am cautat si am vazut vreo doua filmulete (stiu, nu cea mai buna sursa, dar iti faci o idee cat de cat).
           Nu cred ca sunt mai buni decat ai nostri, eu sunt destul de sigur ca am controla Carpatii, inclusiv dincolo de granita, la ei. Oricum nu ar putea face mare branza in munti si dupa cum spun ar avea flancul Orientalilor descoperit

           Nu cred ca pot intra si cuceri niste orase mai mari (Iasi, Galati, Bacau, poate chiar Neamt, sau Vaslui). Nu au nici oameni destui (populatia lor e cam dubla fata de a noastra) si nici pregatirea necesara (au in special recruti).
           Cred ca am sta mai bine si la lupta pe timp de noapte si la folosirea dronelor

           Aviatia lor nu avea suprematia aeriana, au cateva Su-27 vechi si cateva zeci de Mig-29 la capatul resursei.
           Nici noi nu stam mai bine, cateva zeci de Mig-21 Lancer, oricum au avionica mai buna iar in caz de razboi s-ar folosi toate resursele posibile.

           Sincer, stiu ca nu suntem prea echipati dar la momentul nici ucrainienii nu sunt in stare sa cucereasca Romania si nici macar sa pastreze teritorii de aici.

           Daca asta incerci sa spui, ca nu suntem suficient de bine dotati si am putea avea probleme, ai dreptate, daca vrei sa spui ca or sa ne faca praf imediat ucrainienii si o sa ocupe Romania atunci gresesti.

          • Nu vreau sa spun ca ne vor face praf imediat, ceea ce vreau sa spun este ca ar trebui sa fim realisti, sa renuntam la optimismul exagerat legat de conditiile noastre de relief, care ar putea fi o suficienta protectie impotriva oricui, fara ca noi sa facem mai nimic la capitolul inzestrare, seriozitatea pregatirii, inteligenta in cheltuirea banilor pentru inzestrare..
           Vreau sa spun ca ar trebui sa intram intr-o normalitete a gandirii, sa renuntam la legende si la concluzii nefundamentate, la impresia ca noi detinem adevarul, iar ca ei ar fi niste prosti doar pentru ca sunt mai la est decat noi.
           Paradoxal, au mai mari realizari decat noi in industria militara, poate si la pregatire, nu stiu, dar e bine sa nu ne supraestimam..
           Nu vreau sa te simti ofensat sau jignit, nu am intentionat lucrul asta si mi-ar parea rau sa ramai cu impresia asta. Discutia in contradictoriu cu tine este interesanta, pari un tip ok, doar ca nu are sens sa exagerezi in ideea de a-mi dovedi ceva ce nu depinde de tine si care nu are o acoperire totala in realitate.
           In rest, mi-a facut placere..

          • Eu nu am venit cu cifra de 3000. Numai 500 sa aiba, gata de lupta si sunt 10 la 1 in raport cu noi. Au 80 de MIG 29, 40 sa fie apte de lupta si e ceva mai mult decat avem noi acum. Mai au Su 24 si Su 25, Mi24..

         • “In plus, avem ceva experienta si putem profita si de ce am vazut la altii, exemplele fiind razboiul din Cecenia si cel din Liban (Hezbollah vs Israel).
          Asta ca si exemple de cum sa lupti cu blindatele inamice. ”

          Avem experienta de la televizor probabil..

          Au si ucrainienii specialii lor, Berkut (OMON), vreo 5000, Panther (Spetznaz), Alfa, regimentul al 8-lea Forte Speciale, samd..

          • Ce spui tu e cam si cum am spune ca avem si noi Brigada forte speciale, brigada humint, brigada antitero a SRI, batalionele de cercetasi, SIAS si batalionul special al jandarmeriei

          • Ah, si brigazile FOS si humint chiar au experienta serioasa de razboi, nu doar spart caramizi la showuri de prezentare

          • @Radu

           Ceea ce s-a intamplat in 1989 au fost mai degraba schimburi razlete de focuri cu armament usor in mediu urban, nu razboi urban in adevaratul sens al cuvantului.

           Ucrainienii au in jur de 150 de T-80 si 1.000 de T-72. Chiar si cu doar 50% din ele operationale tot ne coplesesc. Nu am pus la socoteala umpluturile de T-64 si T-55. Pe astea le-ar putea folosi pe directii secundare.

           Scopul lor cu siguranta nu ar fi sa ne cucereasca tara. Ci sa duca lupta adanc in teritoriul nostru, sa ne provoace pierderi umane si de echipament si sa ne neutralizeze niste centre urbane importante. Apoi sa-si consolideze castigurile pentru a avea o pozitie de avantaj in negocieri. Pentru asta nu au nevoie sa intre prin munti. Zone de deal si usor muntoase poate, dar nu-i vad intrand prin Carpati.

           Apoi tu vorbesti de rezervistii lor ca si cum ar fi un lucru rau. Eu zic ca e un avantaj. In ultimii 8 ani (parca) de cand s-a eliminat la noi stagiul militar obligatoriu cati oameni au antrenat ei (chiar la nivelul ala minim/slab) si cati noi? Rezervistii astia le vor fi destul de utili.

          • @ Tedy
           Ma rog, e posibil sa ne fi luat valul si sa fi scapat unele cuvinte mai mult decat era necesar.
           Ai dreptate ca nu trebuie subestimat nimeni, deci nici noi. La fel, nu trebuie supraestimat nimeni, nici noi dar nici adversarul. Uneori apare impresia asta in ambele directii, fara suparare.
           Repet, si eu sunt foarte de acord ca trebuie sa ne modernizam si echipam mult mai bine, asta nu inseamna insa ca suntem total neajutorati acum

           Mai on topic acum, noi avem o armata de 75.000 parca, profesionisti, din care destui au fost si prin teatre de razboi, multi au avut schimburi de experienta cu alte armate profesioniste si in general cineva care petrece 3-4-5 ani in armata e evident mai pregatit decat cineva care petrece un an ca simplu recrut.
           Ucraina are o armata de 150.000 parca, majoritatea recruti.

           La vanatori de munte cred ca nu are rost sa comparam, aici suntem chiar in top la nivel mondial, avem o experienta aproape neintrerupta inca din 1916 (cu o intrerupere intre 1961-1964), o pregatire (din ce am vazut in filmuletele acelea) net superioara si o dotare apropiata.
           Cu alte cuvinte vom domina zonele de munte.

           La unitati speciale, daca tot vorbim, pai cei de la humint sunt printre cei mai buni din NATO, motiv pentru care s-a si deschis in Romania centrul de pregatire in domeniu. Si au actionat pe bune si cu rezultate foarte bune, in diverse teatre de razboi, fosta Iugoslavie, Irak, Afganistan etc.
           Cei de la FOS au si ei o pregatire si o experienta de razboi foarte buna, sunt deja de cativa ani buni in Afganistan si lupta cot la cot cu cei de la “beretele verzi” americane.

           Ce experienta si pregatire au ucrainienii in domeniile astea?

           Revenind la blindate unde au superioritatea cantitativa si in buna parte chiar si calitativa.
           Aici sa nu uitam ca avem rachete AT de top, precum Spike.
           E de ajuns ca 10 elicoptere sa se apropie noaptea, la rasul solului de o coloana inamica. Se pun dupa un deal impadurit, la 6-7-8 km distanta (nici nu se vad nici nu se aud) si lanseaza de acolo, de peste deal. Fiecare elicopter poate trage 8 rachete.
           Racheta e lansata peste deal, in directia tintei, si se ghideaza prin fir optic, nu trebuie sa vizezi tinta inainte.
           Racheta transmite imagini din zbor si e ghidata de operator spre tinta. Va lovi tinta venind de sus si poate distruge orice tanc sau blindat. Se poate si autoghida in caz de nevoie, dupa ce a vizualizat tinta

           La fel poti folosi MLI-uri pentru asta, doar ca alea trebuie sa se apropie un pic mai mult (3-4 km), dar nu e nevoie nici alea sa fie fata in fata cu blindatele inamice.
           Poti pur si simplu folosi cateva drone ieftine si de dimensiuni reduse, care sunt greu detectabile pe radar si nici nu se vad nici nu se aud la o anumita distanta (mai ales daca e si noapte, mai faci un pic de galagie cu niste salve de artilerie trase la deruta).
           Dronele alea iti transmit pozitia blindatelor inamice si tu tragi apoi niste salve de Spike in directia aia. Rachetele iti vor transmite ele insele apoi imagini cand se apropie de tinta si le poti ghida sa loveasca unde vrei.
           Inamicul nici nu stie ce l-a lovit, totul fiind facut de la distanta de cativa km, cu precizie maxima si pe timp de noapte. Elicopterele, MLI-urile (sau alte vehicule la o adica, poti sa pui lansatorul si pe un Humvee sau un ARO) doar vin la momentul oportun, trag si pleaca inapoi, totul se desfasoara rapid.
           Mai pui la asta campuri de mine, obstacole AT, obstacole naturale, focul LAROM sau artileriei grele si deja vezi ca nu e deloc usor de patruns chiar daca ai mai multe tancuri
           Nici nu va fi nevoie sa lupte prea mult TR-85 cu T-80, sau T-55 cu T-72.

           @ Margelatu

           Care centre urbane importante pot fi “neutralizate” si apoi consolidat pozitia acolo de catre invadatori, si cum ar actiona ei pentru asta? Cu ce mijloace, ce forte etc?

        • Of of, mai mai, greu la deal cu boii mici. Cred ca esti un pic prea surescitat si nu citesti bine ce am scris.
         Nu am zis ca armata germana per total era mai putin capabila decat cea romana, evident ca ar fi o tampenie. Am spus ca armata germana aflata in Romania la 23 august era mai putin capabila decat armata romana (care era toata in tara).

         Despre tradare, eu zic sa o lasi mai moale, nemtii ne-au cam tradat de la inceput iar inainte de 23 august si-au retras cele mai bune divizii (vreo 3-4 parca, inclusiv de blindate) din Romania, lasandu-ne cu putine tancuri in fata puhoiului sovietic. Adica era clar deja ca e fiecare pentru el.
         Antonescu ar fi vrut sa rezistam pe FNG si Carpati suficient pentru ca rusii, care erau disperati sa ajunga primii la Berlin, sa fi acceptat conditii ceva mai bune de pace pentru a putea trece mai repede de noi.
         Rusii au considerat ca o astfel de rezistenta i-ar tine in loc cam sase luni (si la ce rata de pierderi aveau, probabil si un milion de soldati), asa ca au fost usurati ca n-a fost nevoie sa lupte.
         Stalin, care nu dadea doi bani pe viata alor lui sau a strainilor, nu i-ar fi dat cea mai inalte decoratie lui Mihai daca chiar nu a fost usurat de actiunea aia

     • P.S. Sunt curios ce te-a facut sa te ofensezi in halul asta, faptul ca te-am intrebat daca ai facut armata ?
      Stii, acuma nu mai e obligatorie si nu e nici o problema cu aia care nu o mai fac..
      Asa ca nu ai motiv sa te simti ofensat..

 • au si ei mig21 bis modernizate cateva zeci, nu stiu la ce standard si daca aproape de lancer, la odessa 🙂 sunt cele ale yemenului, care nu stiu de ce nu le-au mai dat inapoi

 • @niko
  in primul rand io citesc cu interes ce scrii. chiar daca nu sunt de acord cu o parte dintre chestiile pe care le spui, iti respect opiniile si cand critic, critic argumentul, nu persoana.

  sunt absolut de acord cu ce ai scris aici: “la fel ptr minat ,cai de acces
  strategia lui stefan
  atragi trupele lui in adancime cu atacuri sporadice,chiar pierzand pozitii
  si le scazi capacitatea de lupta
  pana le izolezi
  nu trebuie sa ataci forta principala”

  suntem pe aceeasi lungime de unda in privinta asta.

  acum, referitor la smerch… cred ca exagerezi asa, macar un pic. absolut de acord ca obiectivele “nu-s infipte in harta”.
  altfel, am argumentat ca mlrs/apra nu is farmacie, nici vorba de pusca cu luneta. s-au facut munitii destepte in ultimii ani si vor deveni din ce in ce mai precise, probabil. dar vorbim despre o arma conceputa sa suplineasca precizia (calitatea) prin cantitate. la 20 sau 90 km. tragi pana nimeresti. by default o sa dai majoritatea pe langa, asta e si ideea, cantitatea are propria calitate.

  stiu ce zici si ai dreptate la o pusca cu luneta, dar argumentul nu e valabil nici macar la un obuzier. la tunuri-obuzier dedicate contra-baterie, da, tine.

  despre spetsnaz… daca vrei discutam in detaliu despre unitatile ucrainene spetsnaz…ucrainenii au spetsnaz, nu exista vreo urma de indoiala. stiu destul de bine istoria lor, unitatile ucrainene de profil mostenesc traditiile spetsnaz sovietice. btw, asta se intampla inclusiv in Moldova de dincolo.

  daca vrei sa vb si despre cercetare (nu recunoastere, nu e corect spus recunoastere :D, dar nah, nu e o greseala grava), despre sigint, imint, humint samd… nu e ca-n filme (stiu ca nu esti de parerea c-ar fi ca-n filme, aici exagerez io putin 😀 ). cu o busola, o harta, un binoclu si o statie radio din secolu trecut iti poti face treaba super ok. nu-ti tre cine stie ce tehnologie, desi e bine s-o ai.

  old school :D.

  altfel, nu vreau sa fii carcotas, dar vorbesti despre tunuri cal 30 mm, oare cate avem noi? si care e rostul lor? la fel si cu mitralierele de 12,7. ok, le inlocuim cu mitraliere 14,5. tot nu merge.

  asta era pt fragmentul cu pozitiile defensive.

  si sunt in mare de acord cu ce zici “cateva sosele care trec prin vai ,flancate de coline ,rape toate impadurite ,trecand peste foarte multe cursuri de apa mici cu sate la fiecare 5-10 km
  pe coline majoritatea paduri si arate
  nici un drum sa permita desfasurarea de blindate in formatii de lupta ptr a ataca un sector larg”

  doar ca trebuie sa intelegem ca ce descrii tu aici e “doctrina “lupta intregului popor” de dinainte de 89. aia a fost o doctrina super-bine gandita. de-aia nici n-au intrat peste noi in 89.

  astazi, ne-am domesticit. daca s-ar da alarma azi, impresia mea e ca majoritatea s-ar fofila. ne taie de la radacina, din pacate…

  • nu-ti face probleme ,ca imi dau seama ca nu esti genul care contrazice si ataca persoana cand nu este de acord,cel putin din comentariile tale de pana acum nu am vazut assta
   eu cateodata ma exprim “mai plastic”,dar sa nu crezi ca m-ar supara opinia celorlalti
   stiu ca eu cateodata fortez unele situatii,dar din pacate nici nuu cunosc,nici nu am pposibilitatea de a cauta informatie veridica despre componenta si localizarea unitatilor noasstree si a celor ucrainene
   eu imi bazez argumentele in intelegerea tehnicii ,modului de miscare,operare si in intelegerea unor tactici de lupta
   deci nu pot fi sigur de tot ce afirm si de multe ori o las sa se inteeleaga
   dar nu activez in domeniu si nu pot cunoaste definitia termenilor in detaliu cu toate ca inteleg conceptul
   acum revenind expres nu m-am referit la capacitatile noastre mai ofensive
   noi vedem la noi totul rau ,la ei la limita de sus a operativitatii
   gandeste ca sunt o tara cu o supr maii mare ca a romaniei ,cu mai mult personal in armata si au un buget egal cu al nostru
   daca noi ne plangem de cat e ora de operare pe lancer ,gandestee cat e la un flanker vechi sau la un mig 29
   apoi un socat poate lua 8 rachete de foarte buna calitate pe care le poate trage de la 8-10 km cu foarte buna probabilitate de impact
   intr-o formatie de 4 elicoptere pot insemna intre 24-30 tinte de valoare distruse
   lancer-ul are un container de recunoastere foarte performant ,bun
   smerch-urile sunt pe platforme grele ,foarte lente ,greu de miscat in teren ,nu see compara cu laromurile mult mai mobile
   ei nu au nici una din astea ,sistemele de comanda control sunt invechite
   noi lasam deoparte cand spunem de superioritate aerianna absolut toata antiaeriana noastra si cu toate ca sta rau ,nu cred sa fie de o eficacitate 0
   stiu ce spui tu ca smerch-ul e un sistem (suna cam analfabet dar),care nu ede precizie , e menit sa reduca sau sa-ti dezorganizeze parte din lucrarile genistice,samd
   el trage cu un cep destul de mare,dar tu nu mi-ai inteles argumentarea
   de ex in georgia cand primesc coordonate ei trag pe sosea pe o coloana in retragere dezorganizata,de aici si impactul psihologic(sa inceapa sa cada termobarice sau explosive direct pe pozitii descoperite ,banuiesc ca e cutremurator si impactant)
   dar daca nu au o confirmare a pozitiilor poate fi complet inefectiv,ptr ca daca trage la 500 metri est de pozitia ta si nu are cine sa-i confirme sa modifice pozitia e degeaba,consuma munitia de pomana
   apoi ,cel putin pe panta de urcare lasa dare de fum ce-i face usor de recunoscut,un elicopter sau un vehicul usor de recunoastere cu aparatura performanta de observare ,ii poate determina usor pozitia si trimite coordonate ptr a-l ataca cu aviatia
   un lancer cu pod-ul de recunoastere il “vede”,imediat
   dupa aia radarul lancerului permite maparea terenului,ceea ce nu e cazul nici la su nici la mig ,cel putin cele ale ucrainienilor
   asta ii limiteaza in operatiunile de noapte cand ii poti ataca nestingherit
   georgienii au abandonat pozitiile din gori si imprejurimi ptr a apara tibilisi,ptr ca rusii veneau de pe mare,abandonand tehnica samd
   daca nu o faceau ,vedeam batalii mult mai grele pe acolo si mai lungi
   ucrainienii nu au posibilitatea de a sustine 2 fronturi la distanta intre ele
   nu au capacitatea de cercetare nemijlocita a rusilor(aceasta capacitate o au de fapt foarte putine tari)
   ar fi un razboi de contre
   apropo de chestii fortate,uita-te la blindajul unui mi 17 venezolan,ai vedea ce usor e sa “blindezi” un socat in zona cabinei(cel putin ptr 7,62),cativa suporti si placi ceramice de pe veste si ai blindaj ptr focul din directia solului,la fel cateva veste intinse pe partea de jos(asta ptr siguranta pilotilor,oricum are sistemele redundante)
   de multe ori s-au facut asemenea improvizatii in conflicte
   eu cred ca in momentul actual intre ei si noi ai un echilibru de forte,mai incolo nu stim
   publicitatea si faptul ca au multe t 64? nu stiu
   ce stiu eu cand unii spun ca un t 64 poate bate un abrams si un tr 85 nu poate bate un t 64 e cam asa
   cand unul are 70 tone,tot blindaj pasiv si unul are 45-50 ,e ca si cum ai lua un boxer nemtesc si l-ai pune peste t,cam asa se “traduce”rezistenta blindajului

   • Vor satura cu lovituri intreaga zona in care se afla pozitia ta.
    O salva de 12 rachete a unui Smerch poate acoperi o suprafata de 67 de hectare. Intr-o baterie Smerch sunt 4 lansatoare. Imagineaza-ti cam ce suprafata pot acoperi daca trag cu submunitii dupa anumite pattern-uri. Si asta singure fara celelalte tipuri de artilerie. LAROM-urile noastre vor avea o viata grea sau chiar foarte scurta.

    • 1 ha egal cu 10 metri latime pe o lungime de 1000 metri
     67 ha inseamna 670 metri latime pe 1000 lungime
     si asta e dispersarea munitiei(nu ptr toate),nu neaparat ca araseaza toata suprafata,ca daca stai in gropi sau in transee de o anumita adancime,chiar in sectorul respectiv poate sa nu te afecteze
     despre cum afecteaza tehnica(daca e sa cada peste o baterie larom ai dreptate)
     daca e sa cada peste transportoare blindate dispersate,depinde foarte mult(daca e munitia specifica antiblindate nu te contrazic),…dar ajungem din nou la a mea cu dirijarea tirului

     • niko- io is de acord cu ce spui tu mai sus referitor la lancer, mi 17&socat…

      despre dirijarea tirului.
      sa luam cazul concret al ucarinenilor.

      in fiecare brigada au cate o companie cc. astia nu-s specializati in corectia focului de artilerie, desi cu o instruire minima pot s-o faca.

      alaturi de ei, tot la contact sunt cercetasii-observatori ai artileriei (smerch e in regimente de artilerie reactiva). ei sunt la contact, nu in dispozitivul inamic. din cate stiu, ucrainenii nu au in cadrul artileriei grupuri de cc in dispozitiv cum au de exemplu francezii sau britishii.

      cc de artilerie sunt cei care corecteaza focul artileriei (indica obiectivele, observa spargerile si masoara abaterile). repet, pt asta sunt suficiente o busola, un binoclu, o harta si o statie radio.

      atat.

      restul e bonus.

      instructia la nivel de “hartie si creion” e baza. de exemplu lunetistii rusi, care btw castiga multe din concursurile de profil, sunt pregatiti sa foloseasca sistemele old school, nu calculatoare balistice etc. si trag mai bine ca americanii.

      daca au si-un telemetru cu laser si alte scule pt a lucra mai precis si mai rapid, e bine. dar asta e baza.

      apoi, exista asa:
      -detasamentul 10 spetsnaz
      – regimentul 3 spetsnaz
      – regimentul 8 spetsnaz
      – batalionul 29 cc in dispozitiv
      – batalionul 54 cc in dispozitiv
      – batalionul 15 inf montana
      -centrul 73 spetsnaz naval
      – cp cc (cu grupuri cc in dispozitiv) din bg 25 vdv, bg 79 vdv, bg 95 vdv (unele is aeromobile- elicoptere, alta aeropurtata- parasute), regimentul 80 vdv; unitatile vdv sunt reconfigurate in prezent

      baietii astia sunt parasutati, sau patrund in dispozitiv cu elicopterul, isi stabilesc un po (post observare- o groapa camuflata pe care nu o vezi nici cand treci peste ea) in anumite puncte si observa campul de lupta. cand descopera obiective raporteaza la statul major al unitatii (de fapt e o subunitate transmisiuni), astia mai sus (j2), care da info mai departe la statul major, iar obiectivul e “prelucrat” (cum zic rusii) cu artileria sau cu aviatia.

      occidentalii aveau un sistem mai flexibil (o celula pt prelucrarea/centralizarea informatiilor).

      s-a creat recent prin diferite armate sistemul istar, care permite circulatia mult mai rapida a info, datorita arhitecturii si mai ales tehnologiei digitale. practic toti senzorii (humint,imint,sigint etc) sunt integrati. ucraina nu e asa avansata.

      la capitolul mijloace cc stam mai bine ca ucrainenii la sigint (prin azur), la imint (shadow) si probabil si la humint (buzaul is profi).
      altfel, la cc la trupe ei au brm 1, noi tabc-79… ei au avioane de cc (23 su 24 mr), noi doar containere, ei au si altceva decat snar 10 la cc de artilerie, nu mai vb de cc prin sunet…n-au vaisala, da.

      deci o baterie smerch + un p.o. cu 6 cercetasi in dispozitiv dotati doar cu una buc statie radio, una buc binoclu, una buc busola, o harta = trouble

      • rusii schimba smerch cu o platforma mai usoara sa poata merge cu 90 km pe sosea,care poate folosi precum larom containere interschimbabile
       cum ar fi la noi niste rachete de calibru mai mare ,eventual ghidate pe platforma larom(schimband doar containerul)
       noi avem ,parerea mea ,de definirea si luarea de arme cu adevarat efective
       de ex: rachete stand off(suna analfabet) ptr viitoarea platforma
       iti bombardeaza ala o pozitie in nordul moldovei de ex ,tu ii lansezi una doua staand off pe o cazarma unde stationeaza artileria de se linisteste
       dupa aia elicoptere ,eu stiu ca multi spun ca sa avem o multime de elicoptere de atac(daca ai prea multe renunti la tancuri si regandesti aspectul)
       eu cred ca cu 24 gen tiger ,can incepi sa retragi socatul e suficient,in rest elicoptere moderne de transport ,eventual inarmate de la din astea mai mici gen ec 135(ce o fi cu aloueturile?)
       si inceput cu unul mai nou(nu stiu de avem noi bani de nh 90 dar oricum)
       asta iti asigura mobilitate si rasspuns rapid(la fel cu aviatia de transport)
       acum multirolul(aviatia de vanatoare) e primordial ptr mine(nu din privinta sa am unul sa bata suhoiul),cazul cu georgia e edificator din toate punctele de vedere,..ci ptr a avea o platforma capabila sa duca mai mult armament ,pe distante mult mai mari,sa stea mult mai mult timp in aer,sa aiba un radar sa fie capabil sa permita operatiuni de noapte in conditii in care poti intalni aviatia inamica sa-ti poti asigura protectia
       asta in timp ce foloseste armament standard nato si containerele si munitia existenta pe lancer
       curios din toata ecuatia asta iese f 16( sa nu spuneti ca fac propaganda pentru)
       tancurile sunt in functie de ce se face cu tbt-ul si invers,altfel faci risipa de bani
       stiu ca unii spun ca tbt-ul nu-ti bate tancul,dar tancurile nu sunt folosite(aproape ca nu sunt folosite asa)doar ptr a combate alte tancuri,ci ptr a rupe pozitii,dispozitive,ca varf de lance
       chiar de ai un nr mic de tancuri dar performante,sprijinite de mli,apc inarmate cu rachete antitanc,tunuri automate performante sau cu tun de 105 mm(de ex),nu esti in dezavantaj ptr ca in general apc-urile se deplaseaza mult mai rapid pe roti si micsorezi amprenta logistica ,in timp ce maresti mobilitatea
       si eu cred ca ar trebui sa ne orientam spre ucav-uri ptr rolul de atac la sol,unul sa poata folosi atat spike,lgb si un nr mai mare de uav de cercetare
       sunt mai ieftin de operat si mai eficiente decat orice aparat dedicat cas
       pot di dislocate foarte usor pe orice sosea din apropierea frontului(pot atteriza efectiv pe campuri neamenajate,dar sa corespunda supr,ptr ca sunt usoare si au motoare cu elice deci nu ingera nimic)
       in ultimul rand sunt mai ieftine de cumparat,eventual mai usor de asimilat fabricatia
       noi cu o armata mult mai rapida ,mai usor de “miscat” inspre zonele sensibile,asiguram mult mai rapid un raport de forte superior ,fara sa ma descopar pe alta parte
       cu smerch-ul eu doar am incercat sa-i scot parrtile slabe in evidentta si sa arat ca poate fi combatut,nu pretind ca e un sistem degeaba
       dar e un sistem invechit ce se preta mai mult conceptului de razboi mai vechi cu ocuparea de pozitii,cu miscarea coordonata a unitatilor,delimitarea frontului samd
       e foarte vulnerabil in zilele noastre

     • 67 de hectare inseamna un cerc cu diametrul de 900 de metri. Tinand cont ca Smerch e folosit impotriva tintelor de mare valoare bine identificate – concentrari de trupe, pozitii fixe, baterii de artilerie – e greu de crezut ca nu va lovi tinte in suprafata respectiva.

      Daca informatia despre 67 de hectare/lansator e exacta, cum sunt 4 lansatoare pe baterie => posibilitatea de a lovi 4 cercuri cu diametrul de 900 de metri. Ori intr-o singura salva ori in cateva salve. Daca trag grupat pot acoperi o suprafata de aprox. 260 de hectare intr-o salva. Adica un cerc cu diametrul de aprox. 1800 de metri.

      Oricum, existenta Smerch-urilor ar forta LAROM-urile noastre sa adopte o tactica evaziva. Sa se pozitioneze dispersat, sa traga salve scurte si sa paraseasca rapid zona. Dar asta cred ca le va afecta eficienta in lupta. Si asta fara sa luam in calcul amenintarile aeriene.

      In plus, rusii folosesc Smerch cu GLONASS. Deci acuratete sporita. Posibil si ucrainienii. Apoi exista si posibilitatea conlucrarii cu drone.

      Am vazut mai sus ca vorbeati de paduri. Daca va uitati pe harta veti vedea ca ucrainienii ar putea avansa spre Botosani si apoi Iasi fara sa intalneasca paduri in cale.

      • vorbeste-mi la per tu,nu sunt in varsta si ma faci sa ma simt batran
       ai dreptate
       si ajuungem la ce spusesem mai sus,se foloseste impotriva tintelor cunoscute si de valoare
       nu ma refeream numai la paduri in sensul strict,am spus ca de pe google earth nu se poate aprecia relieful la valoarea lui
       sa ma exemplific
       de ex comuna beresti ,jud galati
       strazile ,unicele ce trec pe acolo travverseaza cursuri mici de apa,sunt multe podete betonate
       paraurile ce se scurg de-a lungul drumului au rupt malul,si sunt cu desnivel de 3-4-5 metri
       sunt coline
       deci sub linia de foc a majoritatii vehiculelor ,de la tancuri,la apc-uri
       vaile sunt inguste si soseaua e mai sus(ptr a nu fi inundata)
       sunt rape(ruperi ale terenului cu desnivel,caacteristic solului din acea zona)unde tu poti pune pozitii de artilerie atat aa cat si as acoperite cu plasa de nu le vede nimeni
       poti organiza foarte usor ambuscade,ptr ca nu vor putea folosi tancurile ,unitatile grele ptr ca ai unitati sub si peste linia lor de foc
       asa ca vor lupta cu artileria
       daca intra in contact cu tine nu pot bombarda ptr ca-si omoara proprii oameni,de-abia cand pozitia e compromisa pot trage pe ea
       intr-o zona din asta aparent simpla daca ai intrat cu tancul in parau nu iesi decat dupa un km ,unde gasesti o urcare si te pot ataca ailalti de pe margini si cu grenade
       elicopterele aici nu au nici un avantaj(cel putin nu ale lor)
       pozitiile astea se pot intinde pe km si nu in linie dreapta
       un tun aa de 30 mm daca il am pe deal camuflat ,pot trage cu el si in trupe la sol,mli-uri,apc-uri
       faptul ca nu sunt vehicule face sa nu aiba aceeasi valoare si sa fie mai usor de camuflat ,abandonat
       eu mai uit in arsenalul nostru(retras ,in rezerva)si avem o multime de tunuri de toate calibrele,e mult mai usor de instruit ,chiar si personal din afara sa traga cu un tun 30mm
       eu iti pun ca ex unde soseeaua face o cotitura de 90 grade tu poti monta in spatele drumului ,la adapost posturi cu tunuri de 100 mm ,cateva mitraliere grele,doua posturi cu tunuri de 30 acoperite cu plase,si doua posturi peste deal cu tunuri de 152 si mortiere
       cand se apropie o coloana deschid focul pe ei,trag ,cannd se opresc,sare infanteria ptr contraatac,deeschid focul cu artileria de 152 in timp ce abandonez pozitia(mai iau ceva daca pot ,daca nu nu)
       aia de 152 dupa ce au facut foc,agata tunul de camion si pleaca
       chiar daca trag cu artileria ppe pozitiile melenu fac mare lucru ca eu daca am transee,gropi sar inauntru si tunurile sunt buucati dde fier masiv,dupa aia ies si fug
       nu e asa simplu
       ei nu vor merge cu cercetare ptr toate unitatile(sigur au si ei tacticile lor si stiu sa le foloseasca ca de aia au scoli militare),ca daca merg asa vor fi foarte statici ,usor de reperat si atacat

       • mie imi place modul cum evolueaza discutia, intre realismul argumentat al lui Margelatu si cautarea de solutii (usor optimista :D) marca niko.

        si nu vreau sa sparg farmecul sau sa zic ca rabinul, ai dreptate tu, ai dreptate si tu…
        fara echivoc, cred ca Margelatu are dreptate pt ca vorbeste de situatia prezenta.

        niko, tu spui de ce s-ar putea face si sunt absolut convins ca o parte dintre idei sunt “doable”. rachete stand off, tunuri aa cal 30 pe dealuri, da.

        doar ca in prezent doctrina e alta. batalioanele aa din FT au alt rol.

        se pot face multe lucruri.

        sa se si vrea, de fapt sa aiba politicienii cojones… sau coloana, ma rog, nu vreau sa dezvolt subiectul.

        • e si ptr ca iulian a spus ca ar vrea putina inspiratie(optimismul)
         oricum totul ar depinde de foarte multi factori,asa ca e dificil de spus cine ar castiga
         eu intentionat am pus materiale in uzul armatei romane “de linia a doua”,am folosit foarte putin ce ar folosi armata in mod uzual ptr a lovi prima data
         bag si chestia cu inzestrarea asa ca parere personala,daca cineva mai da o idee,nu pretind ca asa ar trebui sa fie,sunt oameeni mai competenti si mai bine informati ,care stiu ce are nevoie armata si pun pe masa decidentilor dosare informative
         noi mai cream un curent de opinie ,asa la un nivel mediu,sa inteleaga lumea,ca daca e sa se vorbeasca numai in termeni tehnici nu intelege nimeni(am apreciat asta la presa dde profil spaniola,faptul ca scriu la un nivel care sa fie accesibil publicului larg,dar totusi fara a neglija pe cei mai in tema)
         acum ,scuzati greselile de ortogrrafie si stilul dezordonat,asa sunt eu mai zapacit si am o tastatura mica la calculator 🙂

       • @niko

        Sigur, dar planul operativ al ucrainienilor nu se va baza pe google earth. Vor studia cu atentie relieful in zona de operatii iar zonele “dubioase” vor fi identificate si apoi prelucrate de artilerie inainte sa ajunga unitatile lor acolo in timpul patrunderii. Daca mai intampina rezistenta puternica pot cere din nou foc de sprijin. Toate astea cu artileria lor de calibru “mic”. Ar tine Smerch-ul pentru foc contra-baterie sau alte situatii speciale in care tintele sunt “profitabile”.

        O alta problema e ca Ucraina are multi rezervisti si cred ca isi poate permite actiuni si pe fronturi secundare.

        @xv

        Multumim pentru aprecieri. Si eu unul apreciez participarea ta la discutie. Oricum e o discutie un pic inutila pentru ca scenariul e un fel de 1-la-1 fara implicarea marilor puteri. SUA si Rusia sunt eliminate de meteoriti si ramanem noi sa ne batem linistiti cu ucrainienii. 🙂

        • maine vorbim de artileria lor in zona de nord a tarii
         vad ca discutia ia alta turnura
         cum au ei 1000 de tancuri ,avem si noi 700
         la fel 1500 apc-uri
         vorbim de unitati operative
         si nr lor e mult mai mic chiar daca mai multe ca ale noastre
         nr lor de avioane e ptr acoperirea intregului teritoriu
         vor dedica o parte operatiunilor de razboi ,nu toate

         • Nu avem 700 de tancuri ci in jur de 300, jumatate din ele rebuturi T-55. Ucrainienii au peste 2.500 de tancuri daca punem la socoteala si T-64 si T-55.

          • eu stiam de 315 tr 85
           dinb care vreo 55 aduse la standard m1
           si ucrainienii nu au in serviciul activ sub nici o forma 2500
           cred ca vreo 700
           noi avem vreo 100 mli-uri la standard m 1
           ei nu prea au nici un ifv nou
           apc-uri mai avem si din alea cu konkurs pe ele si destule
           chiar in nordul tarii cum securizeaza ei toata zona ,cu patrule pe sosele in apc-uri ,ptr ca de ex vanatori de munte sa nu poata sa se strecoare la bordul a doua vamtacuri ,pe drumuri de tara si sosea si sa atace cu spike-uri o pozitie a artileriei
           am mentionat de la inceput smerch ,ptr ca opereaza mai izolata
           pe harta eu vad ca incrucisat de la bacau si c turzii,da cam aceeasi distanta pana la granita de nord
           tot ce vine de la campia turzii pe jos pana la trecerea carpatilor e innacesibil oricarei baterrii antiaeriene fie ea si s 300
           un smerch ,cum am mentionat de la inceput pe sasiul ala de maz are o vit max de vreo 60 km/h pe sosea
           probabil daca urca vreo panta merge cu 30 ,la fel pe drum cu curbe sau mai greu
           imobil ptr orice avion de atac,elicopter rasarit de printr-un defileu
           realist vorbind relieful in zona de nord a tarii e totul,de la faptul ca e foarte impadurit,la distanta foarte mica fata de munti
           relieful nu conteaza in cazul aviatiei,ai o aviatie capabila de o superioritate aeriana totala nu contrazic pe nimeni
           ucrainienii nu au mijloacele de precizie ptr ca efectele lor sa fie maxime(fie de bombardament terrestru fie aerian)
           aveau pe su 27 capabilitati totale de bombardament as,la fel pe mig 29 ar avea o superioritate de necontestat
           nu le au
           oricum am intoarce-o exista alternativa
           dispunerea trupelor noastre e facuta tocmai ptr a impiedica o agresiune din zona aia
           sau dinspre mare
           in rest in zona galatiului e practic imposibil,la fel prin transilvania

          • @Niko
           N-am spus ca toate tancurile lor sunt operationale. Nici ale noastre nu au cum sa fie toate. Chiar sa aiba doar 700 operationale (destul de putin, ar fi undeva la 25% din inventarul lor, cam cum am avea noi doar 75 operationale din 300 pe hartie), tot au mai multe.

           In rest ce spui tu cu vanatorii de munte care se strecoara, cu atacurile aeriene prin surprindere… pot avea loc. Dar problema se pune in termeni de unitati mari, de putere de foc serioasa, de manevra, de pungi de foc, linii defensive etc…. nu de o lovitura doua, doua trei ambuscade etc.

 • am uitat… faza cu monitorul care sa faca interdictie cu un tun de 100 mm conceput ca tun at, cu toata simpatia, scuza-ma, dar mi se pare sf :).

  • stiu ca e cam fortat ,ca e sub distanta de foc a lansatoarelor de 122 si cel de 100 nu e un obuzier,dar ca sa improvizez pun mortiere de 81 pe punte

 • Salutare. @niko in postarea de ieri spuneai printre altele ca “apc -uri mai avem si din alea cu Konkurs pe ele si destule” la care apc cu Konkurs te referi ?! Probabil la 9p148 pe sasiu BRDM-2 ; dar ce informatii ai , ca mai sunt TOATE operationale in sesul de unde rachete pt ele ca si Fagoturile. Cel putin de 2 ani de zile din ce am vazut in presa militara batalionele antitanc care au mai ramas trag cu tunurile si cu Maliutka de pe 9p122 .De Fagot si Konkurs nimic . Nu stiu ce mai au parasutistii, vm si infanteristii ,de fapt cate spyke trag la aplicatii.
  noi putem sa producem Maliutka si sa IMPORTAM Spyke DAR ukrainenii pot sa si produca singuri vreo doua tipuri de rachte AT din care una e cam asemanatoare cu Kornet.
  Referitorsi la Smerchurile care se deplaseaza prin teren greu URSS implicit acum Ukraina a onvata foarte bine lectia apararii AA in campul de lupta asa ca au si ceva echipamente AAA motorizate ce pot asigura protectia coloanelor sau a dispozitivului Si au SA-13 Gopher si Shilka zsu-23-4 se mentioneaza si Tunguska (nu se stie nr). Nu mai vorbim de Tor M1 . Noi ce mai avem Hawk neoperational ,Vlhovurile se apropie de exprirarea resursei ca si Kub si Gecko . Suntem rau in domeniu asta . Cele bune.

  • o sa vezi ceva cu timpul de reactie la tor
   stiu ca unitatile lor vor avea si protectie aa,si probabil apc-uri
   sunt importante si le vor apara
   dar asta nu inseamna ca nu pot fi atacate
   razboiul implica niste riscuri
   nu exista tehnica strict ssuperioara alteia de tip omolog,totul e o suma de operare,mentenanta,etc
   e cum ai spune la formula 1 :cat e meritul masinii ,cat e al piotlului?
   mai este echipa tehnica,samd,e dificil de cuantificat
   nu poate fi razboi de durata ca sa incerci sa implici industria de aparare,ci arsenalul existent de munitie(nici ei nu vor avea fara numar ptr smerch si altele-asta e si una din metodele de cuantificare a nato privind acel nivel de cat de gata esti ptr lupta si apropo e un nivel foarte slab ,cu toate ca se imbunatateste la toti cei de model soovietic)
   unicul ce iil poti introduce in ecuatie ,ar fi ,ca daca tu ai platformele interoperabile 100/100 cu nato ,dar ai un nivel scazut de munitii in depozitele armatei,sigur iti vor furniza pe diferite canale munitii de orice fel din stocurile lor,chiar de nu se implica ei direct in conflict
   una ar fi de ex:ptr parteneriatul cu sua ,ei pot presiona israelul sa-ti dea imediat din stocul lor o bvr ptr lancer
   un salut
   ma duc sa vad real madrid -barsa
   2 goluri de ronaldo

  • situatia la noi e naspa
   incepe sa fie naspa in toate ramurile
   trebuie gandit din prisma ,nu strict a performantelor tehnice a tehnicii statelor ce pot reprezenta o amenintare ptr noi,ci din prisma faptului ca toata tehnica militara e o tehnica ce implica un risc foarte mare ptr operator si ptr a fi folosita in siguranta ,siguranta care sa asigure indeplinirea misiunii de la principiul de baza -functionarea corespunzatoare
   cam totul e invechit ,la limita anvelopei de utilizare
   ne trebuie tehnica noua ,..cu km inainte ptr utilizare
   eu ma bucur ptr spartanuri
   nu stiu as vrea sa vad ca se materializeaza ceva cu jeep-urile,cu saur-ul(intentionat pus asa),cu rachetele aa,samd
   strict ptr subiectul nostru
   cu aa e cam asa
   su 25 si elicopterele nu vor putea intra efectiv in zonele acoperite de volhov
   invechite ,asa cum sunt ,au un focos de pproximitate si o raza letala in jur de 5o m
   ceea ce face ca ,chiar daca racheta detoneaza pe o tinta falsa ,platforma sa nu fie capabila sa faca manevre evazive ptr a iesi din zona letala
   de ex un ca 94 sau strela pot sa nu dea jos un elicopter bine blindat gen mi 28,chiar dee impacteaza sa spunem in supresoarele alea de aer cald ptr ca explozia nu e atat de puternica incat sa-l afecteze total(probabil nici nu strapunge blindajul cabinei-ma refer la schije si resturi,nu sunt penetrante rachetele astea,..probabil e mai efectiva una infrarosie ptr tinte teerestre impotriva acestui tip de elicoptere,daca zboara la o altitudine echivalenta sau putin mai sus cu pozitia ta,nu mult ptr ca nu au suficienta energie cinetica)
   asta e si motivul ptr care multe su 25 au fost capabile sa se intoarca din misiune chiar lovite,daca ar fi fost atinse de raza letala a unui volhov sigur nu se mai intorceau
   dupa aia un strela ,ca 94/95 nu se duce dupa un mig 21 daca asta merge prea repede
   un puma socat nefiind blindat si neavand supresoare de caldura la motoare e mai vulnerabil la aceste rachete ,dar le poate evita ,mai ales ca poate ataca foarte rapid cu tunul ghidat prin casca,la fel poate ataca shilka ,in unele zone adapostit de focul acestora
   instalatiile mentionate de tine ca le-ar folosi ptr apararea smerch-urilor pot fi toate “trecute”,surprinse in cazul lancerelor
   cercetarea cu drone e foarte importanta,chiar si cele mici
   vezi tu un grup de cercetare cu un uav de mici dimensiuni poate vedea cand aia stau la o tigara si nu-s atenti(e putin in gluma chestia)
   platformele lor gen su 27 sau mig 29 ar fi un pericol real ptr toate unitatile noastre de la sol daca ar avea capacitati as adevarate ptrca pot penetra ecranul aa efectiv,mai ales ca noi nu am avea suficiente rachete aa ptr a ii ataca eficient in cazul unui raid de amploare ,in nr mare(adica daca vin unii primii sa-ti atraga focul si altii sa te atace)
   nici nu vom avea asa ca avem nevoie de mijloace aa eficiente care sa le impiedice aceasta posibilitate)
   chestia cu platformele noastra aeriene e mult discutata,eu cred ca la margine de implicatiile ptr industria nationala,faptul ca beneficiarul final e armata,…decizia prioritara ar trebui sa fie a lor ,decidentii lor sa aleaga platforma(ptr ca subordonatii lor sunt operatorii directi),ceea ce cred ei ca e “mai bun”,sa se ia ..ei vor gripen,gripen luam,vor f 16 ,f 16 luam ,de preferat intotdeauna noi
   oricum nu e bine niciodata sa ajungi la captul sforii ptr ca tot timpul vei negocia,cumpara fortat ceea ce va face sa faci un targ rau

 • @Radu

  Ucrainienii vor ataca pe mai multe directii. Probabil Sighetul Marmatiei, Suceava si Botosani, Galati, Tulcea. Atacul principal va fi dat cu fortele lor “dure” – cele mai bune tancuri, cea mai buna artilerie etc. Celelalte vor fi date cu rezervisti cacalau, tancuri gen T-55 sau T-64, artilerie “nesofisticata” etc. Cum fortele noastre principale vor fi ocupate sa tina piept atacului principal (daca stim pe ce directie e dat), ceilalti vor putea izola si ataca unele din orasele mentionate mai sus, care sunt pozitionate si vulnerabil. Nu e nevoie sa le cucereasca neaparat. Suficient sa le izoleze si/sau sa le atace cat sa le transforme marea parte a populatiei in refugiati.

  Iar daca atacurile astea reusesc, orasele cad sau ei pur si simplu le evita si continua inaintarea spre centre mult mai importante, atunci si mai bine din punctul lor de vedere. Cum spuneam, nu cred ca scopul lor ar fi sa cucereasca teritoriul, ci pur si simplu sa ne provoace pierderi, sa ne dea peste cap economic, sa ne panicheze/demoralizeze si sa ne aduca la masa negocierilor cu caciula in mana.

 • Cum opun rezistenta orsele cu cativa militieni si vreo doi jandarmi? Cand o sa bubuie tunurile de doua ori toti o sa stea in casa … inclusiv eu ca sunt neinstruit nu stiu trage cu arma si nu vad bine. Ca sa nu vorbim ca unii ii vor vedea ca trupe eliberatoare …. :). In rest ma bag si eu in discutie asa … in 2 ani nu mai au cu cine lupta dar poate nici ei cu ce. Ar fi chestie de noroc si poate am rezista ca nici ei nu cred ca se prea arunca sa moara. Dar daca nu au pierderi mari in primele 2 zile ne termina. Noi o sa ne concentram apararea daca pierdem teren si atunc ne toaca marunt. Mai este o chestie pe care nu o stim…. ce vor face vecinii vor fi neutri sau cu sau impotriva noastra. De ce imi este frica insa mie cel mai mult ca dupa ce ei dau cateva lovituri jmecherii nostri sa nu cada la pace si sa nu putem plati cat de cat.

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: